Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Công nghiệp văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Qua khảo sát một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công nghiệp văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Qua khảo sát một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn)

  Đề tài luận án: Công nghiệp văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Qua khảo sát một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn)

  Chuyên ngành: Văn hóa học Mã số: 62 31 06 40

  Họ và tên NCS: NguyễnThị Kim Liên

  Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS, TS. Nguyễn Thị Hương

  2. PGS, TS. Nguyễn Toàn Thắng

  Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Công nghiệp văn hoá là ngành công nghiệp sáng tạo, sản xuất, tái sản xuất, phổ biến tiêu dùng các sản phẩm và các dịch vụ văn hoá bằng phương thức công nghiệp hoá, tin học hoá, thương phẩm hoá, nhằm đáp ứng nhu cầu văn hoá đa dạng của xã hội, các hoạt động đó được bảo vệ bởi bản quyền. Công nghiệp văn hóa bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nghệ thuật biểu diễn là một bộ phận quan trọng. Nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn với tư cách là một thành tố của công nghiệp văn hóa nhằm góp phần làm rõ giá trị nhân văn, nhân bản, giá trị thẩm mỹ của văn hoá nghệ thuật và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực sáng tạo, sản xuất, công nghệ, kỹ thuật và quản lý, thị trường .

  2. Khảo sát nghệ thuật biểu diễn ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy:

  Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã có những bước đi ban đầu hướng tới phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Đó là: 1) Tính chuyên nghiệp, đào tạo cơ bản, năng động của đội ngũ sáng tạo/sản xuất; 2) Sự đầu tư đổi mới kỹ thuật - công nghệ phục vụ cho lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; 3) Phát triển thị trường, phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu tốt; 4) Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của Thành phố đã phần nào giải quyết được mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế trong cơ chế thị trường, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

  Nghệ thuật biểu diễn ở Thành phố Hồ Chí Minh còn có nhiều hạn chế: 1) Vẫn còn hiện tượng sản phẩm nghệ thuật biểu diễn chiều theo thị hiếu tầm thường, tẻ nhạt. Thị trường nghệ thuật biểu diễn thiếu những sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của công chúng; 2) Tình trạng phát triển manh mún, không có sự liên minh, liên kết với nhau; 3) Thiếu định hướng chiến lược phát triển; 4) Vấn đề quản lý và chính sách của Nhà nước còn nhiều bất cập; 5) Sự thiếu thốn, lạc hậu về hệ thống cơ sở vật chất; 6) Vấn đề nguồn nhân lực còn hạn chế.

  3. Các giải pháp cơ bản nhằm phát triển lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở Thành phố Hồ Chí Minh: 1) Thay đổi nhận thức về vai trò của công nghiệp văn hóa; 2) Hoàn thiện văn bản pháp luật về phát triển văn hóa, nghệ thuật trong cơ chế thị trường; 3) Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất – kỹ thuật; 4) Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; 5) Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; 6) Định hướng thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng.  BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

  Topic: The culture industry in Ho Chi Minh City at present (through surveys of certain fields of performance art)

  Field of study: Cultural Studies Code: 62 31 06 40

  PhD candidate: Nguyen Thi Kim Lien

  Supervisors: 1. Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Huong

  2. Assoc.Prof.Dr. Nguyen Toan Thang

  Training institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics

  SUMMARY OF THE MAJOR CONTRIBUTIONS

  1. The culture industry is an creative industry which produces, reproduces and popularises cultural products and services through the manner of industrialisation, computerisation, and commercialization, in order to satisfy the society’s diverse needs of culture, and these practices have been protected by copyrights. The culture industry encompasses various fields, in which the performance art is an important component. The study of the performance art as a component of the culture industry aims to specify humane and humanity values, and aesthetic values of culture and art and any fields related to the creation, production, technology, techniques and management, and market, etc.

  2. Surveys of the performance art in Ho Chi Minh City show that:

  - The performance art has achieved certain initial progresses towards the development of a culture industry. That is: (1) The professionalism, basic training, and the dynamism of the creation/direction staff; (2) Investment to rennovate techniques – technology for the performance art development; (3) Market development, and adequate selection of target market; (4) The performance art in Ho Chi Minh City has partly resolved the relationship between culture and economics in the market economy, satisfying the spiritual and cultural needs of the public.

  - The performance art in Ho Chi Minh City still unveils restrictions: (1) Quite a few products of the performance art are produced to fulfil commonplace and monotonous tastes of the public; (2) The market of the performance art lacks products of high quality to meet the public demand; (3) The fragmented development without a close coalition and connection; (4) There is a shortage of strategic development orientations; (5) The State management and policies are still restricted; (6) The insufficience, and backwardness of material facilities; and (7) Human resource remains limited.

  3. Major solutions to develop the peformance art in Ho Chi Minh City: (1) To change the awareness about the role of the culture industry; (2) To complete legal documents on culture and art development in the market economy; (3) To attach much importance to investing into material and technical facilities; (5) To strengthen the socialization of the performance art activities; (6) To orient the public aesthetic taste.

  Xem Thêm: Công nghiệp văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Qua khảo sát một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công nghiệp văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Qua khảo sát một số lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status