Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp Marketing trực tiếp cho dự án huấn luyện kỹ năng mềm tại công ty cổ phần truyền thông DMP 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp Marketing trực tiếp cho dự án huấn luyện kỹ năng mềm tại công ty cổ phần truyền thông DMP 

  6

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  1.1. Về mặt lý luận :
  Tăng doanh thu là một trong những vấn đề quan trọng bậc nhất quyết định
  đến sự thànhcông hay thất bại của mỗi doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp
  biết vận dụng những lợi thế kinh doanh của mình để làm tăng doanh thu thì cũng
  đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thực hiện tốt công tác Marketing. Vì vậy, tăng
  cường hoạt động Marketing nhằm tăng doanh thu có ý nghĩa quan trọng bậc nhất
  tới hoạt động của doanh nghiệp.
  Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hải Phòng hiện nay thì việc áp
  dụng Marketing tổng hợp là vấn đề nan giải vì với quy mô vốn hạn hẹp. Nhưng
  Marketing trực tiếp lại có thể giúp doanh nghiệp tích kiệm được chi phí tối đa
  bằng cách chỉ tập trung vào nhóm khách hàng tiềm năng có nhu cầu và sẵn sàng
  sử dụng sản phẩm,dịch vụ của doanh nghiệp.
  Xu hướng Marking trực tiếp trong giai đoạn hiện nay có nhiều đổi mới,
  doanh nghiệp cầnnắm bắt và theo kịp được với thời đại để có thể vận dụng phù
  hợp với đặc điểm kinh doanh và cơ cấu vốn của mình.
  1.2. Về mặt thực tế :
  Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hải Phòng hiện đang đối mặt với rất
  nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt. Vậy các doanh nghiệp phải không ngừng
  đưa ra các giải pháp để đạt doanh thu cao và khẳng định vị thế của mình.
  Trên thực tế tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, đặc biệt tại
  Hải Phòng vẫn chưa coi trọng công tác, hoạt động Marketing trực tiếp dẫn đến
  việc kinh doanh của doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả cao.
  Mặc dù có nhiều thuận lợi nhưng việc ứng dụng Marketing trực tiếp tại
  Hải Phòng còngặp nhiều khó khăn và thách thức, cần được giải quyết. Hầu hết
  các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện này đều chưa am hiểu về Marketing trực tiếp.
  7

  Vì vậy, việc nghiên cứu và tìm hiểu về xu hướng sử dụng Marketing trực tiếp
  trong doanh nghiệp vừa và nhỏ vô cùng cấp thiết.
  Việc lựa chọn Công ty Cổ phần Truyền thông DMP là công ty nghiên cứu
  vô cùng quan trọng. Bởi đây là một công ty điển hình, thường xuyên sử dụng
  Marketing trực tiếp trong suốt quá trình hoạt động. Ngoài ra, cách thức ứng
  dụng và triển khai Marketing trực tiếp tại Công ty Cổ phần Truyền thông DMP
  khoa học và chuyên nghiệp. Từ đó có thể đưa ra những biện pháp khắc phục khó
  khăn trong việc ứng dụng Marketing trực tiếp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  tại Hải Phòng.
  Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp
  Marketing trực tiếp cho dự án Huấn luyện kỹ năng mềm tại Công ty Cổ phần
  Truyền thông DMP” sẽ đưa ra các giải pháp Marketing trực tiếp khả thi cho dự
  án và là tài liệu tham khảo cho sinh viên khối ngành kinh tế của trường Đại học
  Dân lập Hải Phòng.
  2. Nội dung nghiên cứu của đề tài .
  Đề tài nghiên cứu Marketing trực tiếp trong dự án “Huấn luyện kỹ năng
  mềm” tạiCông ty Cổ phần Truyền thông DMP, đồng thời đưa ra những biện
  pháp thúc đẩy bán hàng thông qua hoạt độngMarketing trực tiếp. Ngoài ra, đề tài
  còn chỉ ra các bước cụ thể trong một kế hoạchMarketing trực tiếp nhằm mục
  đích đánh giá và đưa ra các giải pháp Marketingtrực tiếpkhả thi cho dự án.Đề tài
  được chia làm các phần để nghiên cứu như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung vềMarketing trực tiếp.
  Chương 2: Khảo sát ý kiến khách hàng về dựán “Huấn luyện kỹ năng mềm” của
  Công ty Cổ phần Truyền thông DMP.
  Chương 3: Đề xuất một số giải pháp Marketing trực tiếp cho dự án “Huấn luyện
  kỹ năng mềm” của Công ty Cổ phần Truyền thông DMP.
  3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
  - Hệ thống hóa lý luận của Marketingvà Marketing trực tiếp.
  8

  - Xây dựng các bước trong kế hoạchMarketing trực tiếp.
  - Tìm hiểu, phân tích tình huống cho dự án“Huấn luyện kỹ năng mềm” tại
  Công ty Cổ phần Truyền thông DMP.
  - Khảo sát, thống kê, phân tích dữ liệu làm cơ sở đề xuất các giải
  phápMarketing trực tiếp cho dự án“Huấn luyện kỹ năng mềm”tại Công ty Cổ
  phần Truyền thông DMP.
  - Đề xuất các giải pháp Marketing trực tiếp cho dự án “Huấn luyện kỹ năng
  mềm” tại Công ty Cổ phần Truyền thông DMP.
  4. Đối tượng nghiên cứu.
  Dự án “ huấn luyện kỹ năng mềm” tại Công ty Cổ phần Truyền thông DMP.
  5. Phạm vi nghiên cứu.
  - Về không gian:nghiên cứu dự án “Huấn luyện kỹ năng mềm” sử dụng
  Marketing trực tiếp của công ty cổ phần truyền thông DMP.
  - Về thời gian : năm 2014
  6. Cơsở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu.
  6.1. Cơ sở dữ liệu.
  Thu thập dữ liệu và thông tin chung về Marketing trực tiếp và cách thức áp dụng
  của Công ty Cổ phần Truyền thông DMP cho một dự án.
  6.2. Phương pháp.
  - Tìm hiểu tài liệu: thu thập và tìm kiếm có chọn lọc các tài liệu chuyên
  ngành Marketing, đặc biệt Marketing trực tiếp trong doanh nghiệp.
  - Phương pháp điều tra: khảo sát một nhóm đối tượng sinh viên trên diện
  rộng để phát hiện các đặc điểm, nhu cầu của đối tượng nhằm phục vụ các mục
  tiêu của đề tài.
  - Phương pháp chọn mẫu: chọn ngẫu nhiên 500 mẫu tại 5 trường Đại học,
  Cao đẳng trên địa bàn Hải Phòng. Trong đó:
  + Trường Đại học Hàng Hải chọn 150 mẫu.
  + Trường Đại học Dân lập Hải Phòng chọn 150 mẫu.
  9

  + Trường Đại học Hải Phòng chọn 150 mẫu.
  + Trường Cao đẳng Viettronics chọn 50 mẫu.
  - Thống kê: qua điều tra, thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán các số
  liệu liên quan đến đề tài.
  - So sánh, đánh giá: so sánh với đối thủ cạnh tranh, từ đó đánh giá tình tình
  và đưa ra những nhận định có cơ sở.
  - Hỏi ý kiến chuyên gia: thu thập và xử lý những đánh giá, dự báo bằng cách
  tập hợp và hỏi ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực Marketing trong doanh nghiệp.

  .
  - Tổng hợp: từ các phương pháp nghiên cứu trên đưa ra kết luận, nhận định
  chung về hiện tượng và đề xuất các giải phápMarketing trực tiếp cho dự án của
  công ty.
  - :
  .
  10

  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING TRỰC TIẾP.
  1.1. Định nghĩa về Marketing.
  1.1.1 Marketing.
  Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thỏa mãn những
  nhu cầu và mong muốn của họ thông qua trao đổi.[1],[2]
  Theo quan niệm của nhà nghiên cứu Hoa Kỳ thì Marketing được xác định
  theo hai mức độ khác nhau, hay còn gọi là định nghĩa cổ điển về Marketing và
  định nghĩa hiện đại về Marketing.
   Định nghĩa cổ điển về Marketing.
  Marketing là một quá trình mà ở đó cấu trúc nhu cầu về hàng hóa và dịch
  vụ được dự đoán và được thỏa mãn thông qua một quá trình bao gồm nhận
  thức, thúc đẩy và phân phối.[3,23]
  Định nghĩa này được Hiệp hội Marketing Mỹ xác định từ năm 1960 và nó
  thịnh hành trong suốt 25 năm. Cho đến 1985, thực tế phát triển kinh tế xã hội
  Mỹ đòi hỏi phải có cách hiểu đầy đủ hơn về Marketing.
   Định nghĩa hiện đại về Marketing.
  Marketing là một quá trình kế hoạch hóa và thực hiện hóa các kế hoạch,
  giá cả, thúc đẩy và phân phối các tư tưởng, hàng hóa và dịch vụ thông qua trao
  đổi, từ đó thỏa mãn các mục tiêu của cá nhân và tổ chức.[3,25]
  1.1.2.Vai trò của Marketing.
  Marketing là một bộ môn khoa học nghiên cứu về các hoạt động kinh
  doanh có liên quan trực tiếp đến dòng chuyển vận của hàng hoá - dịch vụ từ nơi
  sản xuất tới người tiêu dùng, nhằm tìm ra các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ,
  duy trì và phát triển thị trường. Marketing còn áp dụng trong nhiều lĩnh vực xã
  hội.
  Marketing tìm cách để làm thoả mãn nhu cầu mong muốn của người tiêu
  dùng, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ với mức giá cả mà người tiêu dùng có
  thể thanh toán được.
  11

  Phạm vi sử dụng Marketing rất rộng rãi, Marketing liên quan đến nhiều
  lĩnh vực như: hình thành giá cả, dự trữ, bao bì đóng gói, xây dựng nhãn hiệu,
  hoạt động và quản lý bán hàng, tín dụng, vận chuyển, trách nhiệm xã hội, lựa
  chọn nơi bán lẻ, phân tích người tiêu dùng, hoạt động bán sỉ, bán lẻ, đánh giá và
  lựa chọn người mua hàng công nghiệp, quảng cáo, mối quan hệ xã hội, nghiên
  cứu Marketing, hoạch định và bảo hành sản phẩm.[10]
  1.2. Khái quátvề Marketing trực tiếp.
  1.2.1 Khái niệm Marketing trực tiếp
  Theo Philip Kotler:Marketing trực tiếp là việc dùng thư, điện thoại, hoặc
  các công cụ gián tiếp khác để thông tin trực tiếp về sản phẩm và doanh nghiệp
  tới khách hàng và yêu cầu họ có phản ứng đáp lại.[2]
  Khác biệt cơ bản nhất giữa Marketing trực tiếp với các phương pháp
  Marketing truyền thống khác chính là sự tương tác, trao đổi thông tin qua lại
  giữa người mua và người bán, giữa chủ thể truyền thông và khách thể – đối
  tượng nhận tin.
  1.2.2 Đặc điểm, nguồn gốc của Marketing trực tiếp.
  - Đặc điểm:Có hai nét đặc trưng chính để phân biệt Marketing trực tiếp với
  các loại hình Marketing khác.
  + Đầu tiên là nó nỗ lực để gửi thông điệp trực tiếp đến với người tiêu dùng
  mà không sử dụng đến các phương tiện truyền thông phi trực tiếp. Nó sử dụng
  hình thức truyền thông thương mại (thư trực tiếp, Email, chào hàng qua điện
  thoại, ) với khách hàng hay doanh nghiệp.
  + Đặc điểm thứ hai là nhấn mạnh vào những phản hồi mang tính tích cực có
  thể theo dõi và đo lường được từ khách hàng.
  - Nguồn gốc :Thuật ngữ Marketing Trực Tiếp (Direct Marketing) được lần
  đầu tiên sử dụng vào năm 1967 trong một bài diễn văn của Lester Wunderman,
  ông là người đi tiên phong dùng các kỹ thuật Marketing trực tiếp cho các thương
  hiệu như American Express và Columbia Records.[11]
  12

  1.2.3 Vai trò của Marketing trực tiếp.
  Việc thực hiện Marketing trực tiếp sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian,
  chi phí đi lại, khách hàng có thể ngồi tại nhà chọn mua qua Catalog, Internet, đặt
  mua quà và gửi thẳng đến người thân, có thể tìm hiểu về nhiều sản phẩm và dịch
  vụ mà không bị ràng buộc về thời gian gặp gỡ nhân viên bán hàng.
  Marketing trực tiếp cho phép người làm Marketing chọn lọc đúng đối
  tượng khách hàng của công ty. Các công cụ Marketing trực tiếp được sử dụng để
  có được những đơn đặt hàng trực tiếp từ khách hàng mục tiêu hay các khách
  hàng triển vọng trong khi các quảng cáo đại trà thường bao quát một số lượng
  công chúng mà hầu như họ không quan tâm đến sản phẩm.
  Tất cả các hoạt động xúc tiến đều nhằm mục đích tiêu thụ sản phẩm,
  quảng bá thương hiệu hoạt động Marketing trực tiếpcũng không ngoài mục
  đích đó. Người làm Marketing trực tiếp mong muốn khách hàng hưởng ứng
  ngay bằng các đơn đặt hàng thông qua các công cụ kích thích như gọi điện thoại
  , phiếu đặt hàng, phiếu giảm giá trên mạng, .
  Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ là một vai trò quan trọng của Marketing trực
  tiếp. Với hoạt động này Marketing trực tiếp có thể cung cấp rất nhiều thông tin,
  lợi ích của sản phẩm, dịch vụ một cách chi tiết cho khách hàng thông qua hầu
  hết các công cụ trong Marketing trực tiếp.
  Việc chào hàng thông qua Marketing trực tiếp có thể thuyết phục khách
  hàng mua lần đầu và tiến đến mua lần sau. Những người làm Marketing trực tiếp
  này sử dụng các phương tiện quảng cáo trả lời trực tiếp để bán hàng và tìm hiểu
  khách hàng nhằm thiết lập mối quan hệ thường xuyên và ngày càng phong phú
  hơn. Như vậy diều quan trọng trong Marketing trực tiếp là thiết lập và duy trì
  mối quan hệ có lợi với khách hàng.[8,1-2]
  1.2.4 Ý nghĩa của Marketing trực tiếp.
  - Tập trung hoá (Concentrtion):Một yếu tố rất quan trọng của Marketing
  trực tiếp là nó mang tính chọn lọc cao, với yếu tố này cho phép các nhà làm
  13

  Marketing trực tiếp có thể nhắm chọn chính xác đến những khách hàng có triển
  vọng. Đây là một ưu điểm rất lớn của Marketing trực tiếp so với các nhà quảng
  cáo sử dụng các phương tiện khác. Khi các nhà quảng cáo sử dụng các phương
  tiện như báo, tạp chí, truyền hình thì khả năng chọn lọc rất hạn chế. Cũng chính
  nhờ khả năng tập trung hoá này mà hoạt động Marketing trực tiếp có thể đo
  được tỷ lệ đáp ứng của khách hàng cũng như tạo lập được cơ sở dữ liệu khách
  hàng cho hoạt động bán hàng sau này.
  - Cá nhân hoá (Personalization): Để thực hiện yếu tố cá nhân hoá trong
  Marketing trực tiếp chúng ta cần phải chú ý đến việc lựa chọn đối tượng khách
  hàng cụ thể cho phép thuyết phục khách hàng một cách hiệu quả. Chúng ta có
  thể nói cho khách hàng rằng, hàng hoá hay dịch vụ được chào hàng mang tính cá
  biệt đúng như thông điệp của ta dành cho họ. Đối tượng khách hàng sẽ dễ dàng
  chấp nhận khi cảm thấy rằng sản phẩm và dịch vụ này mang lại lợi ích thực cho
  họ.Ngày nay chúng ta không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn đúng đối tượng khách
  hàng mà chúng ta phải làm sao đó để hình ảnh cá nhân được thể hiện ra một
  cách rõ nét. Một bức thư không phải được gửi từ một Công ty nào đó để bán vài
  thứ , mà phải được gửi từ một cá nhân mà họ là người muốn thành thật chia sẻ
  với ông hoặc bà sự hăng hái, nhiệt tình về sản phẩm hay dịch vụ.
  - Tính tức thời (Immediacy): Hầu hết các quảng cáo truyền thống như
  quảng cáo trên Tivi , truyền thanh, báo, tạp chí, ngoài trời, . đều là những hình
  thức quảng cáo gián tiếp và vì vậy mà các thông điệp quảng cáo này thường tạo
  ra những mong muốn cho khách hàng, nhưng không thể đáp ứng được những
  mong muốn của khách hàng hay nói một cách khác là chưa thểgiúp khách hàng
  đặt hàng ngay được. Trong khi các thông điệp Marketing trực tiếp thì làm được
  điều này.[8,2-3]

  Xem Thêm: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp Marketing trực tiếp cho dự án huấn luyện kỹ năng mềm tại công ty cổ phần truyền thông DMP 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp Marketing trực tiếp cho dự án huấn luyện kỹ năng mềm tại công ty cổ phần truyền thông DMP sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status