Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- chi nhánh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- chi nhánh Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình thực hiện đề tài “Mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh
  doanh tại ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thái Nguyên”, tôi đã nhận
  được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiệt tình của nhiều cá nhân và tập thể.
  Tôi xin được chân thành bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và
  tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau
  đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Bộ môn Kinh tế học của trường Đại
  học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt
  trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.
  Tôi xin chân Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên
  hướng dẫn TS Nguyễn Huy Hoàng.
  Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà
  khoa học, các thầy cô giáo trong trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh
  doanh - Đại học Thái Nguyên.
  Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp đã chia sẻ nhiều tư
  liệu và kinh nghiệm quý báu liên
  Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thái Nguyên
  đã giúp tôi thực hiện thành công Luận văn.
  Xin trân trọng cảm ơn!
  Học viên
  NGUYỄN THỊ THU LIÊN
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC


  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . viii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ix
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Những đóng góp của đề tài . 3
  5. Bố cục đề tài 3
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ
  MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH 4
  1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng 4
  1.1.1. Khái niệm . 4
  1.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng . 5
  1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự nghiệp phát triển kinh
  tế xã hội của một quốc gia . 6
  1.1.4. Phân loại tín dụng ngân hàng 7
  1.1.5. Nội dung cơ ươ . 11
  1 15
  1.2. Hộ kinh doanh 18
  1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hộ kinh doanh 18
  1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ kinh doanh . 18
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.3. Mở rộng cho vay hộ kinh doanh của ngân hàng thương mại 19
  1.3.1. Khái niệm mở rộng cho vay hộ kinh doanh 19
  1.3.2. Nội dung mở rộng cho vay 20
  1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay đối với hộ
  kinh doanh 21
  1.4. Kinh nghiệm về m
  ươ i của Việt Nam . 26
  1.4.1. Kinh nghiệm về m
  thế giới . 26
  thươ 29
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 31
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 31
  2.2. Phương pháp thu thập thông tin . 32
  2.2.1. Thông tin thứ cấp . 32
  2.2.2. Thông tin sơ cấp 32
  2.3. Phươ thông tin . 36
  2.3.1. Thống kê mô tả 36
  2.3.2. Thống kê so sánh . 37
  u . 37
  ng 37
  . 39
  Chương 3. THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ KINH
  DOANH TẠI ACB THÁI NGUYÊN . 40
  3.1. Sơ lược về địa bàn nghiên cứu . 40
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Thái Nguyên 41
  3.1.2. Nhân khẩu và lao động của tỉnh Thái Nguyên 41
  3.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh Thái Nguyên 42
  3.1.4. Điều kiện kinh tế của tỉnh Thái Nguyên 42
  3.1.5. Điều kiện văn hóa, y tế, giáo dục 43
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.2. Ngân hàng Á Châu . 44
  44
  3.2.2. Mục tiêu . 44
  3.2.3. Chiến lược 45
  3.2.4. Phát triển và các cột mốc đáng nhớ . 47
  . 49
  3.2.6. Mạng lưới hoạt động 49
  3.1.7. Ngân hàng Á Châu chi nhánh Thái Nguyên 50
  3.3 - . 52
  3.3.1. Khái quát chung về tình hình huy động và cho vay tại Thái Nguyên . 53
  3.3.2. Kết quả hoạt động của ACB- CN Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013 56
  3.4. Thực trạng cho vay hộ kinh doanh tại ACB Thái Nguyên 57
  3.4
  . 57
  3.4.2. Thực trạng quy mô dư nợ cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng
  TMCP Á Châu - CN Thái Nguyên 58
  3.4.3. Thực trạng mở rộng về số lượng khách hàng 64
  3.4.4. Thực trạng chất lư -
  65
  3.4.5. Thực trạng kiểm soát rủi ro cho vay hộ kinh doanh 67
  3.5 . 68
  3.5 68
  3.5.2. Số lư . 68
  3.5 . 69
  3.6. Đánh giá chung thực trạng m
  - 71
  3.6.1. Kết quả đạt được 71
  3.6.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong m
  doanh tại Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Thái Nguyên 72
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY
  VỐN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH . 76
  4.1. Định hướng m 76
  4.2. Giải pháp mở rộng cho vay đối hộ kinh doanh tại chi nhánh ACB
  Thái Nguyên 77
  4.2.1. Mở rộng nguồn vốn để cho vay . 77
  4.2.2. Hoàn thiện quy trình tín dụng, cải tiến thủ tục, điều kiện vay vốn . 78
  4.2.3. Đa dạng hóa chính sách lãi suất . 81
  4.2.4. Tăng cường công tác marketing và áp dụng chính sách khách
  hàng phù hợp với hộ kinh doanh . 81
  4.2.5. Giải pháp đa dạng hoá sản phẩm hỗ trợ cho hoạt động tín dụng
  cho vay hộ kinh doanh . 83
  84
  , nâng ng cán bộ tín dụng . 85
  4.2.8. Nâng cao cơ sở vật chất, chú trọng chiến lược đầu tư công nghệ . 87
  4.3. Kiến nghị 87
  4.3.1. Kiến nghị đối với hộ kinh doanh . 87
  4.3.2. Kiến nghị đối với ACB Thái Nguyên nói riêng và ACB nói chung . 88
  KẾT LUẬN 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT . 92
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  ACB :
  CN : Chi nhánh
  DN : Doanh nghiệp
  ĐT&PT : Đầu tư và Phát triển
  GDP : Tổng sản phẩm quốc nội
  KCN : Khu Công nghiệp
  KH : Kế hoạch
  KHCN : Khách hàng cá nhân
  NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần
  TDND : Tín dụng nhân dân
  TMCP VN Thịnh vượng : Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
  TH : Thực hiện
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1. của ACB Thái Nguyên
  với các ngân hàng khác tại địa bàn Thái Nguyên . 54
  Bảng 3.2. Tình hình cho vay trên địa bàn Thái Nguyên . 55
  Bảng 3.3. Kết quả hoạt động của ACB - CN Thái Nguyên 57
  3.4. Dư n - 58
  Bảng 3.5. theo lĩnh vực
  cho vay 60
  Bảng 3.6. h doanh theo địa bàn 62
  3.7. Dư n - n 63
  3.8. -
  . 65
  3.9. 67
  Bảng 3.10. 68
  Bảng 3.11. Thống kê số lư . 69
  3.12. -
  . 69
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ix
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  B 3.1: - . 59
  3.2: Phân loại quy mô tín dụng cá nhân theo lĩnh vực cho vay 61
  3.3: D - CN Thái Nguyên . 62
  3.4: - 64


  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 3.1. Mạng lưới hoạt động . 50
  Hình 3.2. Sơ đồ tổ chức ACB- CN Thái Nguyên . 51


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  .
  ,
  , nhưng trong nhiều năm qua khu vực kinh tế hộ gia
  đình vẫn có quy mô kinh doanh nhỏ, công nghệ thiếu hiện đại, chất lượng sản
  phẩm chưa có sức cạnh tranh cao nhưng lại đối mặt trước nhiều thách thức
  khó khăn đặc biệt là về nguồn vốn. Nhà nước mới chỉ có chính sách hỗ trợ
  vốn vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa có chính sách riêng để hỗ trợ cho
  kinh tế hộ gia đình nên các hộ kinh doanh vẫn rất khó tiếp cận được vốn vay .
  m
  ình
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  đề tài
  “Mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Á Châu -
  Chi nhánh Thái Nguyên” .
  2. Mục tiêu nghiên cứu

  hưởng đến k
  TMCP Á Châu -
  doanh trên địa bàn, giúp hộ kinh doanh có thể
  tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn, để hộ kinh doanh có thể mở rộng quy mô, đầu tư
  chiều sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh giúp hộ kinh doanh phát triển.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - ,
  .
  - Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ACB -
  . Nhận diện và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt
  động cho vay hộ kinh doanh trên địa bàn Thái Nguyên. Trên cơ sở đó xác
  định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng tín dụng cho các hộ kinh
  doanh tại thành phố Thái Nguyên.
  -
  - .
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh tại
  ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Thái Nguyên
  Phạm vi nghiên cứu:
  + Về nội dung: C
  , các nhân tố ảnh hưởng
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  tới khả năng tiếp cận tín dụng của hộ kinh doanh, đề xuất giải pháp mở rộng
  cho vay hộ kinh doanh.
  + Về thời gian: 2011-
  2018.
  4. Những đóng góp của đề tài
  Kết quả nghiên cứu của đề tài :
  - ng.
  -

  - Giúp và ACB
  Thái Nguyên nói riêng có cái nhìn tổng quan và cụ thể hơn về thị trường tín
  dụng cho hộ kinh doanh tại Thái Nguyên
  -
  -
  .
  - Xác định được nhân tố chủ yếu có ảnh hưởng đến việc mở rộng tiếp
  cận tín dụng của hộ kinh doanh.
  - Đề xuất được những giải pháp khả thi, góp phần giúp ACB xây dựng
  được chính sách hợp lý và tạo ra các sản phẩm phù hợp nhằm mở rộng thị
  phần tại Thái Nguyên.
  5. Bố cục đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 4 chương, cụ thể
  như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng và mở rộng hoạt động
  cho vay hộ kinh doanh
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ACB
  Thái Nguyên

  Xem Thêm: Mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- chi nhánh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status