Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nhà máy sản xuất hạt nhựa cao cấp Khóa luận tốt nghiệp ngành Môi trường

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nhà máy sản xuất hạt nhựa cao cấp Khóa luận tốt nghiệp ngành Môi trường

  Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: “ Nhà máy sản xuất hạt nhựa cao cấp”
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 1
  MỞ ĐẦU 5
  Chương 1 10
  MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ .10
  1.1.Tên của cơ sở : 10
  1.2.Chủ cơ sở 10
  1.3. Vị trí địa lý của cơ sở .10
  1.3.1.Vị trí địa lý .10
  1.3.2. Điều kiện về địa lý, địa chất 10
  1.3.3. Điều kiện kinh tế- xã hội 14
  1.3.4. Văn hóa xã hội 15
  1.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở 16
  1.5. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở .18
  1.6. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở 19
  1.6.1. Loại hình sản xuất: .19
  1.6.2. Công nghệ sản xuất .19
  1.7. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất/kinh
  doanh/dịch vụ của cơ sở . 21
  1.7.1. Máy móc, thiết bị 21
  1.7.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu .22
  1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua 23
  Chương 2 24
  MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN
  CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ 24
  2.1. Nguồn chất thải rắn thông thường . 24
  2.1.1. Nguồn phát sinh .24
  2.1.2. Các biện pháp giảm thiểu . 24
  2.2. Nguồn chất thải lỏng 25
  2.2.1. Nguồn phát sinh .25Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: “ Nhà máy sản xuất hạt nhựa cao cấp”
  2.2.2. Nguồn tiếp nhận nước thải 27
  2.2.3. Hệ thống xử lý nước thải 27
  2.2.4. Kết quả phân tích môi trường nước thải .29
  2.3. Nguồn chất thải khí .30
  2.3.1. Nguồn phát sinh 30
  2.3.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải . 32
  2.3.3. Kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí . 32
  2.4. Nguồn chất thải nguy hại .34
  2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung 34
  2.6. Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải 35
  Chương 3 36KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ
  CHẤT THẢI .36
  3.1. Kế hoạch xây dựng 36
  3.1.1. Công trình xử lý nước thải tập trung 36
  3.2. Kế hoạch vận hành .38
  Chương 4 41
  KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM . 41
  4.1. Kế hoạch quản lý chất thải .41
  4.2. Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải 41
  4.3. Kế hoạch ứng phó sự cố 42
  4.4. Kế hoạch quan trắc môi trường . 43
  Chương 5 45
  THAM VẤN Ý KIẾN 45
  5.1. Văn bản của chủ cơ sở gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã . 45
  5.2. Ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp xã 45
  5.3. Ý kiến phản hồi của chủ cơ sở .46
  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 47
  1.Kết luận 47
  2. Kiến nghị 48
  3. Cam kết .48DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
  ĐTM: Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
  QCQG: Quy chuẩn quốc gia.
  BOD: Nhu cầu ôxy sinh học.
  BOD 5 : Nhu cầu ôxy sinh học sau 5 ngày ở 20 0 C.
  BTCT: Bê tông cốt thép.
  COD: Nhu cầu ôxy hóa học.
  CTR: Chất thải rắn.
  KTXH: Kinh tế xã hội.
  KCN: Khu công nghiệp.
  TSS: Tổng chất rắn lơ lửng.
  TCCP: Tiêu chuẩn cho phép.
  TB: Trung bình.
  UBND: Ủy ban nhân dân.
  UBMTTQ: Uỷ ban mặt trận Tổ quốc.
  VLXD: Vật liệu xây dựng.
  WHO: Tổ chức Y tế thế giới.

  Xem Thêm: Nhà máy sản xuất hạt nhựa cao cấp Khóa luận tốt nghiệp ngành Môi trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhà máy sản xuất hạt nhựa cao cấp Khóa luận tốt nghiệp ngành Môi trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status