Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá tiến triển bệnh glôcôm góc mở nguyên phát

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tiến triển bệnh glôcôm góc mở nguyên phát

  LỜI CẢM ƠN
  Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới PGS.
  TS Vũ Thị Thái, người thầy đã hướng dẫn tận tình, quan tâm giúp đỡ tôi
  không chỉ trong quá trình thực hiện, hoàn thành luận án mà còn cả trong
  quá trình học tập và công tác.
  Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới GS.TS Đỗ Như Hơn,
  nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt trung ương, nguyên chủ nhiệm Bộ môn
  Mắt trường Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Hoàng Thị Phúc, nguyên Phó chủ
  nhiệm Bộ môn Mắt trường Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Phạm Trọng Văn,
  chủ nhiệm Bộ môn Mắt trường Đại học Y Hà Nội, TS Đỗ Tấn, trưởng khoa
  Glôcôm Bệnh viện Mắt Trung Ương đã tạo điều kiện cho tôi để hoàn thành
  luận án này.
  Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới các nhà khoa học trong Hội
  đồng chấm luận án đã cho tôi những ý kiến quý báu để luận án được hoàn
  thiện hơn.
  Tôi xin trân trọng biết ơn các thầy cô đã dìu dắt tôi trong chuyên
  nghành nhãn khoa cũng như trong phương pháp nghiên cứu khoa học.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn:
  Ban giám hiệu, Phòng đào tạo Sau đại học – Trường Đại Học Y Hà Nội
  Ban giám đốc – Bệnh viện Mắt Trung Ương
  Các anh chị, bạn bè đồng nghiệp khoa Glôcôm – Bệnh viện Mắt
  Trung Ương đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi thực hiện và hoàn thành luận
  án này.
  Tôi xin cám ơn tình cảm tốt đẹp, sự giúp đỡ nhiệt tình của những
  người bạn đã dành cho tôi trong quá trình hoàn thành luận án.
  Để có ngày hôm nay, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn cùng với tình cảm
  sâu sắc nhất tới những người thân trong gia đình, những người luôn bên tôi,
  chia sẻ, động viên, giúp đỡ tôi trong cuộc sống, học tập và trong suốt quá
  trình hoàn thành luận án này.
  NCS Nguyễn Thị Hà Thanh LỜI CAM ĐOAN

  Tôi là Nguyễn Thị Hà Thanh, nghiên cứu sinh khóa 30 Trường Đại
  học Y Hà Nội, chuyên ngành Nhãn khoa, xin cam đoan:
  1. Đây là luận án do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng
  dẫn của PGS. TS Vũ Thị Thái
  2. Công trình này không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác
  đã được công bố tại Việt Nam
  3. Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác,
  trung thực và khách quan, đã được xác nhận và chấp thuận của cơ
  sở nơi nghiên cứu
  Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam
  kết này.

  Người viết cam đoan


  NCS Nguyễn Thị Hà Thanh


  CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  AGIS (Advanced Glaucoma Intervention Study): nghiên cứu can thiệp tiên
  tiến trong glôcôm
  CIGTS (Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study): nghiên cứu
  những điều trị phối hợp ban đầu trong glôcôm
  EGS (Europe Glaucoma Society): hội glôcôm châu Âu
  EMGT(Early Manifest Glaucoma Trial): bằng chứng thử nghiệm sớm
  glôcôm
  GPA (Glaucoma Progression Analysis): phân tích tiến triển glcôcôm
  JGS(Japaness Glaucoma Society): hội glôcôm Nhật Bản
  MD (Mean Deviation): độ lệch trung bình
  NA: nhãn áp
  NTGS (Normal Tension Glaucoma Study): hội nghiên cứu glôcôm nhãn áp
  không cao
  OCT( Optical Coherrence Tomography): chụp cắt lớp quang học
  OHTS(Ocular Hypertension Treatment Study): hội nghiên cứu điều trị tăng
  nhãn áp
  PSD (Pattern Standard Deviation): độ lệch chuẩn mẫu
  TT: thị trường
  TK: thần kinh
  VFi (Visual Field index): chỉ số thị trường
  WGA (World Glaucoma Associate): hội glôcôm thế giới MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ .
  Chương 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU . . .
  1.1. Những biến đổi trong tiến triển bệnh glôcôm
  1.1.1.Những biến đổi cấu trúc trong tiến triển bệnh glôcôm
  1.1.2.Những biến đổi chức năng trong bệnh glôcôm .
  1.2. Những tiêu chuẩn và phần mềm đánh giá tiến triển bệnh glôcôm
  1.2.1. Tiêu chuẩn đánh giá tiến triển bệnh glôcôm dựa trên tổn hại
  cấu trúc .
  1.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá tiến triển bệnh glôcôm dựa trên tổn hại
  chức năng
  1.2.3. Phân mềm phân tích tiến triển bệnh glôcôm .
  1.2.4. Tình hình nghiên cứu về tiến triển bệnh glôcôm trên thế giới
  1.3. Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tiến triển bệnh glôcôm .
  1.3.1. Nhãn áp
  1.3.2. Dao động nhãn áp
  1.3.3 Nhãn áp đích .
  1.3.4. Một số yếu tố nguy cơ khác ảnh hưởng đến tiến triển bệnh
  glôcôm .
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. Đối tượng nghiên cứu
  2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn .
  2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
  2.2. Phương pháp nghiên cứu
  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu .
  2.2.2. Công thức tính cỡ mẫu
  1
  3
  3
  3
  4
  5

  5

  8
  14
  19
  22
  22
  24
  26

  31
  36
  36
  36
  36
  37
  37
  37 2.2.3. Phương pháp chọn mẫu . . .
  2.2.4. Phương tiện nghiên cứu
  2.2.5. Tiến hành nghiên cứu
  2.2.6. Các biến số và chỉ số nghiên cứu .
  2.2.7. Thu thập và xử lý số liệu .
  2.2.8. Đạo đức trong nghiên cứu .
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . .
  3.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu .
  3.1.1. Tuổi và giới .
  3.1.2. Bệnh toàn thân .
  3.1.3. Thị lực .
  3.1.4. Nhãn áp .
  3.1.5. Giai đoạn bệnh .
  3.1.6. Tổn hại thị trường và lớp sợi TK ở các giai đoạn bệnh
  3.1.7. Tình trạng đĩa thị (Tỷ lệ lõm/đĩa)
  3.1.8. Phương pháp và thời gian điều trị .
  3.2. Đặc điểm bệnh nhân và tiến triển bệnh glôcôm tại các thời điểm
  theo dõi .
  3.2.1. Đặc điểm bệnh nhân tại các thời điểm theo dõi
  3.2.2.Đánh giá tiến triển của bệnh tại các thời điểm theo dõi
  3.3. Các yếu tố liên quan đến tiến triển bệnh .
  3.3.1. Liên quan tuổi với tiến triển bệnh .
  3.3.2. Liên quan giới với tiến triển bệnh .
  3.3.3. Liên quan mức độ tổn hại ban đầu với tiến triển bệnh .
  3.3.4. Liên quan nhãn áp với tiến triển bệnh .
  3.3.5. Liên quan quá trình điều trị với tiến triển bệnh .

  38
  38
  38
  55
  58
  59
  60
  60
  60
  61
  61
  61
  62
  63
  64
  65

  67
  67
  70
  79
  79
  80
  80
  82
  91
  Chương 4: BÀN LUẬN .
  4.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu .
  4.1.1. Tuổi và giới .
  4.1.2. Thị lực
  4.1.3. Nhãn áp .
  4.1.4. Giai đoạn bệnh và thị trường
  4.1.5. Tỷ số lõm/ đĩa và độ dày lớp sợi thần kinh quanh
  4.1.6. Phương pháp và thời gian điều trị .
  4.2. Đặc điểm bệnh nhân và tiến triển bệnh glôcôm tại các thời điểm
  theo dõi
  4.2.1. Đặc điểm bệnh nhân tại các thời điểm theo dõi
  4.2.2. Tiến triển bệnh glôcôm tại các thời điểm theo dõi
  4.3. Các yếu tố liên quan đến tiến triển bệnh .
  4.3.1. Liên quan tuổi và giới với tiến triển bệnh .
  4.3.2. Liên quan giai đoạn bệnh với tiến triển bệnh .
  4.3.3. Liên quan nhãn áp với tiến triển bệnh .
  4.3.4. Liên quan quá trình điều trị với tiến triển bệnh .
  KẾT LUẬN
  HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP
  ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN .
  DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN
  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  101
  101
  101
  102
  102
  103
  104
  105

  106
  106
  109
  118
  118
  120
  123
  130
  132
  134
  135
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1. Liên quan giữa nhãn áp với nguy cơ tiến triển 23
  Bảng 1.2.Liên quan của tốc độ tiến triển và số lần tái khám 34
  Bảng 2.1. Phân loại giai đoạn bệnh . 43
  Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi và giới 60
  Bảng 3.2. Phân bố các mức thị lực 61
  Bảng 3.3. Phân bố các mức nhãn áp 62
  Bảng 3.4. Trị số MD, VFi, PSD trung bình của các giai đoạn bệnh 63
  Bảng 3.5. Phân bố các mức của tỷ lệ lõm/ đĩa . 64
  Bảng 3.6. Phân bố các phương pháp điều trị . 65
  Bảng 3.7. Tình hình điều trị thuốc . 66
  Bảng 3.8. Thời gian đã được điều trị . 66
  Bảng 3.9. Phân bố các mức thị lực tại các thời điểm . . 67
  Bảng 3.10. Phân bố mức nhãn áp tại các thời điểm theo dõi . 68
  Bảng 3.11. Nhãn áp trung bình tại các thời điểm theo dõi 69
  Bảng 3.12. Tình trạng thị trường tại các thời điểm .70
  Bảng 3.13. Tỷ lệ tổn hại tiến triển theo hai tiêu chuẩn trong cả quá trình
  theo dõi 71
  Bảng 3.14. Số mắt có tổn hại tiến triển tại các thời điểm 71
  Bảng 3.15. Vị trí tổn hại tiến triển trên thị trường . 72
  Bảng 3.16. Tốc độ tổn hại tiến triển trung bình tại các thời điểm sau thay
  đổi điều trị 73
  Bảng 3.17. Tương quan giữa độ dày lớp sợi TK quanh gai và tổn hại
  thị trường 74
  Bảng 3.18. Biến đổi độ dày lớp sợi TK trung bình theo vị trí tổn hại
  của thị trường . 75
  Bảng 3.19. Biến đổi độ dày lớp sợi TK ở mỗi góc phần tư theo vị trí
  tổn hại thị trường . 76
  Bảng 3.20. Tình hình thay đổi điều trị ở nhóm không tiến triển . 77
  Bảng 3.21. Tình hình thay đổi điều trị ở nhóm có tiến triển . 78
  Bảng 3.22. Liên quan tuổi với tiến triển bệnh . 79
  Bảng 3.23. Liên quan giới với tiến triển bệnh . 80
  Bảng 3.24. Liên quan giai đoạn bệnh với tiến triển bệnh 81
  Bảng 3.25. Giá trị trung bình của MD, VFi, PSD, độ dày lớp sợi TK ban
  đầu ở nhóm có tiến triển và không tiến triển . 82
  Bảng 3.26 Nhãn áp trung bình của nhóm có tiến triển và không tiến triển
  ở các thời điểm theo dõi 83
  Bảng 3.27 Phân bố các mức nhãn áp ở nhóm không có tiến triển tại
  các thời điểm 84
  Bảng 3.28. Phân bố giá trị NA cao nhất theo các mức NA ở các giai đoạn
  bệnh của nhóm không tiến triển . 85
  Bảng 3.29. Nhãn áp của nhóm tiến triển tại thời điểm có tiến triển . . 87
  Bảng 3.30. Liên quan tiến triển bệnh với giá trị nhãn áp 14mmHg 88
  Bảng 3.31 Nhãn áp trung bình tại các thời điểm sau thay đổi điều trị của
  nhóm có tiến triển 88
  Bảng 3.32. Liên quan dao động nhãn áp dài hạn với tiến triển bệnh . . 89
  Bảng 3.33. Phân bố mức dao động NA ngắn hạn của nhóm có tiến triển
  trước và sau thay đổi điều trị 1 tháng 91
  Bảng 3.34. Liên quan phương pháp điều trị với tiến triển bệnh . 92
  Bảng 3.35. Liên quan số loại thuốc tra hạ nhãn áp với tiến triển bệnh . 93
  Bảng 3.36. Liên quan thời gian điều trị với tiến triển bệnh 94
  Bảng 3.37. Phân bố khoảng thời gian từ khi bắt đầu điều trị đến thời điểm
  phát hiện tiến triển ở nhóm có tiến triển . . 95 Bảng 4.1 Chỉ số MD ban đầu ở các giai đoạn bệnh . 103
  Bảng 4.2. Chỉ số MD và PSD tại thời điểm ban đầu và kết thúc
  theo dõi 108
  Bảng 4.3. Tỷ lệ phát hiện tổn hại tiến triển 110
  Bảng 4.4. Liên quan giữa giai đoạn bệnh với tiến triển bệnh 120
  Bảng 4.5. Giá trị nhãn áp đích (đơn vị: mmHg) ở các giai đoạn của các
  nghiên cứu 125
  Bảng 4.6. Liên quan của dao động nhãn áp dài hạn với tiến triển
  bệnh . 128


  DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 3.1: Phân bố các giai đoạn bệnh . 62
  Biểu đồ 3.2: Phân bố mức nhãn áp tại các thời điểm theo dõi . 69
  Biểu đồ 3.3: Phân bố giá trị NA cao nhất theo các mức NA ở các
  giai đoạn bệnh của nhóm không tiến triển . 86
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 1.1: Biến đổi của lớp sợi TK quanh gai trong bệnh glôcôm . 4
  Hình 1.2: Độ dày lớp sợi thần kinh quanh gai ở 12 múi giờ . 6
  Hình 1.3: Phân chia khu vực thị trường theo AGIS . 9
  Hình 1.4: Tổn hại tiến triển của TT theo tiêu chuẩn EMGT . 11
  Hình 1.5: Tổn hại tiến triển của TT theo tiêu chuẩn NTGS 12
  Hình 1.6: Kết quả có tiến triển của phần mềm GPA sau 3 lần đo TT . 17
  Hình 1.7: Đồ thị biểu diễn tốc độc tiến triển bệnh dựa vào
  chỉ số MD và VFi . 18
  Hình 1.8: Các yếu tố cần cân nhắc khi chọn giá trị nhãn áp đích
  EGS 2008 . 30
  Hình 2.1: Đo thị trường trên máy đo thị trường Humphrey 41
  Hình 2.2: Đánh giá đĩa thị, độ dày lớp sợi thần kinh bằng máy
  chụp OCT . 42
  Hình 2.3: Dấu hiệu nhận biết điểm tổn hại của phần mềm GPA .47

  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình đánh giá tổn hại tiến triển bằng
  phần mềm GPA . 49
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình theo dõi 55

  1

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Hiện nay, glôcôm đang là căn bệnh gây mù đứng hàng thứ hai trên
  thế giới cũng như ở Việt nam [1],[2]. Glôcôm là bệnh lý biểu hiện bằng tổn
  hại tiến triển đặc trưng của đầu dây thần kinh thị giác, lớp sợi thần kinh
  quanh gai và những tổn thương thị trường tương ứng, đồng thời còn là căn
  bệnh tiến triển mạn tính theo suốt cuộc đời người bệnh. Những tổn hại mà
  bệnh gây ra không có khả năng hồi phục mà có xu hướng tiến triển nặng
  hơn nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời. Do đó, theo dõi tiến triển
  bệnh là vô cùng quan trọng, giúp ngăn chặn kịp thời tổn hại nặng lên của
  bệnh, giảm nguy cơ mù lòa cho bệnh nhân glôcôm.
  Tuy nhiên, để xác định được chính xác bệnh có tiển triển nặng lên
  hay không thì cần phải dựa vào tiêu chuẩn đánh giá tiến triển cụ thể. Từ
  hơn một thập kỷ nay, các nhà nhãn khoa trên thế giới luôn không ngừng
  nghiên cứu nhằm tìm ra tiêu chuẩn để xác định sự nặng lên của bệnh được
  sớm và chính xác. Tính cho đến nay, trên thế giới đã có khoảng 15 tiêu
  chuẩn và 40 phương pháp để xác định tiến triển bệnh glôcôm. Trong đó,
  phần mềm phân tích tiến triển bệnh glôcôm GPA (Glaucoma Progression
  Analysis) được xem là công cụ tiên tiến nhất hiện nay để đánh giá tiến triển
  bệnh glôcôm [3]. Nhiều nghiên cứu đã áp dụng phần mềm GPA trong theo
  dõi tiến triển bệnh glôcôm và đã đưa ra những kết quả về tiến triển bệnh,
  đồng thời chứng minh được những ưu thế của phần mềm này [4],[5],[6].
  Nghiên cứu của Arnalich MF cho thấy độ chính chính xác cũng như khả
  năng phát hiện sớm tiến triển của phần mềm này với độ nhạy 93% và độ
  đặc hiệu 95% [7]. 2

  Song song với việc phát hiện tiến triển bệnh thì việc xác định các yếu
  tố nguy cơ liên quan đến tiến triển bệnh cũng rất quan trọng, bởi vì việc can
  thiệp làm giảm ảnh hưởng của các yếu tố này sẽ góp phần hạn chế tiến triển
  bệnh. Trong các yếu tố nguy cơ thì nhãn áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu,
  quan trọng nhất ảnh hưởng đến tiến triển của bệnh. Nghiên cứu của EMGT
  đã kết luận rằng, cứ tăng lên 1mmHg thì nguy cơ tiến triển cũng tăng lên
  11% [8]. Hội Glôcôm thế giới khuyến cáo là nhãn áp cần phải giảm đi thêm
  3mmHg ở mỗi giai đoạn bệnh nặng hơn [9]. Không chỉ nhãn áp mà dao
  động nhãn áp cũng được coi là yếu tố nguy cơ gây tiến triển bệnh, AGIS
  thấy rằng mặc dù nhãn áp dưới 18mmHg nhưng có dao động nhãn áp thì
  vẫn có 50% trường hợp tiến triển bệnh [10].
  Do ảnh hưởng của nhãn áp lên tiến triển bệnh mà khái niệm nhãn áp
  đích ra đời và khái niệm này được hình thành dựa vào đánh giá tiến triển
  bệnh glôcôm. Nhiều nghiên cứu đưa ra mức nhãn áp đích phải hạ được ít
  nhất 20% so với nhãn áp ban đầu [11],[12]. Ngoài nhãn áp còn có một số
  yếu tố nguy cơ khác như giai đoạn bệnh, tuổi, bệnh toàn thân, cũng thúc
  đẩy nhanh hơn tổn hại tiến triển bệnh [13],[14].
  Với mong muốn bảo tồn chức năng thị giác cho bệnh nhân glôcôm
  cùng với phương tiện sẵn có và phần mềm GPA đã được cài đặt, chúng tôi
  tiến hành đề tài này với 2 mục tiêu:
  - Đánh giá tiến triển bệnh glôcôm góc mở nguyên phát sau điều trị.
  - Phân tích một số yếu tố liên quan đến tiến triển bệnh glôcôm góc
  mở nguyên phát.

  Xem Thêm: Đánh giá tiến triển bệnh glôcôm góc mở nguyên phát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tiến triển bệnh glôcôm góc mở nguyên phát sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status