Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu hiệu quả lâu dài của phương pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt còn thể thủy tinh điều trị cận thị nặng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hiệu quả lâu dài của phương pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt còn thể thủy tinh điều trị cận thị nặng

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN 3
  1.1. CẬN THỊ NẶNG .3
  1.1.1. Định nghĩa cận thị nặng 3
  1.1.2. Các nguy cơ của cận thị nặng .3
  1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG 4
  1.2.1. Các phương pháp điều trị không phẫu thuật . 4
  1.2.2. Các phương pháp phẫu thuật . 4
  1.3. PHẪU THUẬT PHAKIC HẬU PHÒNG ICL ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG 15
  1.3.1. Khái niệm về phẫu thuật Phakic hậu phòng ICL . 15
  1.3.2. Lịch sử phát triển của phẫu thuật Phakic hậu phòng . 15
  1.3.3. Cơ chế điều trị cận thị của phẫu thuật Phakic hậu phòng 18
  1.3.4. Chỉ định và chống chỉ định của phẫu thuật Phakic hậu phòng . 18
  1.3.5. Kỹ thuật mổ 18
  1.3.6. Kết quả lâu dài của phẫu thuật Phakic ICL 19
  1.3.7. Biến chứng của phẫu thuật Phakic ICL 27
  1.4. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHẪU THUẬT
  PHAKIC ICL . 32
  1.4.1. Một số yếu tố liên quan đến khúc xạ 32
  1.4.2. Các yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật 34
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 38
  2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn . 38
  2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ . 38
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39
  2.2.1.Thiết kế nghiên cứu . 39
  2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 39
  2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu 39
  2.3. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC NGHIÊN CỨU 40
  2.3.1. Phương tiện nghiên cứu . 40
  2.3.2. Thuốc phục vụ nghiên cứu 41
  2.3.3. Cách thức nghiên cứu 41
  2.3.4. Đánh giá kết quả lâu dài sau phẫu thuật 48
  2.3.5. Các yếu tố liên quan đến phẫu thuật . 52
  2.3.6. Xử lý số liệu 54
  2.3.7. Đạo đức nghiên cứu . 54
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 55
  3.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN 55
  3.1.1. Đặc điểm chung 55
  3.1.2. Đặc điểm về chức năng 56
  3.1.3. Đặc điểm khúc xạ trước mổ 56
  3.1.4. Đặc điểm về giải phẫu trước mổ . 58
  3.2. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 59
  3.2.1. Kết quả về triệu chứng chủ quan . 59
  3.2.2. Kết quả về khúc xạ . 59
  3.2.3. Kết quả thị lực sau mổ . 66
  3.2.4. Tình trạng giải phẫu sau phẫu thuật 78
  3.2.5. Các biến chứng của phẫu thuật 79
  3.2.6. Chỉ số an toàn . 81
  3.2.7. Chỉ số hiệu quả . 81
  3.2.8. Đánh giá chung kết quả phẫu thuật theo các mức độ 82
  3.3. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHẪU THUẬT . 82
  3.3.1. Trục nhãn cầu . 83
  3.3.2. Khúc xạ trước mổ . 85
  3.3.3. Thị lực trước mổ . 91
  Chương 4: BÀN LUẬN 93
  4.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN 93
  4.2. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 96
  4.2.1. Kết quả về triệu chứng chủ quan . 96
  4.2.2. Kết quả lâu dài của khúc xạ sau mổ 99
  4.2.3. Kết quả lâu dài về thị lực sau mổ 103
  4.2.4. Các biến chứng sau mổ 108
  4.3. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHẪU THUẬT . 116
  4.3.1. Tuổi của bệnh nhân khi phẫu thuật . 116
  4.3.2. Tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật . 117
  KẾT LUẬN . 122
  ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 124
  HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP . 125
  DANH MỤC CÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC
  CÔNG BỐ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Cận thị là tật khúc xạ hay gặp nhất, chiếm 1/4 dân số trên thế giới. Theo
  số liệu của Viện Thị giác Brien Holden, có khoảng 1,45 tỷ người bị cận thị
  trong năm 2010 và dự đoán sẽ tăng lên khoảng 2,5 tỷ vào năm 2020 [1]. Tại
  Mỹ, tỷ lệ cận thị là 25% năm 1983 và tăng lên 45% năm 1990 [2]. Tại châu
  Á, 80-90% học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học ở các khu vực thành
  thị ở Singapore, Trung quốc, Đài loan, Hồng kông, Nhật bản và Hàn quốc
  bị cận thị [3]. Tại Việt nam, theo điều tra một số trường đại học, tỷ lệ tật
  khúc xạ là 30%, riêng cận thị chiếm 28% [4]. Cận thị gồm cận thị học
  đường và cận thị tiến triển hay cận thị nặng. Cận thị nặng chiếm khoảng
  2,1% dân số thế giới và là nguyên nhân thứ 7 gây mù ở Mỹ [2] và nguy cơ trở
  thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở Trung quốc [1].
  Cận thị nặng làm gia tăng nguy cơ các vấn đề nghiêm trọng ở mắt như
  bong võng mạc, đục thể thủy tinh, tăng nhãn áp, có thể dẫn đến mất thị lực  và mù. Vì vậy điều trị cận thị nặng là một trong những mối quan tâm hàng đầu
  của các nhà nhãn khoa trên thế giới.
  Có rất nhiều phương pháp điều trị cận thị nặng, từ các phương pháp
  không phẫu thuật như đeo kính gọng, kính tiếp xúc . đến các phương pháp
  phẫu thuật như tác động lên giác mạc, lên thể thuỷ tinh. Đeo kính gọng hoặc
  kính tiếp xúc dù có cải thiện được thị lực nhưng vẫn gây nhiều bất tiện cho
  người sử dụng. Một số người không thể đeo được kính gọng do nghề nghiệp,
  do lệch khúc xạ . Một số người không đeo được kính tiếp xúc do tác dụng
  phụ của nó như viêm nhiễm, khô mắt khiến kính tiếp xúc không được sử
  dụng rộng rãi. Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ cũng được nghiên cứu từ lâu trên
  thế giới. Các phương pháp phẫu thuật tác động lên củng mạc, lên giác mạc hay
  lên thể thuỷ tinh đều tổn hại ít nhiều đến các thành phần của mắt và gây ra một
  số biến chứng nhất định. Một số phương pháp phổ biến hiện nay như LASIK,
  SMILE . có kết quả tốt với mắt cận thị dưới 10D, tuy nhiên khó triệt tiêu hết
  độ cận với mắt cận thị nặng trên 10D và chống chỉ định với mắt có giác mạc
  mỏng, giác mạc hình chóp, khô mắt .Phương pháp lấy thể thủy tinh còn trong
  đặt thể thủy tinh nhân tạo cũng cho những kết quả rất đáng khích lệ, tuy nhiên
  không bảo tồn được khả năng điều tiết của thẻ thủy tinh.
  Gần đây các tác giả trên thế giới đã nghiên cứu một phương pháp tăng
  cường lực khúc xạ cho nhãn cầu, đó là phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo
  (TTTNT) hậu phòng trên mắt còn thể thủy tinh để điều trị cận thị. Phương
  pháp này xuất hiện từ năm 1997 và đã thực hiện được hơn 400000 ca trên thế
  giới (theo thống kê của hãng STAAR). Đến nay, phương pháp này tỏ ra phù
  hợp sinh lý hơn cả. Ngoài việc đặt một TTTNT xen giữa mặt sau mống mắt và
  mặt trước thể thuỷ tinh thay cho một kính phân kỳ dùng ngoài, phương pháp
  này không tác động nặng nề đến bất kỳ thành phần nào của mắt. Đồng thời,
  theo nhiều kết quả nghiên cứu, đây là phương pháp cho kết quả cải thiện thị
  lực cao và ít biến chứng [5],[6],[7],[8].
  Ở Việt nam, đây là một phẫu thuật mới, chưa có nhiều báo cáo đi sâu
  nghiên cứu toàn diện và có hệ thống cũng như đánh giá kết quả lâu dài. Vì
  vậy, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu hiệu quả lâu dài của phương
  pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt còn thể thủy tinh điều trị cận thị
  nặng” nhằm 2 mục tiêu sau:
  1. Đánh giá hiệu quả lâu dài của phương pháp phẫu thuật đặt
  TTTNT trên mắt còn TTT điều trị cận thị nặng.
  2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả của phẫu thuật.

  Xem Thêm: Nghiên cứu hiệu quả lâu dài của phương pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt còn thể thủy tinh điều trị cận thị nặng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hiệu quả lâu dài của phương pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt còn thể thủy tinh điều trị cận thị nặng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status