Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử

  Tên luận án: Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử
  các vụ án hành chính ở Việt Nam.

  Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số: 62 31 01 01

  Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hòa

  Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Phạm Hồng Thái 2. TS. Nguyễn Thanh Bình

  Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN  Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong hoạt động xét xử hành chính của Tòa án là việc Tòa án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tiến hành xem xét và phán quyết tính hợp pháp (hay bất hợp pháp) đối với các hành vi công quyền (quyết định hành chính, hành vi hành chính được ban hành, thực hiện trong quá trình quản lý hành chính nhà nước) theo quy định của pháp luật tố tụng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
  Hoạt động xét xử hành chính tại Tòa án ở Việt Nam thời gian qua đã có nhiều đóng góp đáng kể trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức. Tuy vậy, trong hoạt động tố tụng, vẫn còn có những bất cập như: hệ thống văn bản pháp luật nội dung chồng chéo, hệ thống văn bản tố tụng lại thiếu hụt các quy định pháp luật quan trọng, hệ thống các tiêu chí đánh giá tính hợp pháp các quyết định hành chính, hành vi hành chính chưa thống nhất, tập trung làm cho bản án được tuyên bị hạn chế tính thuyết phục.
  Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong hoạt động xét xử hành chính của Tòa án cần thực hiện các nhóm giải pháp sau: 1) Hoàn thiện pháp luật nội dung hành chính, trong đó có các vấn đề liên quan đến Luật đất đai, Luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về thi hành án; 2) Hoàn thiện tổ chức xét xử hành chính; 3) Hoàn thiện nhân tố con người trong xét xử hành chính; 4) Hoàn thiện cơ chế về các biện pháp bảo đảm quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức thông qua hoạt động xét xử hành chính của Tòa án, cụ thể là khắc phục các hạn chế về tố tụng và đảm bảo thi hành các phán quyết của Tòa án, xác định rõ trách nhiệm bồi thường nhà nước trong lĩnh vực hành chính.


  BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

  Title: Ensuring the legitimate rights and interests of individual and organization in the trial of administrative cases in Viet Nam

  Field of study: Theory and history of state and law Code: 62 31 01 01

  PhD candidate: Vu Thi Hoa

  Supervisors: 1. Assoc.Prof.Dr. Pham Hong Thai

  2. Dr. Nguyen Thanh Binh

  Training institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics  SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUSIONS

  1. Ensuring the legitimate rights and interests of individual and organization in the court trial of administrative cases is a practice in which a Court, within their function, duty and right, examines and makes a verdict on the lawfulness (or unlawfulness) towards behaviors of public authorities (administrative decision, administrative behavior made and exercised in the process of State administrative management) in accordance with procedural legal regulations in an attempt to protect the legitimate rights and interests of individual and organization.

  2. Court trials of administrative cases in Viet Nam over the past time have made considerable contribution to ensuring the legitimate rights and interests of individual, agency and organization. However, there still exist shortcomings in procedural activities: the content of legal documents remains overlapped, procedural documents lack fundamental legal regulations, criteria evaluating the lawfulness of administrative decisions and administrative behaviors are inconsistent, and so on, making verdicts less persuasive.

  3. Ensuring the legitimate rights and interests of individual and organization in the court trial of administrative cases requires the adoption of groups of solutions as follows: 1) To complete administrative laws which include issues related to Land Law, Law on Handling of Administrative Violations, and law on trials; 2) To complete the organization of administrative trials; 3) To complete human factor in administrative trials; 4) To complete mechanism on measures ensuring rights and duties of individual and organization through the court administrative trials, specifically the handling of procedural limitations and the assurance of the enforcement of court verdicts, and the determination of State compensation responsibility in the administrative sector.

  Xem Thêm: Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status