Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu đặc điểm di truyền và tính kháng thuốc của Vibrio cholerae phân lập tại tỉnh Trà Vinh.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm di truyền và tính kháng thuốc của Vibrio cholerae phân lập tại tỉnh Trà Vinh.

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU . 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài . 1
  1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu . 3
  1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu . 3
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  1.4 Thời gian và địa điểm nghiên cứu . 4
  1.5 Những đóng góp của luận án . 4
  1.6 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận án 4
  CHƯƠNG II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 5
  2.1 Lịch sử bệnh do vi khuẩn tả . 5
  2.2 Tổng quan về Vibrio 6
  2.2.1 Đặc điểm các loài thuộc giống Vibrio . 7
  2.2.2 Phân loại vi khuẩn V. cholerae . 9
  2.2.3 Đặc điểm hình dạng của V. cholerae . 11
  2.2.4 Đặc điểm sinh thái của V. cholerae . 11
  2.2.5 Sức đề kháng của V. cholerae 15
  2.3 Tình hình dịch tễ học của bệnh tả do V. cholerae 15
  2.3.1 Tình hình dịch tễ do V. cholerae ở các nước trên thế giới . 15
  2.3.2 Tình hình dịch tễ do V. cholerae ở Việt Nam . 20
  2.3.3 Nguồn truyền nhiễm và các phương thức truyền lây của V.
  cholerae .
  2.4 Đặc điểm di truyền của V. cholerae 25
  2.4.1 Độc lực của V. cholerae 26
  2.4.2 Đặc tính di truyền về độc lực của V. cholerae . 27
  2.4.3 Các yếu tố về độc lực 29
  2.5 Cơ chế gây bệnh của V. cholerae 31
  2.6 Tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn . 33
  2.6.1 Khái niệm 33
  2.6.2 Cơ chế kháng kháng sinh 33
  2.6.3 Sự kháng kháng sinh do V. cholerae ở các nước trên thế giới 35
  2.6.4 Sự kháng kháng sinh của V. cholerae ở Việt Nam 37
  2.6.5 Cơ chế kháng kháng sinh của V. cholerae . 39
  2.6.6 Sự kháng kháng sinh của vi khuẩn đối với tetracycline . 41
  2.7 Tính miễn dịch đối với vaccine phòng bệnh tả trên người . 45
  2.7.1 Nguyên lý sử dụng vaccine 45
  2.7.2 Cơ chế hoạt động của vaccine . 46
  CHƯƠNG III: NỘI DUNG, PHƯƠNG TIỆN VÀ
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 47
  3.1 Nội dung nghiên cứu 47
  3.2 Phương tiện và phương pháp nghiên cứu 47
  3.2.1 Phương tiện nghiên cứu 47
  3.2.2 Phương pháp nghiên cứu . 49
  CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 66
  4.1 Kết quả phân lập và định danh Vibrio spp. 66
  4.1.1 Kết quả phân lập Vibrio spp 66
  4.1.2 Kết quả định danh Vibrio spp. bằng phản ứng sinh hóa . 67
  4.1.3 Kết quả định danh Vibrio spp. bằng máy định danh tự động . 69
  4.1.4 Kết quả định danh Vibrio spp. bằng kỹ thuật PCR 70
  4.1.5. Tỉ lệ phát hiện Vibrio spp. trên các loại mẫu phân lập 71
  4.1.6 Tỉ lệ nhiễm Vibrio spp. trên nghêu ở huyện Cầu Ngang và
  Duyên Hải .74
  4.1.7 Tỉ lệ nhiễm Vibrio spp. trên huyết heo tại một số huyện . 75
  4.2 Kết quả định type huyết thanh học . 76
  4.3 Kết quả tính tương đồng giữa các loài thuộc Vibrio trên
  Genbank bằng công cụ BLAST .77
  4.4 Sự kháng kháng sinh của V. cholerae 84
  4.4.1 Kết quả khảo sát sự kháng kháng sinh của V. cholerae bằng
  phương pháp Kirby Bauer (CLSI, 2010) 84
  4.4.2 Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) . 87
  4.4.3 Sự hiện diện một số gene kháng kháng sinh ở vi khuẩn phân
  lập 89
  4.4.4 Kết quả giải trình tự các đoạn gen kháng kháng sinh 90
  4.4.5 So sánh trình tự nucleotid của chủng V. cholerae T1, T3 với
  chủng V. cholerae hoang dại N16961 92
  4.4.6Quan hệ di truyền của các chủng V. cholerae dựa vào gene
  kháng kháng sinh tetA 96
  4.5 Thử nghiệm độc lực chủng V. cholerae và đánh giá đáp ứng
  miễn dịch trên thỏ . 100
  4.5.1 Kết quả đánh giá chủng V. cholerae không uống vaccine
  phòng bệnh tả . 100
  4.5.2 Kết quả đánh giá tính đáp ứng miễn dịch trên thỏ đã uống
  vaccine phòng bệnh tả 103
  CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 107
  5.1 Kết luận . 107
  5.2 Đề nghị 107
  Danh mục các công trình đã công bố có liên quan đến luận án 108


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  109 -123
  PHỤ LỤC
  1a Sắc phổ chuỗi trình tự chủng Ng3 (F11) .124-125
  1b NCBI Blast V.cholerae (F11) 126-130
  2a Sắc phổ chuỗi trình tự chủng N8 (F17) .131
  2b NCBI Blast V.cholerae N8 (F17) 132-136
  3 NCBI Blast V.cholerae O3.2 (F13) 137-141
  4 NCBI Blast V.cholerae O1.2 (F14) 142-146
  5a Sắc phổ chuỗi trình tự 16S rRNA chủng O9.1 (F15) 147
  5b NCBI Blast V.paraheamolyticus O9.1 (F15) 148-152
  6a Sắc phổ chuỗi trình tự gen kháng KS TetA chủng T1 .153
  6b NCBI Blast gene kháng kháng sinh T1 .154-157
  7 NCBI Blast gene kháng kháng sinh T3 .158-159
  8 Sự tương đồng về trình tự Nucleotide của các chủng V.
  cholerae phân lập và các chủng V. cholerae trên Genbank .
  9 Tổng hợp kết quả thử kháng sinh đồ đối với V. cholerae 162
  10 Chủng V. cholerae kháng thuốc chủ yếu từ năm 2003 – 2009 ở
  một số nước trên thế giới
  11 Các acid amin trình tự chủng T1 .166
  12 Các acid amin trình tự chủng T3 167
  13 Các acid amin chủng hoang dại N16961 168
  14 Kết quả xử lý thống kê .169-174
  15 Thành phần môi trường, hoá chất dùng trong thí nghiệm .175-178
  16 Hệ thống định danh trực khuẩn Gram âm (IDS 14 GNR) 179
  17 Vaccine tả dùng trong thí nghiệm .179
  18 Kết quả các phản ứng sinh hoá .
  25 chủng
  Chương 1: GIỚI THIỆU
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài
  Vibrio cholerae là vi khuẩn Gram âm, tác nhân của bệnh dịch tả trên
  người, gây tiêu chảy cấp tính và mất nước, dịch bệnh xảy ra với các hình thức
  dịch địa phương và đại dịch. Thế giới đã trải qua 7 đại dịch dịch tả, từ năm 1816
  đến năm 1923 đã có 6 vụ đại dịch xảy ra, những đại dịch này đều bắt đầu từ Ấn
  Ðộ và đều do V. cholerae O1 type sinh học cổ điển gây ra. Đại dịch thứ 7 khác
  với 6 đại dịch trước, đại dịch này do V. cholerae type sinh học El Tor gây ra và
  có nguồn gốc từ đảo Celebes của Indonesia năm 1961. Đại dịch này kéo dài nhất
  và có phạm vi rộng hơn 6 đại dịch trước đó, đến nay còn nhiều nước thông báo
  những đợt bùng phát dịch tả cũng do nguyên nhân này gây ra (Hayes, 2005).
  Ở Việt Nam, bệnh tả là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra
  tiêu chảy hơn một thế kỷ nay, với 2.000.000 trường hợp được báo cáo trong năm
  1850. Năm 1885, một đợt bùng phát dịch tả với tỉ lệ tử vong lên đến 50% và đến
  năm 1910-1930 có 5.000 đến 30.000 trường hợp bệnh tả đã được báo cáo hàng
  năm (Nguyen, 1962).
  Trong những năm gần đây, Việt Nam đã xảy ra 3 đợt dịch tiêu chảy cấp
  nguy hiểm ở 18 tỉnh, thành thuộc cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Năm 2009 - 2010,
  dịch tả lại xuất hiện tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam (Nguyen et al., 2012).
  Đồng bằng sông Cửu Long, tính đến 19/8/2010 đã có 4 địa phương
  gồm: Bến Tre, Tiền Giang, thành phố Cần Thơ và An Giang xuất hiện bệnh
  nhân mắc bệnh tiêu chảy do vi khuẩn V. cholerae (Nguyễn Hoàng Vũ, 2011).
  Tỉnh Trà Vinh có vị trí địa lý với nhiều nguy cơ tiềm ẩn bệnh dịch tả vì có bờ
  biển kéo dài khoảng 65 km và trên địa bàn Trà Vinh có hệ thống sông chính
  với tổng chiều dài 578 km, trong đó có các sông lớn là sông Hậu, sông Cổ  Chiên và sông Măng Thít, vì thế rất dễ cho việc lưu hành vi khuẩn tả từ sông
  Cổ Chiên giáp với tỉnh Bến Tre, nơi đã từng xảy ra dịch bệnh vào năm 2010.
  Biển Duyên Hải và Cầu Ngang thuộc tỉnh Trà Vinh là vùng chuyên nuôi
  trồng thủy sản, trong đó phổ biến nhất là nghêu và tôm. Đã có nhiều nghiên
  cứu chứng minh thức ăn hải sản là nguồn lưu trữ vi khuẩn gây bệnh tả được
  xác định là V. cholerae. Vi khuẩn này có cấu trúc gene của chủng thuộc type
  sinh học El tor, nhưng lại mang gene độc lực của type sinh học cổ điển, khiến
  nó tăng độc lực và gây bệnh với triệu chứng lâm sàng nặng hơn, người khỏe
  mang trùng và thời gian mang trùng dài hơn, khả năng tồn tại lâu hơn trong môi
  trường (Boyd et al., 2008). Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy triệu chứng chính của
  bệnh tả trên người là do độc tố của vi khuẩn V. cholerae gây ra. Vi khuẩn có
  mặt ở các môi trường nước biển và nguồn nước bị ô nhiễm (Nguyen Binh
  Minh et al., 2002).
  Có nhiều loại kháng sinh sử dụng điều trị bệnh tả đang đề kháng với vi
  khuẩn này, trong đó có V. cholerae, đây là vấn đề phức tạp trong điều trị bệnh
  và là mối quan tâm đối với sức khỏe cộng đồng. Nhiễm sắc thể được chứng
  minh là yếu tố di truyền về gene kháng kháng sinh của vi khuẩn. Việc thu
  nhận và lây truyền của các gene kháng kháng sinh là do các yếu tố di truyền
  như plasmid, integrons và transposons (Ghosh et al., 2011). Một trong những
  yếu tố di truyền được tích hợp và sao chép trên nhiễm sắc thể và được truyền
  gene kháng kháng sinh giữa các vi khuẩn cùng loài trong môi trường (Burrus
  et al., 2004).
  Thực phẩm và nước ô nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh là một mối đe
  dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, càng quan tâm hơn nữa là kháng sinh
  được bổ sung vào thức ăn cho động vật đã góp phần vào việc kháng kháng
  sinh khi điều trị bệnh trên người (Smith et al, 1999). Nhiều nghiên cứu về V.
  cholerae được phân lập từ các nguồn nước sông và nước biển, trên các loại
  mẫu thức ăn hải sản đều cho thấy vi khuẩn này có khả năng kháng lại hầu hết
  các kháng sinh thường được sử dụng, điều này có thể khẳng định trong thực tế
  việc kháng kháng sinh đang gia tăng cả trong lĩnh vực chăn nuôi trang trại và
  y tế công cộng, đây cũng là vấn đề toàn cầu trong những thập kỷ gần đây do
  sử dụng bừa bãi và lạm dụng kháng sinh trong các trang trại chăn nuôi và thực
  phẩm làm thức ăn gia súc, gia cầm (Teuber, 2001; Bywater, 2004).
  Với tính chất lây lan và nguy hiểm của bệnh dịch tả, đặc biệt là vùng
  đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu này được thực hiện nhằm góp phần xác
  định tỉ lệ nhiễm của vi khuẩn V. cholerae và mức độ kháng kháng sinh của vi
  khuẩn đang gia tăng cả trong môi trường và thức ăn từ hải sản, cùng với mục
  tiêu xác định mối liên quan về đặc điểm di truyền gene kháng kháng sinh của
  V. cholerae phân lập được từ môi trường nước và trên các loại mẫu có nguồn
  gốc từ hải sản. Nghiên cứu đã tiến hành từ năm 2012 đến 2014 với nội dung:
  “Nghiên cứu đặc điểm di truyền và tính kháng thuốc của Vibrio cholerae phân
  lập tại tỉnh Trà Vinh”, từ đó giúp cơ sở y tế có chiến lược sử dụng kháng sinh
  đúng nhằm làm giảm tỉ lệ tử vong, giảm chi phí trong điều trị bệnh, phù hợp
  với điều kiện kinh tế trong khu vực. 1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu
  - Xác định tỉ lệ nhiễm và type huyết thanh học của các chủng V.
  cholerae phân lập được.
  - Xác định đặc tính kháng kháng sinh của các chủng V. cholerae.
  - Xác định các kiểu đột biến gene gây kháng thuốc của các chủng
  Vibrio cholerae và đánh giá tính đáp ứng miễn dịch với V. cholerae ở thỏ đã
  được chủng vaccine đang lưu hành trên thị trường.
  - Định danh các chủng vi khuẩn phân lập và đánh giá quan hệ di truyền
  giữa các chủng phân lập với các chủng đã công bố.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm di truyền và tính kháng thuốc của Vibrio cholerae phân lập tại tỉnh Trà Vinh.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm di truyền và tính kháng thuốc của Vibrio cholerae phân lập tại tỉnh Trà Vinh. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status