Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu thành phần hóa học, độc tính cây Ngón hoa trắng (Nhài bắc) và cây Trúc đào ở Việt Nam phục vụ cho giám định hóa pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thành phần hóa học, độc tính cây Ngón hoa trắng (Nhài bắc) và cây Trúc đào ở Việt Nam phục vụ cho giám định hóa pháp

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  Chương 1: TỔNG QUAN
  1.1. SƠ LƯỢC VỀ GIÁM ĐỊNH HÓA PHÁP
  1.1.1. Tình hình giám định hóa pháp trên thế giới
  1.1.2. Tình hình giám định hóa pháp tại Việt Nam
  1.2. VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  1.3. CÂY NGÓN HOA TRẮNG (NHÀI BẮC)
  1.3.1. Đặc điểm thực vật và thành phần hóa học chi Jasminum
  1.3.2. Đặc điểm thực vật cây ngón hoa trắng (Nhài bắc)
  1.3.3. Nghiên cứu về thành phần hóa học cây ngón hoa trắng (Nhài bắc)
  1.4. CÂY TRÖC ĐÀO
  1.4.1. Đặc điểm thực vật
  1.4.2. Công dụng của cây trúc đào
  1.4.3. Tình hình nghiên cứu về thành phần hóa học
  1.4.4. Độc tính của cây trúc đào
  1.4.5. Các thuốc thử, định tính và định lượng glycosid
  Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, THỰC NGHIỆM
  2.1. NGUYÊN LIỆU
  2.2. HÓA CHẤT, THUỐC THỬ
  2.2.1. Hệ dung môi chạy bản mỏng, thuốc thử và pha động chạy sắc ký lỏng
  hiệu năng cao
  2.2.2. Thiết bị, dụng cụ
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, THỰC NGHIỆM
  2.3.1. Nghiên cứu về thực vật
  31 2.3.2. Phương pháp chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc
  2.3.3. Định lượng glycosid tim trong lá trúc đào bằng phương pháp cân
  2.3.4. Thử độc tính cấp
  2.3.5. Ứng dụng trong giám định hóa pháp
  Chương 3 : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
  3.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC VẬT
  3.1.1. Định danh mẫu vật
  3.1.2. Cây ngón hoa trắng (Nhài bắc)
  3.1.3. Đặc điểm thực vật cây trúc đào
  3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÃ SỬ DỤNG
  3.2.1. Các phương pháp chiết xuất, phân lập và tinh chế
  3.2.2. Các phương phương pháp nhận dạng
  3.3. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CÁC CHẤT PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY NGÓN
  HOA TRẮNG (NHÀI BẮC)
  3.4. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CÁC CHẤT PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY TRÖC ĐÀO
  3.5. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ HOA CÂY
  TRÖC ĐÀO
  3.6. NHẬN XÉT VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC
  3.7. ĐỊNH LƯỢNG GLYCOSID TIM TRONG LÁ TRÖC ĐÀO
  3.8. THỬ ĐỘC TÍNH CẤP
  3.8.1. Thử độc tính cấp mẫu lá trúc đào
  3.8.2. Thử độc tính cấp mẫu ngón hoa trắng (Nhài bắc)
  3.9. ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH HÓA PHÁP
  3.9.1. Ứng dụng giám định hóa pháp bằng phương pháp Sắc ký lớp mỏng
  3.9.2. Ứng dụng giám định hóa pháp bằng phương pháp Sắc ký lỏng hiệu năng
  cao
  T LUẬN
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  MỞ ĐẦU

  Việt Nam nằm ở khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa nên có thảm thực vật rất
  phong phú và đa dạng. Nước ta ước tính có đến 12.000 loài thực vật, trong đó có
  khoảng gần 4.000 loài được dùng làm thuốc thuộc khoảng 300 họ, đại đa số là cây
  mọc tự nhiên và một số được nhập về trồng, hầu hết chưa được nghiên cứu đầy đủ
  về thành phần hóa học và tác dụng sinh học [1]. Từ thực vật, nguồn tài nguyên thiên
  nhiên quan trọng, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều hợp chất thiên nhiên có cấu trúc
  đa dạng và có hoạt tính sinh học phong phú, đóng vai trò quan trọng trong đời sống
  con người. Chúng được dùng để sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc bảo vệ thực vật
  . Ngày nay các loại thảo dược vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc sản
  xuất dược phẩm như là nguồn nguyên liệu trực tiếp, gián tiếp hoặc cung cấp chất
  dẫn đường cho việc tìm kiếm các loại thuốc mới, có hoạt tính cao, chữa được nhiều
  bệnh, kể cả các bệnh hiểm nghèo [4], trong đó nhiều cây độc hiện đã và đang được
  ứng dụng vào làm thuốc (như Cà độc dược, Mã tiền, Ô đầu, Trúc đào, .). Khi dùng
  đúng cách, đúng liều lượng thì các cây độc có tác dụng chữa bệnh, nhưng nếu
  không dùng đúng thì chúng lại có thể gây ngộ độc.
  Hàng năm qua khảo sát, nước ta có nhiều vụ ngộ độc do sử dụng nhầm lẫn,
  đầu độc, tự sát có nguồn gốc từ cây ngón [11], cây trúc đào. Theo thống kê của
  trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, một huyện có đa phần là người H’Mông
  sinh sống, trong năm 2012, trên địa bàn xảy ra khoảng 80 vụ ngộ độc liên quan đến
  cây ngón và khoảng gần 70 người chết trong đó đa số là người trẻ tuổi.
  Mặt khác trong giám định hóa pháp, chất chuẩn và chất đối chiếu là vô cùng
  quan trọng. Nó phục vụ quy trình giám định Hóa pháp, cấp cứu bệnh nhân ngộ độc  một cách chính xác và nhanh chóng. Đặc biệt từ năm 2013, khi luật giám định tư
  pháp đi vào cuộc sống thì việc giám định cần phải có độ chính xác cao. Chính vì
  vậy việc nghiên cứu thành phần hóa học và độc tính của các cây độc có ý nghĩa đặc
  biệt quan trọng, nó giúp cho công tác giám định hoá pháp và phục vụ công tác cứu
  chữa nạn nhân ngộ độc một cách kịp thời, nhanh chóng. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài luận án “Nghiên cứu
  thành phần hóa học, độc tính cây Ngón hoa trắng (Nhài bắc) và cây Trúc đào ở
  Việt Nam phục vụ cho giám định hóa pháp”
   Mục tiêu nghiên cứu:
  Bước đầu hoàn thiện hồ sơ thực vật về cây ngón hoa trắng (Nhài bắc).
  Đi sâu nghiên cứu thành phần hóa học và độc tính cấp, hàm lượng glycosid
  trong lá cây trúc đào.
  Ứng dụng oleandrin trong phân tích, giám định hóa pháp.
   Đối tượng nghiên cứu của luận án:
  Cây ngón hoa trắng (Nhài bắc) và cây trúc đào.
   Các nội dung chính luận án cần giải quyết:
  Xác định tên khoa học, đặc điểm thực vật, phân bố, vi phẫu, giám định
  DNA của cây ngón hoa trắng (Nhài bắc) và trúc đào.
  Nghiên cứu quy trình chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất
  từ lá cây ngón hoa trắng (Nhài bắc) và lá, hoa cây trúc đào.
  Định lượng glycosid tim trong lá cây trúc đào.
  Thử độc tính cấp cao chiết từ lá cây ngón hoa trắng (Nhài bắc) và cao chiết
  lá cây trúc đào.
  Ứng dụng oleandrin làm chất đối chiếu trong giám định Hóa pháp.
   Những đóng góp mới của luận án:
  Xây dựng bộ hồ sơ thực vật về cây ngón hoa trắng (Nhài bắc) gồm: tên
  khoa học, phân bố, mô tả hình thái, vi phẫu, giám định DNA so sánh với cây ngón
  hoa vàng (Gelseminum elegans).
  Xác định độc tính cấp, thành phần hóa học cây ngón hoa trắng (Nhài bắc)
  và cây trúc đào.
  Ứng dụng chất đã phân lập được oleandrin làm chất đối chiếu trong giám
  định Hóa pháp.

  Xem Thêm: Nghiên cứu thành phần hóa học, độc tính cây Ngón hoa trắng (Nhài bắc) và cây Trúc đào ở Việt Nam phục vụ cho giám định hóa pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thành phần hóa học, độc tính cây Ngón hoa trắng (Nhài bắc) và cây Trúc đào ở Việt Nam phục vụ cho giám định hóa pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status