Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Lối sống tiêu cực của một bộ phận giới trẻ Việt Nam hiện nay dưới lăng kính học thuyết hành vi con người của Freud.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lối sống tiêu cực của một bộ phận giới trẻ Việt Nam hiện nay dưới lăng kính học thuyết hành vi con người của Freud.

  Tên luận án : Lối sống tiêu cực của một bộ phận giới trẻ Việt Nam hiện nay dưới lăng kính học thuyết hành vi con người của Freud.

  Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS. Mã số: 62 22 03 02

  Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng

  Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn

  Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1.Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, thế hệ trẻ, đặc biệt là lối sống của họ, rất nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Lối sống tiêu cực của nước ngoài du nhập được một bộ phận giới trẻ Việt Nam tiếp thu và chúng lan tỏa như những virus gặm nhấm tinh thần và thể chất của họ. Có nhiều lối sống khác nhau với những biểu hiện rất đa dạng đang len lỏi trong mọi thành phần của giới trẻ. Đã có nhiều nghiên cứu phân tích, lý giải nguyên nhân dẫn đến hành vi lối sống tiêu cực của một bộ phận giới trẻ. Tuy nhiên, các nghiên cứu đó chỉ đưa ra các nguyên nhân ngoại sinh, từ các tác động ngoại cảnh tới giới trẻ.

  2. Người có công lớn nhất nghiên cứu khám phá tâm lý hành vi con người là Sigmund Freud. Trong đó, vô thức được Freud coi là một tầng tư duy nền tảng, định hình và định hướng cho mọi hành vi của con người. Từ góc độ triết học, có thể vận dụng các luận thuyết cơ bản, cùng với các luận đề quan trọng của học thuyết hành vi con người của Freud như là một lăng kính để phân tích, nhận diện, tìm nguyên nhân các hành vi lối sống tiêu cực, suy thoái đạo đức, hành xử bạo lực, coi thường pháp luật của một bộ phận giới trẻ Việt Nam hiện nay. Đó là nguyên nhân nội sinh từ trong mỗi con người của một bộ phận giới trẻ.

  3. Có thể vận dụng các luận thuyết, luận đề của học thuyết hành vi con người Freud để phân tích, lý giải, tìm nguyên nhân một số biểu hiện của lối sống tiêu cực của một bộ phận giới trẻ hiện nay:1) Xuất phát điểm và nguyên nhân dẫn đến các hành vi bạo lực coi thường pháp luật là từ vô thức, từ cái ấy, từ xung lực của hai bản năng eros và thanatos. 2) Toàn cảnh và bản chất thực của đám đông đua xe trái phép với những hành động như một bầy thú điên loạn, được lý giải từ góc độ triết học của tâm lý học đám đông là được bắt nguồn từ vô thức, từ libido, từ cái tôi và từ xung lực bản năng eros. 3) Đồng tính luyến ái là một sự lệch lạc của tính dục nguyên thủy libido, rõ hơn, đó là một biến thể của chức năng tình dục do kìm hãm lidibo. Như vậy, nguyên nhân dẫn đến các biểu hiện của lối sống tiêu cực nêu trên đều bắt nguồn từ động lực nội sinh.

  4. Một số nhóm giải pháp mang tính định hướng nhằm hạn chế lối sống tiêu cực của một bộ phận giới trẻ:1) Cần phát huy cao độ vai trò chủ động tích cực của giới trẻ, đó là đề cao vai trò của cái siêu tôi và cái tôi, hạn chế tối đa mặt tiêu cực của cái ấy và của xung lực bản năng eros và thanatos trong con người; 2) Cần hướng cho giới trẻ tự xác định được ý nghĩa, giá trị sống và tự chịu trách nhiệm về các hành động trong lối sống của mình và có ý thức tự trau dồi tu dưỡng bản thân; 3) Nâng cao hiệu quả giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội; 4) Khai thác triệt để những lợi thế của truyền thông đại chúng trong giáo dục giới trẻ; 5) Hoàn thiện hệ thống chính sách và chiến lược phát triển thế hệ trẻ.  INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

  Title: Negative lifestyle of a part of Vietnamese young people through the lens of Freud's theory on human behavior.

  Field of Study: Dialectical Materialism and Historical Materialism Code: 62 22 03 02

  PhD Candidate: Nguyen Thi Bich Hang

  Scientific Supervisor: Prof. Dr. Nguyen Trong Chuan

  Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics  SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUTIONS

  1. During the period of innovation and international integration, the young, and especially their lifestyles, are very vulnerable to external negative effects. The negative lifestyles have been imported from foreign countries and spread among young people like a kind of virus, which poison them physically and mentally. There are many lifestyles with various forms affecting the young people’s live. Many researchers have been studying the causes leading to these negative lifestyles. However, the available research mainly focused on the external reasons, the external effects to the young people.

  2. The person who had the biggest contribution in the study fields of human behavior and psychology is Sigmund Freud. Freud considered the unconscious as a foundation that orients and shapes all humans’ behaviors. From a philosophical point of view, Freud’s basic theories with his important statements on human’s behaviors and psychology can be applied to analyze, recognize and explain the negative lifestyles, moral decrease, violent behaviors, disobedience of the law of a group of young people in Vietnam nowadays. They are the internal factors generating from the inside of each young people.

  3. Freud’s basic theories and his statements on human’s behaviors and psychology can be applied to analyze and explain some manifestation of the negative lifestyles in young people nowadays: 1) The root and reasons leading to violent behaviors and disobedience of the law come from the unconscious, from the impulses of the two instincts eros and thanatos. 2) The overview and the nature of illegal racers and their crazy behaviors are explained from a philosophical standpoint of herd psychology as to originate from the unconscious, the libido, the ego and and the impulses of eros. 3) Homo***uality is a deviation of the primitive ***ual libido, or in a more specifically way, it is a variation of ***ual function of constrained lidibo. Therefore, the causes lead to such negative behaviors is the internal factors.

  4. Some groups of solutions to orient and limit the young people’s negative lifestyle: 1) To promote the proactive role of young people – emphasizing the role of the superego and the ego, while minimizing the negative effects of the id and the impulses of the two instincts eros and thanatos; 2) To guide the young people so that they can be able to identify the meanings and values of life for themselves and be responsible for their own behaviors, as well as to improve themselves; 3) To increase the efficiency of education received in family, from school and the society; 4) To maximize the advantages of mass media in youth education; 5) To complete the policy system and development strategy for young people.

  Xem Thêm: Lối sống tiêu cực của một bộ phận giới trẻ Việt Nam hiện nay dưới lăng kính học thuyết hành vi con người của Freud.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lối sống tiêu cực của một bộ phận giới trẻ Việt Nam hiện nay dưới lăng kính học thuyết hành vi con người của Freud. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status