Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nhân sinh quan người Việt qua Folklore Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nhân sinh quan người Việt qua Folklore Việt Nam

  Tên đề tài: “Nhân sinh quan người Việt qua Folklore Việt Nam”.

  Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Mã số: 62 22 03 02

  Tên tác giả: Phùng Thị An Na

  Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Nga

  2. PGS.TS. Đỗ Lan Hiền

  Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Nhân sinh quan là những quan niệm, quan điểm mang tính định hướng của con người về mối quan hệ của họ với gia đình, xã hội và môi trường tự nhiên.

  2. Đặc thù nhân sinh quan người Việt là thường gắn với các điều kiện nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam, phản ánh mối quan hệ của người Việt trong các mối quan hệ: lao động - sản xuất, môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội, gia đình, dòng tộc, họ hàng , trong đó, nổi bật là lối sống trọng nghĩa - tình, tinh thần hòa đồng, bao dung . Nhân sinh quan người Việt đã tiếp thu nhiều yếu tố trong triết lý nhân sinh của hai nền văn hoá Ấn Độ và Trung Hoa qua hệ thống các học thuyết triết học của nó như Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo, và thường được biểu đạt qua hai dòng: văn hoá bác học hàn lâm (Academic) và văn hoá dân gian (Folklore).

  3. Nghiên cứu những triết lý nhân sinh của người Việt: triết lý yêu nước (qua lễ hội đền Gióng); tinh thần hiếu học (qua lễ hội đền Tống Trân); quan niệm về hôn nhân, gia đình hạnh phúc (qua lễ hội Chử Đồng Tử); tôn thờ, đề cao người phụ nữ (qua tín ngưỡng thờ Mẫu); tư duy thực tế, “phồn thịnh” (qua tín ngưỡng phồn thực); lối sống “hài hòa” với tự nhiên (qua tín ngưỡng thờ nhiên thần) ., góp phần làm phong phú thêm những tư tưởng triết học bình dân trong kho tàng triết học Việt Nam.

  4. Các nhóm giải pháp nhằm phát huy những giá trị tích cực, khắc phục những yếu tố tiêu cực trong nhân sinh quan người Việt qua Folklore: (1) nhóm giải pháp tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hiểu rõ những giá trị văn hoá, lịch sử của lễ hội và tín ngưỡng dân gian; (2) nhóm giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội và tôn giáo, tín ngưỡng; (3) nhóm giải pháp đầu tư cho nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hoá và nhân văn của lễ hội và tín ngưỡng dân gian; (4) một số giải pháp cụ thể khác .

  BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

  Title: Vietnamese philosophy of life through Viet Nam Folklore

  Field of study: Dialectical Materialism and Historical Materialism

  Code: 62 22 03 02

  PhD Candidate: Phung Thi An Na

  Supervisors: 1. Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Nga

  2. Assoc.Prof.Dr. Do Lan Hien

  Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics  SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUSIONS  1. Philosophy of life demonstrates people’s orientative concepts and viewpoints of the relations between themselves and family, society, and natural environment.

  2. Specific features of Vietnamese philosophy of life are often attached to the conditions of agriculture, rural areas, and Vietnamese farmers, and reflect Vietnamese relation in relations of: labor – production, natural environment, social environment, family, clans, extended families, etc, of which the most prominent is the lifestyle honoring the affection and gratitude, friendliness and tolerance. Vietnamese philosophy of life has obtained quite a few elements from the philosophies of life of the Chinese and Indian cultures through their philosophical theories system as Buddism, Taoism, Confucianism, which are usually demonstrated through the two cultural lines: Academic and Folklore culture.

  3. The study of Vietnamese philosophies of life: patriotic philosophy (through Giong Temple festival); fondness for study (Tong Tran Temple festival); conception of marriage, family happiness (Chu Dong Tu festival); the worship and dignification of women (the Mother Worship); the practical “thriving” thinking (through the fertility belief); the “harmonising with the nature” lifestyle (through the worship of natural gods), ect, contributes to further enriching popular philosophical ideologies in Viet Nam’s philosophy treasure.

  4. Groups of solutions to bring into full play positive values, and overcome negative elements in Vietnamese philosophy of life through Folklore: (1) solutions to reinforce dissemination and education activities to raise the people’s awareness of cultural and historical values of traditional festivals and beliefs; (2) solutions to strengthen State management on festivals, religion and beliefs; (3) solutions to invest into scientific researches, to develop conservation programmes, to exploit and bring into full play cultural and humane values of traditional festivals and beliefs; and (4) some other specific solutions.

  Xem Thêm: Nhân sinh quan người Việt qua Folklore Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhân sinh quan người Việt qua Folklore Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status