Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945

  Đề tài luận án: “Đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945”Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 62.22.03.15Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Thị Minh PhượngNgười hướng dẫn khoa học: PGS,TS Hồ Thị Tố Lương PGS, TS Trần Trọng ThơCơ sở đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  Từ năm 1930 đến năm 1945, qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác vận động trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 10 năm 1930 đổi tên thành Cộng sản Đông Dương), đã từng bước hình thành quan điểm, chủ trương và đề ra các biện pháp đúng đắn, sáng tạo để vận động trí thức trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
  Thành công chủ yếu của Đảng trong vận động trí thức từ năm 1930 đến năm 1945 là: 1) Đảng có quá trình chuyển biến, phát triển nhận thức trong tư duy về vận động trí thức ngày càng phù hợp, đúng đắn hơn; 2) Đảng đã đề ra những chủ trương sáng tạo và các hình thức tổ chức thích hợp để vận động đội ngũ trí thức tham gia cách mạng có hiệu quả; 3) Hoạt động của trí thức yêu nước làm phong phú thêm các hình thức vận động, tổ chức trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc.
  Một số kinh nghiệm có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và cũng là yếu tố tạo nên sự thành công của công tác vận động trí thức của Đảng từ năm 1930 đến năm 1945: 1) Đường lối cứu nước đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác vận động trí thức; 2) Xây dựng và tập hợp trí thức vào Mặt trận dân tộc thống nhất là một chủ trương chiến lược và nhiệm vụ to lớn của Đảng; 3)Nhận thức đúng vai trò của trí thức trong sự nghiệp cách mạng; 4) Nắm vững đặc điểm của trí thức Việt Nam, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS
  Title: The Party mobilized intellectuals in the national liberation struggle from 1930 to 1945Field of Study: The History of Vietnam Communist Party Code: 62 22 03 15PhD Candidate: Dang Thi Minh PhuongSupervisors: 1. Assoc.Prof., Dr. Ho Thi To Luong 2. Assoc.Prof., Dr. Tran Trong ThoTraining Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics
  SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUSIONS
  1. From 1930 to 1945, via a process of leadership, direction and intellectual mobilization, the Communist Party of Vietnam (from October 1930 renamed as the Indochinese Communist Party) had been gradually forming viewpoints and policies, setting out properly and innovatively measures to mobilize intellectuals in the struggle for national liberation. 2. The primary successes of the Party in the intellectual movement from 1930 to 1945 include: (1) The Party demonstrated changes and development in the awareness of mobilizing intellectuals towards a more rational and accurate; (2) The Party developed the innovative policies and appropriate forms of organization to effectively mobilize the intelligentsia to join the revolution; (3) Activities of the patriotic intellectuals helped enrich the forms of mobilization and organization of the intellectuals for national liberation struggle. 3. Some significant theoretical and practical experiences contributing to the success of the intellectuals mobilization of the Party from 1930 to 1945 include: 1) The proper national salvation direction of the Party is the key determinants of the intellectual mobilization success; 2) Developing and gathering intellectuals at the National United Front is a strategic policy and important task of the Party; 3) Fully understand the role of intellectuals in the process of revolution; 4) Thorough understanding of the characteristics of Vietnamese intellectuals, promoting the role of intelligentsia in developing and protecting the country.

  Xem Thêm: Đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status