Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Một số thuật toán trong lý thuyết trò chơi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số thuật toán trong lý thuyết trò chơi

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2

  MỞ ĐẦU
  Lý thuyết trò chơi là một nhánh của Toán học ứng dụng. Ngành này
  nghiên cứu các tình huống chiến thuật trong đó các đối thủ lựa chọn các hành
  động khác nhau để cố gắng làm tối đa kết quả nhận được. Lý thuyết trò chơi
  nghiên cứu các quyết định được đưa ra trong một môi trường gồm có các đối
  thủ tương tác với nhau và nghiên cứu cách lựa chọn hành vi tối ưu khi chi phí
  và lợi ích của mỗi lựa chọn là không cố định mà phụ thuộc vào lựa chọn của
  các cá nhân khác. Mặc dù còn là lĩnh vực khá mới mẻ, song lý thuyết trò chơi
  được sử dụng trong nhiều ngành khoa học, từ Sinh học, Triết học, khoa học
  máy tính, kinh tế học . cho đến chính trị, quân sự và văn hóa.
  Trong các trường đại học, lý thuyết trò chơi mới chủ yếu được giới
  thiệu sơ lược với một số ngành thuộc lĩnh vực kinh tế.
  Mục đích của đề tài này nhằm nghiên cứu khái quát về lý thuyết trò
  chơi, một số chiến lược trong trò chơi ma trận và minh họa bằng những ví dụ
  cụ thể.
  Kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận được chia làm hai
  chương như sau:
  Chương 1: Trình bày sơ lược về lý thuyết trò chơi từ sự ra đời và phát
  triển cũng như các lĩnh vực ứng dụng. Một số ví dụ và các khái niệm cơ bản.
  Chương 2: Trình bày một số thuật toán trò chơi ma trận và minh họa
  trên những ví dụ cụ thể.
  Do những hạn chế về thời gian và điều kiện nghiên cứu cũng như những
  khó khăn của bản thân nên luận văn chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3

  Chương 1: SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
  Chương này trình bày về lý thuyết trò chơi và xuất xứ của nó, các bài
  toán cũng như các khái niệm và ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong thực tế.
  Các kiến thức trong chương được tham khảo và sử dụng trong các tài liệu:
  Don Ross (2010), Games Theory.
  Jim Ratliff (1997), Strategic form Games.
  Fudenberg (1991), Drew and Jean Tirole: Game Theory, MIT Press.
  1.1 Xuất xứ
  Lý thuyết trò chơi là một nhánh của Toán học ứng dụng. Ngành này
  nghiên cứu các tình huống chiến thuật trong đó các đối thủ lựa chọn các hành
  động khác nhau để cố gắng làm tối đa kết quả nhận được. Việc phân tích các
  tình huống cạnh tranh có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là tìm hiểu được tại
  sao các bên tham gia trò chơi trong các tình huống cạnh tranh đó lại ứng xử
  như họ làm. Mục tiêu thứ hai có tính thực dụng hơn là có khả năng gợi ra cho
  người chơi cách chơi cách chơi nào tốt nhất. Mục tiêu thứ nhất đặc biệt quan
  trọng khi trò chơi ở mức rộng, có nhiều người chơi và có các quy tắc chơi
  phức tạp. Theo đuổi mục tiêu thứ hai có thể cho phép mô tả cho từng người
  chơi một chiến lược tốt nhất mà người ta có thể chơi.
  Những thảo luận đầu tiên được biết đến về lý thuyết trò chơi xuất hiện
  trong một lá thư viết bởi James Waldegrave vào năm 1713. Trong lá thư này,
  Waldegrave đưa ra lời giải chiến thuật hỗn hợp minimax cho một trò đánh bài
  hai người chơi Le Her. Chỉ đến khi sự xuất bản “Nghiên cứu về những Định
  luật toán học của lý thuyết Tài sản” của Antoine Augustin Cournot vào năm
  1838 thì những phân tích chung về lý thuyết trò chơi mới được theo đuổi.
  Mặc dù những phân tích của Cournot là tổng quát hơn là của
  Waldegrave, lý thuyết trò chơi chưa thật sự tồn tại như là một ngành duy nhất
  cho đến khi John von Neumann xuất bản một loạt các bài báo vào năm 1928.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4

  Những kết quả này sau này được mở rộng thêm ra trong cuốn sách xuất bản
  năm 1944 “Lý thuyết trò chơi và các hành vi kinh tế” bởi von Neumann và
  Oskar Morgenstern. Tác phẩm uyên thâm này chứa đựng phương pháp tìm
  những lời giải tối ưu cho những trò chơi tổng bằng không với hai người chơi.
  Trong suốt khoảng thời gian này, những tác phẩm về lý thuyết trò chơi chủ
  yếu tập trung vào lý thuyết các trò chơi hợp tác, phân tích về những chiến
  thuật tối ưu cho một nhóm các cá nhân, giả sử rằng họ có thể bảo đảm những
  thỏa thuận giữ họ với những chiến thuật thích hợp.
  Vào năm 1950, thảo luận đầu tiên của Prisoner's dilemma xuất hiện, và
  một thí nghiệm được làm về trò chơi này tại công ty RAND. Vào khoảng
  cùng thời gian đó, John Nash phát triển một định nghĩa về một chiến thuật
  "tối ưu" cho các trò chơi với nhiều người chơi, và được biết đến như là cân
  bằng Nash. Cân bằng này là đủ tổng quát, cho phép sự phân tích về trò chơi
  không hợp tác thêm vào những trò chơi có hợp tác.
  Lý thuyết trò chơi trải qua một thời gian sôi động trong những năm
  1950, trong những năm đó những khái niệm về cốt lõi, dạng trò chơi bao quát,
  trò chơi giả, trò chơi lặp, và giá trị Shapley được phát triển. Thêm vào đó,
  những ứng dụng đầu tiên của lý thuyết trò chơi vào triết học và khoa học
  chính trị diễn ra trong thời gian này.
  Vào năm 1965, Reinhard Selten giới thiệu khái niệm lời giải của các
  cân bằng lý tưởng của các trò chơi con, làm chính xác thêm cân bằng Nash.
  Vào năm 1967, John Harsanyi phát triển các khái niệm thông tin hoàn toàn và
  trò chơi Bayesian. Ông ta, cùng với John Nash và Reinhard Selten, đoạt giải
  thưởng Nobel về kinh tế vào năm 1994.
  Trong những năm 1970, lý thuyết trò chơi được áp dụng rộng rãi vào
  sinh học, chủ yếu là do kết quả của các công trình của John Maynard Smith
  và chiến lược tiến hóa bền vững của ông. Thêm vào đó, những khái niệm về
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5

  cân bằng liên quan, sự hoàn toàn rung tay, và kiến thức chung được giới thiệu
  và phân tích.
  Vào năm 2005, những lý thuyết gia trò chơi Thomas Schelling và
  Robert Aumann đoạt giải thưởng Nobel về kinh tế. Schelling là về các mô
  hình động, các ví dụ ban đầu của lý thuyết tiến hóa trò chơi. Aumann đóng
  góp thêm vào trường cân bằng (equilibrium school), phát triển một cân bằng
  làm thô đi những cân bằng liên quan nhau và phát triển các phân tích chi tiết
  về giả sử của kiến thức chung.
  Năm 2012, hai người Mỹ là Alvin Roth và Lloyd Shapley cùng được
  trao giải Nobel về kinh tế nhờ những công trình về lý thuyết phân phối ổn
  định và thực tiễn tạo lập thị trường, trên cơ sở sử dụng lý thuyết trò chơi và
  thực nghiệm.
  Ngày nay, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều ví dụ liên quan đến
  áp dụng lý thuyết trò chơi như:
  - Chơi cờ, chơi bài, đánh bạc hoặc chơi xổ số khi nghiên cứu tần số xuất hiện
  các con số.
  - Thi đấu thể thao
  - Chiến thuật, chiến lược quân sự
  - Cạnh tranh kinh tế của các doanh nghiệp với nhau hoặc chiến lược sản xuất
  khi nghiên cứu thị trường tiêu thụ.
  - Cạnh tranh với thời tiết và nói chung với thiên nhiên trong sản xuất nông
  nghiệp nói riêng hay trong nền kinh tế nói chung.
  - Phương án vận chuyển trên các tuyến đường trong tình thế khẩn cấp với thời
  tiết thay đổi. vvv
  Từ đây ta có thể thấy rằng, lý thuyết trò chơi giờ đây đã được ứng dụng
  rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực từ văn hóa, chính trị, quân sự, kinh tế cho
  đến nhiều ngành khác
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  6


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  MỤC LỤC

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN . 1
  MỞ ĐẦU . 2
  Chương 1: SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI 3
  1.1 Xuất xứ 3
  1.2 Một số bài toán . 6
  1.2.1 Bài toán 1 . 6
  1.2.2 Bài toán 2 . 8
  1.3 Một số khái niệm . 10
  Chương 2: MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÒ CHƠI . 14
  2.1 Trò chơi ma trận 14
  2.2 Các chiến lược trong trò chơi ma trận . 16
  2.2.1 Các chiến lược thuần túy trong trò chơi ma trận 16
  2.2.2 Các chiến lược hỗn hợp trong trò chơi ma trận 20
  2.2.3 Lý thuyết trò chơi dưới dạng qui hoạch tuyến tính 32
  2.2.4 Chiến lược từng bước và phương pháp Brown 37
  KẾT LUẬN . 43
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 44


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1

  LỜI CẢM ƠN

  Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, em đã hoàn thành Luận văn Thạc
  sỹ toán học chuyên ngành Toán ứng dụng với đề tài: “Một số thuật toán
  trong lý thuyết trò chơi”.
  Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo TS. Vũ
  Mạnh Xuân đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu và
  thực hiện luận văn. Em cũng xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô tham gia
  giảng dạy,các thầy cô phòng đào tạo và cô Nguyễn Thị Thu Thủy trưởng khoa
  Toán Tin trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đã hướng dẫn,
  truyền đạt kiến thức, tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho em trong suốt thời gian
  theo học và thực hiện luận văn này.
  Qua việc nghiên cứu và hoàn thành luận văn, em đã có thêm nhiều kiến
  thức bổ ích trong chuyên môn cũng như phương pháp luận nghiên cứu khoa
  học. Trong khuôn khổ của một luận văn, chắc chắn chưa đáp ứng được đầy đủ
  những vấn đề đặt ra. Vì điều kiện nghiên cứu còn hạn chế, nên mặc dù đã cố
  gắng rất nhiều nhưng luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất
  mong nhận được sự đóng góp ý kiến, phê bình quý báu của các nhà khoa học,
  các thầy cô và các bạn đồng nghiệp.
  Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn !
  Thái Nguyên, tháng 09 năm 2014
  Học viên

  Xem Thêm: Một số thuật toán trong lý thuyết trò chơi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số thuật toán trong lý thuyết trò chơi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status