Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cúc và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa cúc Pha Lê tại Hữu Lũng - Lạng Sơn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cúc và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa cúc Pha Lê tại Hữu Lũng - Lạng Sơn

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Hoa là một trong các loại cây trồng nông nghiệp có vai trò quan trọng trong
  đời sống con người. Khi đời sống ngày càng nâng cao thì nhu cầu sử dụng hoa càng
  lớn. Hoa không những đem lại cho con người sự thoải mái khi thưởng thức vẻ đẹp
  của chúng mà nó còn là sản phẩm thiết yếu được dùng trong các dịp lễ tết, hội
  nghị Chính vì vậy hoa không chỉ mang lại giá trị tinh thần cho con người mà còn
  mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.
  Lạng Sơn là một tỉnh miền núi phía Bắc nước ta có điều kiện tự nhiên như
  đất đai, khí hậu rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa cúc.
  Hiện nay, khi đời sống ngày càng được nâng cao thì nhu cầu thẩm mỹ ngày càng
  lớn, vì vậy với sự phát triển kinh tế của tỉnh Lạng Sơn, nhu cầu hoa ở đây trong
  những năm tới ngày một tăng cao. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để
  phát triển, mở rộng sản xuất hoa, cây cảnh trên địa bàn.
  Hiện nay một số diện tích trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi sang mô hình mới
  như trồng hoa và một số loại cây trồng khác. Tỉnh đã hình thành một số vùng sản
  xuất hoa, cây cảnh mang tính chuyên canh. Tuy nhiên sản xuất hoa còn gặp nhiều
  khó khăn như đất đai phân tán nhỏ lẻ, nguồn lao động dồi dào nhưng số lao động có
  hiểu biết về hoa cây cảnh còn ít, cơ sở hạ tầng yếu kém, ngoài những khó khăn trên
  thì vấn đề về kỹ thuật trong sản xuất hoa cây cảnh cũng là một trong những khó
  khăn không nhỏ. Người dân vẫn còn sản xuất theo phương pháp truyền thống và
  dựa vào kinh nghiệm là chính, ít áp dụng các biện pháp kỹ thuật như sử dụng chất
  kích thích sinh trưởng, bón phân qua lá nên năng suất, chất lượng hoa vẫn còn
  thấp, mẫu mã chưa được đẹp và bắt mắt, chủng loại và hình dáng hoa chưa phong
  phú nên chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.
  Hoa cúc là giống cây trồng mới được trồng ở địa phương, các biện pháp kỹ
  thuật trồng, chăm sóc phù hợp với điều kiện tự nhiên tại đây chưa được nghiên
  cứu một cách hệ thống và đầy đủ. Chính vì vậy, chúng tôi triển khai đề tài: “ Đánh
  giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cúc và biện pháp kỹ thuật
  sản xuất hoa cúc Pha Lê tại Hữu Lũng - Lạng Sơn”
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  2
  2. Mục đích yêu cầu đề tài
  2.1. Mục đích
  - Xác định được giống cúc có năng suất, chất lượng tốt, màu sắc đẹp phù hợp
  với thị hiếu người tiêu dùng và thích nghi với điều kiện sinh thái của Hữu Lũng -
  Lạng Sơn
  - Xác định được biện pháp kỹ thuật thích hợp để nâng cao năng suất, chất
  lượng hoa và tăng hiệu quả kinh tế sản xuất hoa cúc Pha Lê tại Hữu Lũng - Lạng Sơn.
  2.2. Yêu cầu
  - Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa cúc tại
  Lạng Sơn.
  - Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng đến sinh trưởng,
  phát triển và chất lượng hoa của giống hoa cúc Pha Lê tại Hữu Lũng - Lạng Sơn.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài
  3.1. Ý nghĩa khoa học
  - Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ cung cấp số liệu khoa học có giá trị về đặc
  điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng các giống hoa cúc thí nghiệm, từ
  đó tìm ra được giống hoa thích hợp trồng tại Lạng Sơn.
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học để xác định ảnh hưởng của các
  biện pháp kỹ thuật trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng hoa cúc.
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo trong giảng dạy, nghiên
  cứu hoa nói chung và hoa cúc nói riêng.
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  - Bổ sung một số giống hoa mới vào cơ cấu chủng loại hoa phục vụ sản xuất
  hoa tại Lạng Sơn.
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy
  trình trồng, chăm sóc cho giống hoa cúc.


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  iii
  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích yêu cầu đề tài 2
  2.1. Mục đích . 2
  2.2. Yêu cầu . 2
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài . 2
  3.1. Ý nghĩa khoa học . 2
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 2
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Giới thiệu chung về cây hoa cúc 3
  1.2. Nguồn gốc lịch sử phát triển cây hoa cúc 3
  1.3. Đặc điểm thực vật học của cây hoa cúc . 4
  1.4. Yêu cầu ngoại cảnh và dinh dưỡng của cây hoa cúc . 6
  1.4.1. Nhiệt độ . 6
  1.4.2. Ánh sáng 6
  1.4.3. Độ ẩm 7
  1.4.4. Đất đai . 8
  1.4.5. Yêu cầu về dinh dưỡng của cây hoa cúc . 8
  1.5. Tình hình sản xuất và phát triển hoa cúc trên thế giới và ở Việt Nam 8
  1.5.1. Tình hình sản xuất và phát triển hoa cúc trên thế giới 8
  1.5.2. Tình hình sản xuất và phát triển hoa cúc ở Việt Nam . 9
  1.6. Tình hình nghiên cứu cây hoa cúc trên thế giới và ở Việt Nam 11
  1.6.1. Tình hình nghiên cứu cây hoa cúc trên thế giới 11
  Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 21
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 21
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 21
  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu . 22
  2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu . 22
  2.2.1. Nội dung 22
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu . 22
  2.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 25
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  iv
  2.4. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng . 27
  2.5. Phương pháp xử lý số liệu 28
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29
  3.1. Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa
  của một số giống hoa cúc tại Lạng Sơn 29
  3.1.1. Khả năng sống sau trồng của các giống hoa cúc trồng
  tại Hữu Lũng - Lạng Sơn 29
  3.1.2. Khả năng sinh trưởng của các giống hoa cúc trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn 29
  3.1.3. Các giai đoạn sinh trưởng phát triển của 5 giống hoa cúc trồng thí nghiệm 32
  3.1.4. Ảnh hưởng của giống đến tình hình sâu hại của hoa cúc 33
  3.1.5. Hiệu quả kinh tế 35
  3.2. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng đến sinh trưởng
  phát triển và chất lượng hoa của giống cúc Pha Lê tại Lạng Sơn . 36
  3.2.1 Đặc điểm sinh trưởng, phát triển và nở hoa của cúc Pha Lê tại
  các thời điểm trồng khác nhau 37
  3.2.2. Ảnh hưởng của thời điểm trồng đến tỷ lệ nở hoa, chất lượng hoa cúc Pha Lê 38
  3.2.3. Ảnh hưởng của thời điểm trồng đến tình hình sâu, bệnh hại
  hoa cúc Pha Lê vụ Đông Xuân 2013-2014 tại Hữu Lũng - Lạng Sơn 41
  3.2.4. Hiệu quả kinh tế 42
  3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng
  và phát triển hoa cúc Pha Lê . 43
  3.3.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tỷ lệ sống hoa cúc Pha Lê
  trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn . 43
  3.3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái tăng trưởng chiều cao của
  hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn . 44
  3.3.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái ra lá hoa cúc Pha Lê
  trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn 46
  3.3.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển
  hoa cúc Pha Lê 48
  3.3.5. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất, chất lượng hoa cúc Pha Lê . 50
  3.3.5. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tình hình sâu hại hoa cúc Pha Lê 52
  3.3.6. Hiệu quả kinh tế 53
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  v
  3.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502
  đến khả năng sinh trưởng và phát triển giống hoa cúc Pha Lê . 54
  3.4.1. Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến động thái
  tăng trưởng chiều cao hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn . 54
  3.4.2. Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến động thái
  ra lá của hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn . 57
  3.4.3. Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến các giai đoạn
  sinh trưởng phát triển của hoa cúc Pha Lê 59
  3.4.4. Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu đến năng suất, chất lượng
  của hoa cúc Pha Lê 60
  3.4.5. Ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá Đầu trâu 502 đến tình hình sâu,
  bệnh hại của hoa cúc Pha Lê . 62
  3.4.6. Hiệu quả kinh tế 64
  3.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng
  Gibber 4T đến sinh trưởng và phát triển của hoa cúc Pha Lê . 65
  3.5.1. Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T đến động
  thái tăng trưởng chiều cao của hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn 65
  3.5.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
  đến động thái ra lá của hoa cúc Pha Lê trồng tại Hữu Lũng - Lạng Sơn . 66
  3.5.3. Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
  đến các giai đoạn sinh trưởng phát triển của hoa cúc Pha Lê . 68
  3.5.4. Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
  đến năng suất, chất lượng của hoa cúc Pha Lê . 69
  3.5.5. Ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng Gibber 4T
  đến tình hình sâu hại của hoa cúc Pha Lê . 71
  3.5.6. Hiệu quả kinh tế 74
  Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 76
  4.1. KẾT LUẬN . 76
  4.2. ĐỀ NGHỊ . 76

  Xem Thêm: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cúc và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa cúc Pha Lê tại Hữu Lũng - Lạng Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cúc và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa cúc Pha Lê tại Hữu Lũng - Lạng Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status