Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu kém lớp 10 tỉnh Lào Cai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu kém lớp 10 tỉnh Lào Cai

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh
  là yêu cầu tất yếu và cấp bách của Giáo dục Việt Nam. Những yêu cầu của sự
  nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự thách thức trước nguy cơ tụt
  hậu trên con đường tiến vào thế kỷ XXI bằng cạnh tranh trí tuệ đang đòi hỏi phải
  đổi mới giáo dục. Trong đó có việc đổi mới căn bản về phương pháp dạy và học,
  sớm tiếp cận trình độ giáo dục Phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và
  trên Thế giới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, phát triển
  nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, phục vụ các yêu cầu đa dạng của nền Kinh tế
  – Xã hội đang là vấn đề được xã hội hết sức quan tâm.
  Luật Giáo dục (2005), [8 ] trong điều 28, đã ghi rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông
  phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo cho học sinh; phù hợp với đặc điểm
  từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến
  thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.
  Các kỹ thuật dạy học tích cực là những kỹ thuật dạy học có ý nghĩa đặc biệt
  trong việc phát huy sự tham gia tích cực của HS vào quá trình dạy học, kích thích tư
  duy, sự sáng tạo và sự cộng tác làm việc của HS.
  Tính tích cực (TTC) là một phẩm chất vốn có của con người, bởi vì để tồn
  tại và phát triển con người luôn phải chủ động, tích cực cải biến môi trường tự
  nhiên, cải tạo xã hội. Vì vậy, hình thành và phát triển TTC trong học tập là một
  trong những nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục. Tính tích cực học tập - về thực chất
  là TTC nhận thức, đặc trưng ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí lực và có nghị lực
  cao trong qúa trình chiếm lĩnh tri thức. TTC nhận thức trong hoạt động học tập
  liên quan trước hết với động cơ học tập. Động cơ đúng tạo ra hứng thú. Hứng thú
  là tiền đề của tự giác. Hứng thú và tự giác là hai yếu tố tạo nên tính tích cực. Tính
  tích cực sản sinh nếp tư duy độc lập. Suy nghĩ độc lập là mầm mống của sáng
  tạo. Ngược lại, phong cách học tập tích cực độc lập sáng tạo sẽ phát triển tự giác,
  hứng thú, bồi dưỡng động cơ học tập.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  "Tích cực" trong PPDH - tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động,
  trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chứ không dùng theo nghĩa trái với tiêu
  cực. PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức
  của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ
  không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy
  học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo
  phương pháp thụ động.
  Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy chỉ đạo cách học,
  nhưng ngược lại thói quen học tập của trò cũng ảnh hưởng tới cách dạy của thầy.
  Chẳng hạn, có trường hợp học sinh đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt động nhưng giáo
  viên chưa đáp ứng được, hoặc có trường hợp giáo viên hăng hái áp dụng PPDH tích
  cực nhưng không thành công vì học sinh chưa thích ứng, vẫn quen với lối học tập
  thụ động. Vì vậy, giáo viên phải kiên trì dùng cách dạy hoạt động để dần dần xây
  dựng cho học sinh phương pháp học tập chủ động một cách vừa sức, từ thấp lên cao.
  Thực tiễn giảng dạy nhiều năm tại trường THPT số 2 Mường Khương cho thấy:
  Đầu vào của phần lớn học sinh là học lực yếu đặc biệt là môn toán. Với môn
  học này, còn nhiều em bị “rỗng” kiến thức, kĩ năng tính toán cơ bản rất yếu dẫn
  đến các em rất sợ học toán.
  Bên cạnh đó, do đặc trưng vùng miền, là một tỉnh miền núi vùng cao. đồng bào ở
  nơi đây đa phần là dân tộc thiểu số, ít người, trình độ dân trí còn hạn chế, kinh tế còn
  nhiều khó khăn, dẫn đến họ chưa quan tâm nhiều đến con em mình. HS phần lớn lại là
  lao động chính trong gia đình nên thời gian và điều kiện học hành còn thiếu thốn.
  Do hệ quả của phổ cập THCS, bệnh thành tích nên tỉ lệ học sinh ngồi nhầm
  chỗ là rất phổ biến. Nhiều trường hợp học sinh vào THPT còn chưa đọc thông viết
  thạo, nhiều phép toán cộng, trừ, nhân, chia còn chưa thông thạo dẫn đến rất khó
  khăn cho việc tiếp cận kiến thức mới.
  Trước những thực trạng trên, chúng tôi nhận thấy: Cần có những kĩ thuật dạy
  học hợp lí để lấp “ lỗ hổng” kiến thức, trang bị kiến thức mới nhằm tạo sự tự tin cho
  học sinh trong học tập môn toán và chúng tôi đã lựa chọn thực hiện đề tài: “Áp
  dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu
  kém lớp 10 tỉnh Lào Cai”

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến học yếu, kém môn Toán của học
  sinh lớp 10 ở miền núi tỉnh Lào Cai và những kĩ thuật dạy học tích cực, xây dựng một
  số biện pháp áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực, góp phần giúp học sinh yếu kém tỉnh
  Lào Cai học tốt môn toán lớp 10.
  3 . Giả thuyết khoa học
  Nếu xác định được rõ nguyên nhân dẫn đến học yếu kém môn Toán của học
  sinh và áp dụng hợp lí những kĩ thuật dạy học tích cực thì sẽ nâng cao được chất
  lượng học tập môn Toán của học sinh.
  4. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Toán 10 THPT.
  4.2. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp sử dụng các kĩ thuật dạy học tích
  cực trong việc giúp đỡ HSYK miền núi học tốt môn Toán lớp 10 THPT.
  4.3. Phạm vi nghiên cứu: Học sinh yếu kém môn Toán 10 THPT ở tỉnh miền
  núi Lao Cai.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Tìm hiểu lý luận về Phương pháp dạy học tích cực và kĩ thuật dạy học tích cực
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc khắc phục tình trạng HSYK môn Toán THPT
  - Điều tra hồ sơ, nhu cầu học tập môn toán của học sinh lớp 10. Khảo sát việc
  học môn Toán của HSYK lớp 10, các nguyên nhân học yếu kém Toán của HS và thực
  trạng giúp đỡ học sinh yếu kém môn Toán của các trường vùng núi tỉnh Lao Cai.
  - Đề xuất một số biện pháp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực, góp phần giúp
  học sinh yếu kém tỉnh Lào Cai học tốt môn toán lớp 10.
  - Thiết kế một số giáo án minh họa cho việc sử dụng những kĩ thuật dạy học tích
  cực đã đề xuất.
  - Thực nghiệm sư phạm tại trường THPT số 2 Mường Khương nhằm kiểm
  nghiệm giả thuyết và khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  - PP nghiên cứu lý luận : Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu về các vấn đề liên
  quan đến đề tài của luận văn.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  - PP quan sát, điều tra: Điều tra quan sát và phỏng vấn để tìm hiểu hồ sơ cá
  nhân học sinh, thực trạng dạy và học toán THPT ở Lào Cai.
  -PP thực nghiệm sư phạm: Tiến hành dạy thực nghiệm và sử dụng pp thống kê
  toán học để sử lí, đánh giá các số liệu thu được trong điều tra và thực nghiệm sư phạm.
  - PP nghiên cứu trường hợp: Tiến hành theo dõi và phân tích quá trình tiến
  bộ của những trường hợp cụ thể, góp phần khẳng định tính hiệu quả của những biện
  pháp sư phạm đã đề xuất.
  -. PP thống kê Toán học:Xử lí, đánh giá các số liệu thu được trong điều tra và
  thử nghiệm sư phạm.
  7. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn
  Chương 2: Một số biện pháp áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong việc giúp
  đỡ HSYK học tốt môn toán lớp 10 thpt.
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii

  MỤC LỤC


  Trang
  Trang bìa phụ
  Lời cam đoan . i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục. . iii
  Danh mục các chữ viết tắt trong luận văn . iv
  Danh mục biểu đồ và đề kiểm tra v
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 3
  3 . Giả thuyết khoa học 3
  4. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3
  6. Phương pháp nghiên cứu . 3
  7. Cấu trúc luận văn . 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 5
  1.1.Quan niệm về dạy học môn toán theo định hướng tích cực. . 5
  1.1.1. Quan niệm về học và dạy cách học. 5
  1.1.2. Quan niệm về dạy học tích cực. . 7
  1.1.3. Quan niệm về dạy học môn Toán theo định hướng tích cực. 8
  1.2. Một số phương pháp dạy học tích cực 9
  1.2.1. Nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học . 9
  1.2.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở trung học phổ thông 10
  1.2.3. Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán. . 14
  1.2.3.1. Mô hình quan điểm dạy học - phương pháp dạy học - kĩ thuật dạy học . 14
  1.2.3.2. Các phương pháp dạy học tích cực . 16
  1.2.3.3. Một số kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh 21
  1.3. Thực trạng áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong việc giúp đỡ HSYK học tốt
  môn Toán ở trường THPT tỉnh Lào Cai 29

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.3.1 Thực trạng dạy – học môn Toán đối với học sinh yếu kém lớp 10 THPT ở Lào Cai 29
  1.3.2. Thực trạng áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong việc giúp đỡ HSYK học tốt
  môn Toán ở trường THPT tỉnh Lào Cai 31
  1.4. Khái quát về Chương trình sách giáo khoa và chuẩn kiến thức môn Toán lớp 10 THPT 37
  1.4.1. Đặc điểm chương trình sách giáo khoa lớp 10 37
  1.4.2.Về nội dụng chương trình, mục tiêu dạy học môn Toán 10 (cơ bản) Trung học
  phổ thông 38
  Kết luận chương 1 39
  Chương 2 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP ÁP DỤNG CÁC KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH
  CỰC TRONG VIỆC GIÚP ĐỠ HSYK HỌC TỐT MÔN TOÁN LỚP 10 THPT. . 40
  2.1. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện các biện pháp. . 40
  2.1.1.Nguyên tắc 1. Tôn trọng cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu. . 40
  2.1.2.Nguyên tắc 2. Bám sát nội dung, chương trình sách giáo khoa toán 10 40
  2.1.3.Nguyên tắc 3. Phù hợp với nhu cầu và khả năng học tập của học sinh. . 40
  2.1.4.Nguyên tắc 4. Đảm bảo tính thực tiễn. . 40
  2.1.5.Nguyên tắc 5. Đảm bảo tính khả thi. 40
  2.2. Một số biện pháp áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong việc giúp đỡ HSYK
  học tốt môn Toán lớp 10. . 41
  2.2.1. Biện pháp 1: Tìm hiểu, phân loại và tiến hành dạy học bám sát đối tượng, lựa
  chọn một số kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp với nội dung học tập và đối tượng là
  học sinh yếu kém tỉnh Lào Cai. . 41
  2.2.2. Biện pháp 2: Sử dụng một số kĩ thuật dạy học hợp tác kết hợp với các ví dụ và
  tình huống thực tế để tăng cường tổ chức các hoạt động học tập nhằm gây hứng thú
  cho học sinh. 50
  2.2.3. Biện pháp 3:Lựa chọn các KTDH tích cực giúp khâu gợi đồng cơ, tổ chức cho
  học sinh học tập và luyện tập vừa sức. Từ đó quan tâm phát hiện và sửa chữa sai lầm
  thường gặp cho học sinh yếu kém. 58
  2.2.4. Biện pháp 4: Sử dụng hệ thống câu hỏi đàm thoại, gợi mở nhằm tái hiện kiến
  thức cũ, phát hiện và lấp lỗ hổng kiến thức của học sinh thông qua những tình huống
  có vấn đề. . 73

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  2.2.5. Biện pháp 5: Áp dụng các KTDHTC giúp tổ chức học nhóm tự học để học sinh
  khá giỏi giúp đỡ học sinh yếu kém nhằm hình thành và nâng cao kĩ năng tự học cho
  học sinh yếu kém. 81
  2.2.6. Biện pháp 6: Sử dụng KT lược đồ tư duy, hoạt động ngôn ngữ, các phương tiện
  hỗ trợ dạy học nhằm giúp học sinh yếu kém nắm vững hệ thống kiến thức, có cái nhìn
  tổng quan về một chủ đề. . 86
  Kết luận chương 2 92
  Chương 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 94
  3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm . 94
  3.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm 94
  3.3. Nội dung thực nghiệm sư phạm. . 95
  3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm 106
  3.4.1. Đánh giá về mặt định tính 106
  3.4.2. Đánh giá về mặt định lượng . 107
  Kết luận chương 3 110
  KẾT LUẬN 111
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .112

  Xem Thêm: Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu kém lớp 10 tỉnh Lào Cai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu kém lớp 10 tỉnh Lào Cai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status