Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu thuật toán trích xuất điểm nóng/cháy từ ảnh vệ tinh và ứng dụng trong hệ thống thông tin cháy rừng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thuật toán trích xuất điểm nóng/cháy từ ảnh vệ tinh và ứng dụng trong hệ thống thông tin cháy rừng

  6

  MỞ ĐẦU

  Rừng là tài nguyên quý báu và có giá trị to lớn về nhiều mặt. Việc quản lý bảo
  vệ và phát triển rừng là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cấp, các ngành và của toàn xã
  hội.Tuy nhiên, diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp, khả năng tự phục hồi vô cùng
  chậm so với tốc độ mất rừng, mà một trong những nguyên nhân chính là cháy rừng.
  Cháy rừng là một quá trình sinh lý phức tạp với nhiều tác động trực tiếp và gián
  tiếp vào bầu khí quyển, sinh quyển và thủy quyển. Cháy rừng là một nguồn gốc quan
  trọng gây biến đổi lớn về lượng khí thải ô nhiễm không khí tại nhiều khu vực trên Thế
  giới. Cháy rừng thường xảy ra trên diện rộng tại những vùng có địa hình rừng núi phức
  tạp khó đi lại, do đó việc quan trắc phát hiện cháy rừng bằng các phương pháp truyền
  thống thường rất khó khăn.
  Ở Việt Nam, cháy rừng là một hiểm họa thường xuyên xảy ra gây thiệt hại lớn
  đến nền kinh tế cũng như hệ sinh thái rừng. Khi cháy rừng xảy ra, tài nguyên rừng bị
  hủy hoại, môi trường sống biến đổi theo hướng tiêu cực thậm chí còn ảnh hưởng đến
  tài sản và tính mạng của con người.
  Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ
  thông tin cho ra đời các thiết bị tiên tiến cho phép thu thập dữ liệu ảnh vệ tinh bề mặt
  Trái đấtgiúp con người quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên. Dữ liệu ảnh vệ tinh có
  khả năng cung cấp ảnh đa thời gian, trên một diện rộng, tiết kiệm được thời gian và chi
  phí giúp những nghiên cứu về cháy rừng trở nên hiệu quả, có tính ứng dụng cao. Đặc
  biệt những bức ảnh vệ tinh được cung cấp từ cơ quan vũ trụ và hàng không quốc gia
  Hoa Kỳ có độ phủ rộng và phân giải cao.
  Xuất phát từ vấn đề trên, bài toán “Nghiên cứu thuật toán trích xuất điểm
  nóng/cháy từ ảnh vệ tinh và ứng dụng trong hệ thống thông tin cháy rừng” đã
  được thực hiện với mục tiêu về khả năng ứng dụng của ảnh vệ tinh và tạo cơ sở cho
  công tác theo dõi, quản lý và dự báo, thống kê những điểm cháy rừng trên lãnh thổ
  Việt Nam.
  Bài toán được xây dựng để phát hiện ra những điểm cháy tiềm tàng trong thời
  gian ngắn nhất nhằm giảm những thiệt hại về kinh tế, giảm sự biến đổi môi trường khí
  hậu sinh thái
  Mục tiêu nghiên cứu
  Nghiên cứu thuật toán trích xuất điểm nóng cháy dựa trên sự phát xạ mạnh bức xạ của
  những kênh hồng ngoại và cận hồng ngoại. Thuật toán sử dụng nhiều kênh nhiệt để
  phát hiện điểm nhiệt nóng không bình thường, có sự đột biến khác lạ với những điểm 7

  Xây dựng, phát triểnđượchệ thống thông tin cháy rừngở Việt Nam cung cấp các dữ
  liệu cảnh báo những vị trí, khu vực có nguy cơ cao về cháy rừng dựa trên kết quả phân
  tích từ thuật toán trích xuất điểm nóng cháy.
  Nội dung, phương pháp nghiên cứu
  Tìm hiểu tổng quan về một số loại ảnh vệ tinh,những đặc điểm của ảnh vệ tinh và chú
  trọng ảnh MODIS.
  Tìm hiểu những vấn đề tổng quan về các điểm nóng cháy và những yếu tố ảnh hưởng
  đến việc phát hiện ra những điểm nóng cháy tiềm tàng.
  Luận văn dựa trên kết quả từ sự nghiên cứu về thuật toán phát hiện những điểm nóng
  cháy thông qua các sóng phản hồi của một số kênh cận hồng ngoại thu nhận từ ảnh vệ
  tinh MODIS và phân tích thiết kế cài đặt phát triển hệ thống thông tin quản lý theo dõi
  và cảnh bảo nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
  Kết quả đạt được
  Với những yêu cầu đề ra, luận văn đã đạt được những kết quả chính như sau:
  - Khái quát lý thuyết về viễn thám, ảnh vệ tinh và phương pháp phát hiện điểm
  nóng cháy hiện nay.
  - Cài đặt thành công hệ thống quản lý các điểm nóng cháy trên máy chủ của
  trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
  - Cải tiến hệ thống cho phù hợp với lãnh thổ Việt Nam. Kết quả cài đặt và cải
  tiến được nêu chi tiết trong phụ lục của luận văn.
  Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu gồm 3
  chương:
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÁM VÀ NHỮNG HỆ THỐNG
  THÔNG TIN CHÁY RỪNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM.
  Chương 2:THUẬT TOÁN TRÍCH XUẤT ĐIỂM NÓNG CHÁY TỪ ẢNH VỆ
  TINH MODIS
  Chương 3:PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN CHÁY RỪNG DỰA
  TRÊN NỀN TẢNG FIRMS
  1


  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . iii
  LỜI CẢM ƠN . iv
  Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt . 3
  Danh mục hình vẽ 4
  Danh mục bảng 5
  MỞ ĐẦU 6
  Chương 1 TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÁM VÀ NHỮNG HỆ THỐNG THÔNG
  TIN CHÁY RỪNG 8
  1.1 TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÁM 8
  1.1.1 Khái niệm cơ bản về viễn thám 8
  1.1.2 Lịch sử phát triển của kỹ thuật viễn thám . 8
  1.1.3 Những bước phát triển viễn thám ở Việt Nam 11
  1.1.4 Đặc điểm của ảnh viễn thám 12
  1.1.5 Ứng dụng của viễn thám 14
  1.1.6 Ứng dụng của viễn thám trong trích xuất thông tin điểm nóng/cháy . 15
  1.2 TỔNG QUAN NHỮNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CHÁY RỪNG TRÊN
  THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 15
  Chương 2 THUẬT TOÁN TRÍCH XUẤT ĐIỂM NÓNG CHÁY TỪ ẢNH VỆ
  TINH MODIS 17
  2.1 VỆ TINH VÀ ẢNH VỆ TINH MODIS. . 17
  2.2 THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN ĐIỂM NÓNG CHÁY 20
  2.2.1 Mô tả thuật toán . 20
  2.2.2 Các mốc phát triển thuật toán MODIS . 22
  2.2.3 Các bước thực hiện của thuật toán 22
  2.2.4 Hiệu năng thuật toán 28
  2.2.5 Cách thức hoạt động của thuật toán 28
  2.3 SẢN PHẨM ĐIỂM CHÁY 29
  Chương 3 PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN CHÁY RỪNG DỰA TRÊN
  NỀN TẢNG FIRMS 32
  3.1 TỔNG QUAN VỀ FIRMS 32
  3.1.1 Kiến trúc hệ thống 32 2

  3.1.2 MapServer . 34
  3.1.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL, PostGIS . 37
  3.1.4 Cơ sở dữ liệu hệ thống . 38
  3.2 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA FIRMS KHI TRIỂN KHAI TẠI VIỆT NAM 42
  3.3 NÂNG CẤP HỆ THỐNG FIRMS PHỤC VỤ QUẢN LÝ THÔNG TIN
  CHÁY RỪNG Ở VIỆT NAM 43
  3.3.1 Việt hóa hệ ngôn ngữ FIRMS . 43
  3.3.2 Điều chỉnh phạm vị cảnh báo . 43
  3.3.3 Tích hợp thông tin bản đồ hành chính Việt Nam 45
  3.3.4 Tích hợp dữ liệu trạm thu Đại học Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội 48
  3.3.5 Email cảnh báo . 51
  Chương 4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM . 52
  4.1 Thực nghiệm và kết quả thuật toán trích xuất điểm nóng cháy. . 52
  4.2 Thực nghiệm và kết quả hệ thống. 54
  4.3 Hướng nghiên cứu tiếp theo 56
  KẾT LUẬN 57
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 58
  PHỤ LỤC . 60

  Xem Thêm: Nghiên cứu thuật toán trích xuất điểm nóng/cháy từ ảnh vệ tinh và ứng dụng trong hệ thống thông tin cháy rừng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thuật toán trích xuất điểm nóng/cháy từ ảnh vệ tinh và ứng dụng trong hệ thống thông tin cháy rừng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status