Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cà chua TN396 tại Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cà chua TN396 tại Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  1
  MỞ ĐẦU

  1. Đặt vấn đề
  Cây cà chua (Lycopersicon esculentum. Mill) là cây rau quan trọng trên thế
  giới và Việt Nam. Cà chua là loại rau ăn quả có giá trị dinh dưỡng cao. Trong quả
  chín có nhiều nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho sức khoẻ con người như đường,
  vitamin (A, B, B2, C, PP), acid amin và các khoáng chất, nên cà chua được sử dụng
  cho nhiều mục đích như ăn tươi, nấu chín, làm nguyên liệu cho sản xuất nước sốt cà
  chua, nước ép hoa quả, làm mắm chấm. Cà chua còn là loại rau có giá trị kinh tế
  cao. Theo Tạ Thu Cúc (2004) [10] ở Mỹ, năm 1997, tổng giá trị sản xuất 1 ha cà
  chua cao hơn gấp 4 lần so với trồng lúa nước, và 20 lần so với trồng lúa mỳ. Trên
  thế giới, năm 2008 diện tích trồng cà chua là 4,734,356 ha, năng suất đạt là 355,892
  tạ/ha, sản lượng là 159,023,383 tấn (FAO, 2014) [41].
  Ở Việt Nam cây cà chua được trồng quanh năm, năm 2008 diện tích trồng
  cà chua là 24.850 ha, năng suất đạt 216 tạ/ha, sản lượng là 535.438 tấn (FAO, 2014)
  [41]. Diện tích trồng cà chua chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng và trung du phía
  Bắc, một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ.
  Diện tích trồng cà chua ngày càng mở rộng với giá trị dinh dưỡng và hiệu
  quả kinh tế của cây cà chua cao so với nhiều cây trồng khác. Thái nguyên là vùng
  đất có tiềm năng phát triển sản xuất cà chua cả về diện tích đất canh tác, điều kiện
  thời tiết và thị trường tiêu thụ (Nguyễn Thị Mão, 2009) [21]. Tuy nhiên, việc phát
  triển sản xuất ở đây chưa xứng với tiềm năng là do chưa có biện pháp kỹ thuật đồng
  bộ, nên chưa khuyến khích được người nông dân. Kinh nghiệm sản xuất chỉ ra rằng
  để có năng suất và chất lượng tốt, cây cà chua cần được bón kết hợp cân đối giữa
  phân chuồng và phân hóa học, nhưng lượng phân chuồng cung cấp cho sản xuất rau
  mới chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu của cây cà chua. Theo kết quả nghiên cứu
  của Nguyễn Đức Toàn 2013 [33] cho thấy, có thể thay thế phân chuồng hoai mục
  bằng phân hữu cơ sinh học NTT kết hợp với lượng phân khoáng theo qui trình
  khuyến cáo. Tuy nhiên, do khi sử dụng phân bón hữu cơ sinh học NTT thân lá cà
  chua phát triển mạnh mà nguyên nhân có thể do dư thừa lượng đạm bón nên lại là
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  2
  cơ hội cho sâu bệnh phát sinh phát triển, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất
  lượng cà chua.
  Mặt khác, trong điều kiện nguồn phân chuồng hoai mục ngày càng thiếu do đàn
  trâu bò ngày càng giảm, nên người dân đã lạm dụng nhiều phân khoáng dẫn đến sâu
  bệnh hại nặng. Trước thực tế đó, để phòng trừ sâu bệnh hại cà chua, biện pháp phổ biến
  nhất người nông dân thường dùng là hóa học. Hướng này chỉ phù hợp với các cây cho
  thu hoạch một lần mới đảm bảo được thời gian cánh ly mà không phù hợp với cây cà
  chua cho thu hoạch rải rác nhiều lần. Với việc sử dụng lạm dụng hóa chất độc hại như
  vậy đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng sản phẩm, ô nhiễm môi trường và ảnh
  hưởng xấu đến sức khỏe con người.
  Vì vậy, để khắc phục những hạn chế trên và góp phần hoàn thiện quy trình sản
  xuất cây cà chua tổng hợp - Intergrated Crop Management (ICM), nhằm phát triển
  sản xuất cà chua theo hướng an toàn đáp ứng nhu cầu ngày tăng của con người cả về số
  lượng và chất lượng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu một số biện
  pháp kỹ thuật đối với giống cà chua TN386 tại Thái Nguyên”.
  2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
  2.1. Mục tiêu
  Xác định được tổ hợp phân bón và biện pháp bảo vệ thực vật hợp lý đối với giống
  cà chua TN386 đạt năng suất cao, đảm bảo an toàn sản phẩm tại Thái Nguyên.
  2.2. Yêu cầu
  - Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cà chua ở các lượng đạm bón
  khác nhau trong vụ Đông Xuân 2013-2014.
  - Đánh giá ảnh hưởng của lượng đạm bón khác nhau đến tình hình sâu bệnh hại cà
  chua trong vụ Đông Xuân 2013-2014.
  - Đánh giá ảnh hưởng của lượng đạm bón khác nhau các yếu tố cấu thành năng
  suất và năng suất của cà chua trong vụ Đông Xuân 2013 - 2014.
  - Đánh giá ảnh hưởng của một số biện pháp bảo vệ thực vật đến sinh trưởng,
  năng suất và chất lượng quả cà chua trong vụ Xuân Hè 2014.
  - Hạch toán hiệu quả kinh tế.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  3
  3. Ý nghĩa của đề tài
  3.1. Ý nghĩa thực tiễn
  Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với cây cà chua tại
  Thái Nguyên, góp phần tạo ra sản phẩm cà chua an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu của
  thị trường, nâng cao thu nhập cho người sản xuất và bảo vệ môi trường.
  Giới thiệu biện pháp canh tác phù hợp cho cây cà chua để sản xuất cà chua vừa
  cho năng suất cao vừa đảm bảo chất lượng lượng tốt tại địa bàn thành phố Thái Nguyên.
  3.2. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác trong sản xuất cây cà
  chua là cơ sở cho việc sản xuất đạt hiệu quả kinh tế và an toàn sản phẩm đối với
  giống cà chua mới tại Thái Nguyên.
  Là cơ sở lý luận khoa học góp phần xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý
  cây cà chua tổng hợp tại Thái Nguyên và các vùng có điều kiện tương tự.
  Kết quả nghiên cứu góp phần làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên
  cứu, chỉ đạo sản xuất và biện pháp phòng trừ dịch hại.


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . x
  MỞ ĐẦU 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài 2
  2.1. Mục tiêu 2
  2.2. Yêu cầu . 2
  3. Ý nghĩa của đề tài 3
  3.1. Ý nghĩa thực tiễn 3
  3.2. Ý nghĩa khoa học của đề tài . 3
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. Cơ sở khoa học . 4
  1.2. Nhu cầu về dinh dưỡng cho cây cà chua 5
  1.2.1. Nhu cầu sử dụng dinh dưỡng đa lượng của cây cà chua . 6
  1.2.1.1. Nhu cầu sử dụng đạm . 6
  1.2.1.2. Nhu cần sử dụng lân . 7
  1.2.1.3. Nhu cầu sử dụng kali 7
  1.2.2. Nhu cầu sử dụng dinh dưỡng trung lượng đối với cà chua . 8
  1.2.3. Nhu cầu sử dụng dinh dưỡng vi lượng đối với cà chua 8
  1.3. Tình hình nghiên cứu và sản xuất cà chua trên thế giới 8
  1.3.1. Sơ lược tình hình sản xuất cà chua trên thế giới . 8
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  iv
  1.3.2. Tình hình nghiên cứu cà chua trên thế giới . 10
  1.4. Tình hình nghiên cứu và sản xuất cà chua ở Việt Nam . 13
  1.4.1. Sơ lược tình hình sản xuất cà chua ở Việt Nam 13
  1.4.2. Tình hình nghiên cứu cà chua ở Việt Nam . 15
  1.4.2.1. Nghiên cứu về giống 15
  1.4.2.2. Nghiên cứu về biện pháp bảo vệ thực vật cho cây cà chua . 17
  1.4.3. Những hạn chế và giải pháp phát triển cà chua ở Việt Nam 23
  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 26
  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 26
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 26
  2.1.2. Phạm vi nghiên cứu . 26
  2.2. Nội dung nghiên cứu 26
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 26
  2.3.1. Thời gian nghiên cứu 26
  2.3.2. Phương pháp nghiên cứu . 26
  2.3.2.1. Bố trí thí nghiệm 26
  2.3.2.2. Các biện pháp kỹ thuật . 28
  2.3.3. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi . 30
  2.3.3.1. Giai đoạn sinh trưởng, phát triển . 30
  2.3.3.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng . 30
  2.3.3.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất quả 30
  2.3.3.4. Các chỉ tiêu chất lượng quả 31
  2.3.3.5. Tình hình sâu, bệnh hại ngoài đồng ruộng . 31
  2.4. Phương pháp xử lý số liệu 32
  Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 33
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  v
  3.1. Các kết quả nghiên cứu lựa chọn lượng đạm bón thích hợp trong tổ hợp
  phân bón cho giống cà chua TN386 tại Thái Nguyên 33
  3.1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức đạm bón đến các giai đoạn sinh
  trưởng và phát triển của giống cà chua TN386 vụ Đông Xuân 2013 - 2014 tại
  Thái Nguyên 33
  3.1.1.1. Giai đoạn vườn ươm 33
  Thời gian từ gieo tới mọc 33
  3.1.1.2. Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của giống cà chua TN386 ngoài
  ruộng sản xuất . 34
  3.1.2. Ảnh hưởng của các mức đạm bón đến động thái tăng trưởng chiều cao
  cây của giống cà chua TN386 . 35
  3.1.3. Ảnh hưởng của các mức đạm bón khác nhau đến động thái ra lá trên
  thân chính của giống cà chua TN386 41
  3.1.4. Ảnh hưởng các mức đạm bón đến tình hình sâu bệnh của giống cà chua
  TN386 44
  3.1.5. Ảnh hưởng của các mức đạm bón đến năng suất và các yếu tố cấu thành
  năng suất của giống cà chua TN386 . 47
  3.1.6. Ảnh hưởng của các mức đạm bón đến hiệu quả kinh tế của giống cà
  chua TN386 50
  3.2. Các kết quả nghiên cứu lựa chọn biện pháp bảo vệ thực vật tốt nhất cho
  giống cà chua TN386 vụ Xuân Hè 2014 tại Thái Nguyên. . 51
  3.2.1. Ảnh hưởng của biện pháp BVTV khác nhau đến các thời kỳ sinh trưởng
  và phát triển của giống cà chua TN386 trong vụ Xuân Hè 2014 51
  3.2.2. Ảnh hưởng của biện pháp BVTV khác nhau đến động thái tăng trưởng
  chiều cao của giống TN386 trong vụ xuân hè 2014 . 53
  3.2.3. Ảnh hưởng của biện pháp BVTV khác nhau đến khả năng ra lá trên
  thân chính của giống cà chua TN386 55
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  vi
  3.2.4. Đánh giá tình hình nhiễm sâu hại của giống cà chua TN386 ở các công
  thức BVTV khác nhau . 57
  3.2.5. Đánh giá tình hình nhiễm bệnh hại của giống cà chua TN386 ở các
  công thức BVTV khác nhau 59
  3.2.6. Ảnh hưởng của biện pháp BVTV đến năng suất và các yếu tố cấu thành
  năng suất 61
  3.2.7. Sơ bộ hạch toán kinh tế . 63
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 65
  1. Kết luận . 65
  2. Đề nghị 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tiếng Việt
  II. Tiếng Anh
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cà chua TN396 tại Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cà chua TN396 tại Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status