Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện bãi cháy tỉnh Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện bãi cháy tỉnh Quảng Ninh

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
  Bệnh Viện Bãi Cháy (Bai Chay Hospital) là bệnh viện đa khoa hạ ng
  II tuyến tỉnh nằm trong hệ thống y tế nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các
  kỹ thuật chăm sóc sức khỏe cho người dân, được Ủy ban nhân dân tỉnh
  Quảng Ninh phê duyệt và triển khai 640 giường bệnh có đầy đủ các
  chuyên khoa. Năm 2012, Bệnh viện đã được Chủ tịch nước trao tặng
  Huân chương lao động hạ ng Nhì cho những thành tích đã đạ t được trong 5
  năm (2007-2011). Với tập thể trên 600 cán bộ, viên chức và người lao
  động luôn mong muốn cung cấp dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc người
  bệnh toàn diện một cách chuyên nghiệp và chất lượng cao nhất, chính vì
  vậy bệnh viện cần một lượng trang thiết bị Y tế rất lớn và đa dạ ng. Trang
  thiết bị y tế bao gồm các thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển
  chuyên dụng phục vụ cho hoạ t động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân
  và du khách. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt
  trong giai đoạn công nghiê ̣ p hóa, hiện đạ i hóa hiện nay nhu cầu chăm sóc
  sức khỏe nhân dân, du khách đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Trang
  thiết bị y tế (TTBYT) là một trong những yếu tố quan trọng quyết định
  hiệu quả, chất lượng công tác y tế, hỗ trợ tích cực cho thầy thuốc trong
  công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Do vậy, lĩ nh vực trang thiết bị y tế cần
  được tăng cường đẩu tư cả về số lượng và chất lượng, nhằm đảm bảo tính
  khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong điều trị bệnh nhân.
  Trang thiết bị y tế hiện đạ i hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, nhân viên y tế
  trong chuẩn đoán, điều trị có hiệu quả các căn bệnh phức tạ p, hiểm nghèo.
  Hiện nay trên thế giới do sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng cao và
  ứng dụng các công nghệ từ lĩ nh vực điệ n tử Y sinh nên đã cho ra các
  TTBYT hiện đạ i chuyên sâu phục vụ chuẩn đoán và điều trị đạ t kết quả
  cao như các TTBYT: máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp cắt lớp đa
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  dãy dựng hình, siêu âm doppler màu 3D, 4D, dao mổ Gammar, máy gia
  tốc điều trị ung thư, máy sinh hóa, huyết học tự động, máy điện tim, máy
  phaco mổ mắt, máy rửa tay tự động, hệ thống hấp sấy tiệt trùng, bàn mổ,
  dụng cụ trung phẫu, đạ i phẫu; trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đạ i hóa
  ngành y tế, TTBYT đã và đang được nghiên cứu phát triển, sử dụng và đang
  hỗ trợ tích cực cho các nhà y dược học không ngừng thu được những kì tích
  lớn lao trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
  Tuy nhiên, bên cạ nh đó vẫn còn những tồn tạ i và thách thức lớn
  trong thực tế hoạ t động của ngành y tế về lĩn h vực trang thiết bị y tế. Do
  Việt Nam là một nước còn nghèo, nền kinh tế đang phát triển, nguồn ngân
  sách cho y tế của nước ta còn hạ n chế, trong nh iều năm qua TTBYT ở
  Việt Nam được cung cấp từ nhiều nguồn viện trợ khác nhau nhưng không
  được đánh giá đúng nhu cầu nên có tình trạ ng vừa thừa vừa thiếu, chưa
  đồng bộ và lạ c hậu so với các nước trong khu vực. Tình trạ ng này sẽ ảnh
  hưởng trực tiếp đến chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh tật, ảnh hưởng
  đến hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế trong bệnh viện
  Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, trong hơn hai mươi năm
  đổi mới vừ a qua, ngành y tế đã đầu tư nâng cấp TTBYT cho các cơ sở y
  tế. Trong đó đặc biệt quan tâm tới đến các đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến
  cơ sở gần dân, nhằm đem lạ i hiệu quả sử dụng trang thiết bị, tạ o công
  bằng trong chăm sóc sức khỏe, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, tạ o
  niềm tin cho nhân dân. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh và các tuyến dưới đã
  được cung cấp TTBYT, dụng cụ cần thiết để phục vụ công tác chăm sóc
  sức khỏe ban đầu.
  Từ năm 2005 đến nay, cơ sở vật chất cũng như TTBYT của bệnh
  viện Bãi Cháy được cung cấp từ nhiều nguồn: Ngân sách nhà nước, Trái
  phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương; Nguồn vốn sự
  nghiệp y tế; Nguồn kết dư Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để đầu tư
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  trang thiết bị y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế; Quỹ phát triển
  hoạ t động sự nghiệp của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; từ đề án xã hội
  hóa Y tế, Tài trợ của ngân hàng TMCP Công Thương
  Do đó, trong quản lý và sử dụng TTBYT hiện tạ i của bện h viện Bãi
  Cháy còn nhiều bất cập, chưa đạ t hiệu quả như mong muốn. D o mỗi lần
  nâng cấp cơ sở vật chất từ nguồn vốn khác lạ i có các yêu cầu khác nhau
  cũng như được cấp các TTBYT khác nhau không có tính đồng bộ, còn
  mang tính chồng chéo, lạ c hậu. Về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý sử
  dụng, bảo hành, bảo dưỡng TTBYT tạ i bệnh viện Bãi Cháy còn không
  đồng đều, vừa thiếu về số lượng, và còn hạ n chế về trình độ chuyên môn.
  Cho nên hiệu quả sử dụng TTBYT còn thấp và không đồng đều, chưa đảm
  bảo chất lượng và hiệu quả của công tác khám chữa bệnh (KCB).
  Sử dụng TTBYT có hiệu quả sẽ nâng cao chất lượng KCB tạ i bệnh
  viện Bãi Cháy, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế, từ đó thu
  hút người dân tới KCB, góp phần làm giảm sự quá tải cho bệnh viện tuyến
  trên, đồng thời người dân được hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay
  tạ i tuyến tỉnh, vì vậy giảm được chi phí không cần thiết. Việc này rất có ý
  nghĩ a đối với người nghèo, nhữ ng người bệnh tạ i vùng sâu vùng xa, ở xa
  so với những bệnh viện lớn tuyến trên có trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện
  đạ i. Do đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tạ i Bê ̣nh viê ̣n Bãi
  Cháy là hết sức cần thiết.
  Xuất phát từ những lý do trên, tôi thực hiện nghiên cứu đề tài:
  “Nâng cao hiê ̣u quả sử dụng trang thiết bị Y tế tại bệnh viện Bãi Cháy
  tỉnh Quảng Ninh” làm luận văn thạ c sĩ.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở đánh giá thực trạ ng hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế
  tạ i bệnh viện Bãi Cháy, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu qua sử
  dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện Bãi Cháy trong thời gian tới.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  Hệ thống hóa một số vấn đề về cơ sở lý luâ ̣n và thực tiễn về hiệu
  quả sử dụng trang thiết bị y tế tuyến tỉnh.
  Đánh giá thực trạ ng tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng trang
  thiết bị y tế tạ i bệnh viện Bãi Cháy;
  Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu qua sử dụng
  trang thiết bị y tế tạ i bệnh viện Bãi Cháy trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu trực tiếp của đề tài là việc sử dung trang
  thiết bị y tế và hiệu quả sử dụng TTBYT tạ i bệnh viện Bãi Cháy .
  - Điều tra khảo sát ban lãnh đạ o bệnh viện, các trưởng phó khoa,
  phòng, các cán bộ công nhân viên liên quan đến quản lý TTBYT, các
  bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được sử dụng TTBYT của bệnh viện
  Bãi Cháy.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  3.2.1. Phạm vi về nội dung
  Nghiên cứu các vấn đề về hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tạ i
  Bệnh viê ̣n Bãi Cháy; đánh giá thực trạ ng tình hình sử dụng TTBYT;
  những điểm mạ nh yếu, cơ hội và thách th ức đối với công tác quản lý
  TTBYT; các yếu tổ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TTBYT; đề xuất giải
  pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tạ i bệnh viện Bãi Cháy.
  3.2.2. Phạm vi không gian
  Nghiên cứu tại Bệnh viê ̣n Bãi Cháy.
  3.2.3. Phạm vi thời gian
  Đề tài được nghiên cứu từ năm 2012 đến năm 2014.
  Thời gian thu thập dữ liệu sơ cấp thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11
  năm 2014.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5
  Thời gian thu thập dữ liệu thứ cấp thực hiện từ tháng 11/2014 đến
  tháng 03 năm 2015, các giải pháp đề xuất đến năm 2015, định hướng đến
  năm 2020.
  4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
  - Luận văn là công trình khoa học có ý nghĩa lý lu ận và thực tiễn thiết
  thực, là tài liệu để nghiên cứu, tham khảo về hiệu quả sử dụng TTBYT tại
  bệnh viện Bãi Cháy trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích và
  đánh giá thực tiễn từ đó đề xuất sử dụng TTBYT phù hợp để nâng cao hiệu
  quả sử dụng tạ i các khoa phòng của bệnh viện Bãi Cháy.
  - Định hướng tập trung đầu tư TTBYT để phát triển một số chuyên
  khoa mũi nhọn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và khả năng phát triển của
  bệnh viện để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng TTBYT,
  đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh
  và các vùng phụ cận.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo luận văn được kết cấu
  thành 04 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng trang
  thiết bị y tế tạ i bệnh viện tuyến tỉnh.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
  Chương 4: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y
  tế tạ i bệnh viên Bãi Cháy.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ . ix
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  3. Đối tượng và phạ m vi nghiên cứu 4
  4. Ý nghĩ a khoa học của luận văn . 5
  5. Bố cục của luận văn . 5
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SỬ
  DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN 6
  1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng trang thiết bị Y tế tạ i bệnh viện . 6
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm trang thiết bị Y tế . 6
  1.1.2. Phân loại trang thiết bị y tế theo chức năng hoạt động . 8
  1.1.3. Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho Bệnh viện Đa khoa
  tuyến tỉnh 9
  1.1.4. Khái niệm về hiệu quả . 10
  1.1.5. Bản chất hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện . 15
  1.1.6. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế ở
  bệnh viện tuyến tỉnh . 16
  1.1.7. Nguyên tắc sử dụng đạt hiệu quả trang thiết bị y tế ở bệnh viện 17
  1.1.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế
  tạ i bệnh viện tuyến tỉnh . 19
  1.2. Cơ sở thực tiễn về hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tạ i bệnh viện
  tuyến tỉnh 22
  1.2.1. Các văn bản chính sách qui định về sử dụng trang thiết bị y tế 22
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.2.2. Những thành tựu đã đạ t được trong việc đầu tư đổi mới v à nâng
  cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế ở các bệnh viên trong nước. 22
  1.2.3. Những hạ n chế trong sử dụng trang thiết bị y tế ở việt Nam . 24
  1.2.4. Bài học kinh nghiệm sử dụng trang thiết bị y tế trong bệnh viện 26
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
  2.1. Các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra 29
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 29
  2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 29
  2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin . 30
  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu khảo sát 31
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đánh giá trong nghiên cứu đề tài . 31
  2.3.1. Chỉ tiêu phản ánh hiện trạng các TTBYT . 31
  2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bệnh viện 31
  Chương 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TRANG THIẾT
  BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY 34
  3.1. Khái quát về bệnh viên Bãi Cháy 34
  3.1.1. Lịch sử hình thành . 34
  3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của bệnh viện Bãi Cháy 34
  3.1.3. Tổ chức bộ máy . 36
  3.1.4. Nguồn nhân lực . 38
  3.1.5. Kết quả hoạt động tài chính của bệnh viện Bãi Cháy . 41
  3.2. Thực trạ ng sử dụng và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tạ i bệnh
  viên Bãi Cháy 41
  3.2.1. Hiện trạ ng sử dụng trang thiết bị y tế tạ i bệnh viên Bãi Cháy 41
  3.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng TTBYT tạ i bệnh viên Bãi Cháy 58
  3.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TTBYT tại
  bệnh viện Bãi Cháy . 65
  3.3.1. Nhân tố bên ngoài . 65
  3.3.2. Nhân tố bên trong bệnh viện . 66
  3.4. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng TTBYT tại bệnh viê ̣n Bãi Cháy 78
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.4.1. Những kết quả đạt được 78
  3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân . 79
  Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
  TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN BÃI CHÁY 82
  4.1. Định hướng, mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế
  tạ i bệnh viên Bãi Cháy 82
  4.1.1. Định hướng hoạt động tại bệnh viên Bãi Cháy . 82
  4.1.2. Mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng TTBYT tại Bệnh viện Bãi Cháy 83
  4.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử du ̣ng tr ang thiết bị tạ i bệnh
  viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh . 84
  4.2.1. Giải pháp 1:Nâng cao tần suất sử dụng các trang thiết bị y tế chủ
  yếu tạ i bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh 84
  4.2.2. Giải pháp 2 Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc quản lý và sử
  dụng TTBYT 86
  4.2.3. Đào tạ o nâng cao trình độ của đội ngũ sử dụng TTB Y tế 87
  4.2.4. Giải pháp 4: Tăng cường đổi mới đầu tư TTB y tế phù hợp với tiến
  bộ của ngành 89
  4.2.5. Giải pháp 5: Huy động mọi nguồn vốn để mua sắm TTB y tế của
  bệnh viện . 90
  4.3. Kiến nghị . 90
  4.3.1. Đối với Bộ y tế 90
  4.3.2. Đối với sở y tế tỉnh Quảng Ninh . 91
  4.3.3. Đối với Bệnh viện Bãi Cháy . 91
  KẾT LUẬN 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện bãi cháy tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện bãi cháy tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status