Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Điểu khiển phụ tải trực tiếp bằng điều khiển khả trình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Điểu khiển phụ tải trực tiếp bằng điều khiển khả trình

  1
  MỞ ðẦU
  1. GIỚI THIỆU CHUNG
  Các chỉ tiêu cơ bản của ngành ñiện là ñộ tin cậy, chất lượng ñiện năng
  và hiệu quả phục vụ. Tuy nhiên, ñể ñồng thời ñạt ñược những chỉ tiêu nêu
  trên là rất khó khăn. Vì ñiều ñó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công
  nghệ kỹ thuật, kinh tế, môi trường, chính trị và xã hội. Những ñiều kiện trên
  có sự ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc
  dân. Vì vậy, ngành ñiện cần phải có những biện pháp quản lý sự tăng nhanh
  của phụ tải ñồng thời nâng cao chất lượng ñiện năng ñối với hệ thống ñiện
  hiện tại. Trước ñây, ñã có một số biện pháp ñược ñưa ra nhằm giảm sức ép
  ñầu tư cho nguồn, ñường dây truyền tải và các trạm biến áp. Một trong những
  biện pháp ñó là quản lý phụ tải (DSM).
  ðơn giá ñiện tăng nhanh, các công ty ñiện lực phải bù lỗ nhiều. ðể tăng
  hiệu suất ñòi hỏi các công ty ñiện lực phải kiểm soát phụ tải chặt chẽ bằng
  cách thay ñổi phương thức vận hành từ nguồn tới tải.
  Chương trình DSM là một chương trình mới ñược sử dụng gần ñây ở
  Việt Nam nhằm ñiều khiển và giám sát việc tiêu thụ ñiện năng của khách
  hàng. Chương trình này ñược thiết lập nhằm theo dõi sự thay ñổi của phụ tải
  trong những khoảng thời gian khác nhau trong ngày. Chương trình DSM có
  thể giám sát phụ tải trực tiếp hoặc gián tiếp trên cơ sở ño lường các thông số
  của phụ tải. ðể ñồ thị phụ tải của hệ thống ñược bằng phẳng hóa.
  Tuy nhiên ñể ñồ thị phụ tải ñược bằng phẳng hơn giảm công suất ñỉnh
  nhọn có rất nhiều cách như:
  - Tăng công suất ñáp ứng của nguồn bằng cách xây dựng thêm các nhà
  máy ñiện.
  - Giảm công suất ñỉnh nhọn bằng cách áp dụng ñơn giá ñiện thật cao vào
  giờ cao ñiểm, ñơn giá ñiện ưu tiên vào giờ thấp ñiểm. - Áp dụng chương trình quản lý phụ tải DSM
  - Áp dụng chương trình ñiều khiển phụ tải trực tiếp ( bằng sóng hay bàng
  ñường truyền hữu tuyến )
  2. ðẶT VẤN ðỀ
  Vấn ñề ñặt ra là trong khi hàng năm Ngành ñiện phải bỏ ra một lượng
  kinh phí rất lớn ñể xây dựng các nguồn ñiện nhằm ñáp ứng nhu cầu phụ tải
  vào giờ cao ñiểm, nhưng trong giờ thấp ñiểm thì các nguồn ñiện này không
  phát huy hiệu quả, gây lãng phí ñầu tư. Hiện nay tỷ lệ Pmin/Pmax ở nước ta
  dao ñộng từ 0,4 ư 0,7, ñây là một tỷ lệ rất thấp so với các nước trong khu vực
  cũng như trên thế giới.
  ðể giải quyết vấn ñề ñó và ñể ñảm bảo việc sử dụng hợp lý nguồn cung
  cấp cũng như mạng lưới truyền tải và phân phối ñiện hiện có, cần tìm ñược
  cách làm cho ñường cong phụ tải phù hợp với công suất sản xuất. Hiện nay
  các chương trình quản lý nhu cầu ñiện (DSM) ñã ñược áp dụng rất hiệu quả ở
  các nước trên thế giới, các chương trình quản lý nhu cầu ñiện bao gồm:
  1. Biểu giá theo thời gian sử dụng: Phương pháp ñiều khiển phụ tải gián
  tiếp.
  2. ðiều khiển tốc ñộ và hiệu suất ñộng cơ.
  3. Nâng cao hệ số công suất vận hành của lưới ñiện.
  4. Nâng cao hiệu suất quạt thông gió và máy ñiều hoà không khí.
  5. Nâng cao hiệu suất ñèn chiếu sáng.
  6. ðiều khiển phụ tải trực tiếp

  Xem Thêm: Điểu khiển phụ tải trực tiếp bằng điều khiển khả trình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điểu khiển phụ tải trực tiếp bằng điều khiển khả trình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status