Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý thực hiện quy chế dân chủ trong trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý thực hiện quy chế dân chủ trong trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG . v
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3
  4. Giả thuyết khoa học của đề tài 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 3
  6. Giới hạn và phạm vi đề tài 3
  7. Phương pháp nghiên cứu . 4
  8. Cấu trúc của Luận văn . 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY
  CHẾ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 6
  1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề . 6
  1.2. Quan điểm và đường lối của Đảng và nhà nước về thực hiện quy
  chế dân chủ ở cơ sở 7
  1.2.1. Các khái niệm 7
  1.2.2. Quan điểm và đường lối của Đảng và nhà nước về thực hiện quy
  chế dân chủ ở cơ sở 12
  1.3. Một số vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học 13
  1.3.1. Khái niệm về quy chế dân chủ cơ sở trong trường học 13
  1.3.2. Mục đích của việc đưa thực hiện quy chế dân chủ vào trường học 14
  1.3.3. Vai trò và tầm quan trọng của việc đưa QCDCCS vào trường học 15  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.3.4. Các nội dung triển khai thực hiện QCDCCS trường học . 17
  1.3.5. Các hình thức triển khai thực hiện QCDCCS trường học . 22
  1.3.6. Những yêu cầu của việc đưa Quy chế dân chủ ở cơ sở vào trường học . 24
  1.4. Quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trường học . 26
  1.4.1. Quản lý thực hiện quy chế dân chủ trong trường học là một nội
  dung quản lý nhà trường tiểu học hiện nay. . 27
  1.4.2. Các nội dung quản lý việc thực hiện quy chế dân chủ trong
  trường tiểu học 32
  1.4.3. Biện pháp quản lý việc thực hiện quy chế dân chủ trong các
  trường tiểu học 36
  Tiểu kết Chương 1 . 37
  Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ
  DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ
  XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH 38
  2.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu . 38
  2.1.1. Giới thiệu tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên . 38
  2.1.2. Tình hình Giáo dục và Đào tạo cấp tiểu học trên địa bàn thị xã
  Quảng Yên 38
  2.2. Thực trạng việc thực hiện quy chế dân chủ trong các trường tiểu học 40
  2.2.1. Thực trạng thực hiện quy chế về nội dung, hình thức. . 40
  2.2.2. Thực trạng hiệu quả thực hiện quy chế . 48
  2.3. Thực trạng về quản lý việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các
  trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện nay . 53
  2.3.1. Thực trạng quản lý việc tuyên truyền, phổ biến dân chủ trong trường
  tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên . 53
  2.3.2. Kết quả trong việc xây dựng các quy định, quy chế, quy ước của
  trường tiểu học . 54  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  2.3.3. Quản lý việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường tiểu học
  trên địa bàn thị xã Quảng Yên . 56
  2.3.4. Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế dân chủ trong trường
  tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện nay . 57
  2.3.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở
  trường tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện nay . 60
  2.3.5. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm . 63
  2.3.6. Bài học kinh nghiệm 66
  Tiểu kết Chương 2 . 69
  Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN QUY
  CHẾ DÂN CHỦ TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA
  BÀN THỊ XÃ QUẢNG YÊN 70
  3.1. Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp 70
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ của các biện pháp . 70
  3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả 70
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi của các biện pháp . 71
  3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trong
  quản lý . 71
  3.2. Các biện pháp quản lý việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các
  trường tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện nay . 72
  3.2.1. Đổi mới quản lý công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức
  của CBGV-CNV và học sinh trong các trường tiểu học về thực hiện Quy
  chế dân chủ trong trường học 72
  3.2.2. Đảm bảo sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, phát huy vai trò của cán bộ quản
  lý nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở . 74
  3.2.3. Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy ước của
  trường tiểu học đảm bảo đúng quy trình, có tính khả thi cao 77  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  3.2.4. Thiết lập các kênh thu thập thông tin phản hồi (thông tin ngược) phục
  vụ cho công tác quản lý thực hiện QCDCCS trường tiểu học 79
  3.2.5. Thống nhất, xác định cơ chế phối hợp xây dựng và thực hiện
  QCDCCS trường học giữa các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội trong và
  ngoài nhà trường 80
  3.2.6. Tăng cường và đổi mới các biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực
  hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường 83
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện phápvà lộ trình triển khai 85
  3.3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp 85
  3.3.2. Lộ trình triển khai các biện pháp . 86
  3.4. Khảo sát về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất . 86
  3.4.1. Mục đích khảo nghiệm 86
  3.4.2. Nội dung khảo nghiệm 87
  3.4.3.Phương pháp khảo nghiệm . 87
  3.4.4. Kết quả khảo nghiệm . 87
  Tiểu kết chương 3 91
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 92
  1. Kết luận 92
  2. Một số khuyến nghị . 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Quản lý thực hiện quy chế dân chủ trong trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý thực hiện quy chế dân chủ trong trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status