Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng 

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN HẠCH TOÁN TÀI
  SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP 2
  1.1 Những vấn đề chung về tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp . 2
  1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình trong
  doanh nghiệp. 2
  1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình . 2
  1.1.2.1 Khái niệm tài sản cố định hữu hình 2
  1.1.2.2 Đặc điểm tài sản cố định hữu hình . 2
  1.1.2.3 Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình . 3
  1.1.3 Vai trò và nguyên tắc quản lý của tài sản cố định hữu hình . 3
  1.1.3.1 Vai trò của tài sản cố định hữu hình . 3
  1.1.3.2 Nguyên tắc quản lý tài sản cố định hữu hình . 4
  1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định hữu hình . 5
  1.1.5 Phân loại và đánh giá tài sản cố định hữu hình 5
  1.1.5.1 Phân loại tài sản cố định hữu hình 5
  1.1.5.2 Đánh giá tài sản cố định hữu hình 8
  1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh
  nghiệp. . 12
  1.2.1 Tổ chức kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp. 12
  1.2.1.1 Đánh số tài sản cố định hữu hình. . 12
  1.2.1.2 Xác định đối tượng ghi tài sản cố định hữu hình. . 13
  1.2.1.3 Nội dung kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình . 13
  1.2.2 Tổ chức kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp. 15
  1.2.2.1 Chứng từ sử dụng. . 15
  1.2.2.2 Tài khoản sử dụng . 16
  1.2.2.3 Phương pháp hạch toán. 16
  1.2.3 Kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình. . 18
  1.2.3.1 Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình. 18
  1.2.3.2 Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định hữu hình. 19
  1.2.3.3 Chứng từ sử dụng 23
  1.2.3.4 Tài khoản sử dụng . 23
  1.2.3.5 Phương pháp hạch toán: 24
  1.2.4 Kế toán sửa chữa tài sản cố định hữu hình. . 25
  1.2.4.1 Phân loại công tác sửa chữa tài sản cố định hữu hình. . 25
  1.2.4.2 . Phương thức tiến hành sửa chữa tài sản cố định hữu hình. 25
  1.2.4.3. Công tác lập kế hoạch và lập dự toán sữa chữa tài sản cố định hữu hình.
  . 26
  1.2.4.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng 26
  1.2.4.5. Phương pháp hạch toán 27
  1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán tài sản cố
  định hữu hình trong doanh nghiệp. . 29
  1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 29
  1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái . 30
  1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 32
  1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính . 33
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH
  TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CHIẾU SÁNG
  HẢI PHÕNG 34
  2.1. Khái quát về công ty TNHH MTV Điện Chiếu Sáng Hải Phòng 34
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. . 34
  2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 35
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 36
  2.1.4. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. . 40
  2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 40
  2.2 Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Một Thành
  Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng. 44
  2.2.1 Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Một Thành Viên
  Điện Chiếu Sáng Hải Phòng. 44
  2.2.2 Phân loại và đánh giá tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Một
  Thành Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng. 44
  2.2.3 Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Một Thành
  Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng . 46
  2.2.4 Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định hữu hình tại Công ty 59
  2.2.5 Kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình tại Công Ty TNHH Một Thánh
  Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng . 75

  CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH
  MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÕNG . 80
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty
  TNHH Một Thành Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng . 80
  3.1.1. Ưu điểm . 80
  3.1.1.1. Công tác kế toán chung . 80
  3.1.1.2. Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình . 81
  3.1.2. Nhược điểm . 81
  3.1.2.1. Công tác kế toán chung 81
  3.1.2.2. Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình . 82
  3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tài sản cố
  định hữu hình tại Công ty TNHH Một Thành Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng
  . 83
  KẾT LUẬN 96
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status