Lời mở đầu
Trong lịch sử loài người, nhà nước ra đời trong cuộc đấu tranh của xã hội có giai cấp, nó là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp, nhà nước xuất hiện với tư cách là cơ quan có quyền lực công cộng để thực hiện các chức năng để thực hiện chức năng và nhiệm vụ về nhiều mặt như quản lý hành chính, chức năng kinh tế, chức năng trấn áp và các nhiệm vụ xã hội.
Để thực hiện được chức năng và nhiệm vụ của mình nhà nước cần phải có nguồn lực tài chính đó là cơ sở vật chất cho nhà nước tồn tại và hoạt động.
Ngày nay nền kinh tế thị trường càng phát triển thì vị trí và vai trò của tài chính nhà nước ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy xây dụng nền tài chính tự chủ vững mạnh là yêu cầu cơ bản cấp bách trong thời kỳ công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở nước ta, trong đó Ngân sách nhà nước (NSNN) đóng vai trò chủ đạo trong nền tài chính quốc gia.
Ngân sách nhà nước là nơi tập trung quỹ tiền tệ lớn nhất trong nền kinh tế, có mối quan hệ chặt chẽ vởi tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân cùng mối quan hệ khăng khít với tất cả các khâu của hệ thống tài chính đặc bịêt là tài chính doanh nghiệp và tín dụng. Hơn nữa NSNN là kế hoạch tài chính vi mô là khâu chủ đạo trong hệ thống các khâu tài chính quyết định sự phát triển kinh tế, công bằng xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng thực hiện công bằng xã hội.
Trên cơ sở nhận thức quan trọng vai trò trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, em đã mạnh dạn trọn đề tài ‘’Vai trò của NSNN trong việc điều chỉnh và ổn định thị trường ở Việt nam hiện nay ‘’ nhằm mục đích nghiên cứu sử dụng hiệu quả và phát huy ngày càng tốt vai trò của NSNN.
Bài viết gồm 3 phần:
A:Những lý luận cơ bản về NSNN.
B: Nhận thức về thị trường ở Việt nam hiện nay
C: Vai trò của NSNN trong điều chỉnh và ổn định nền KTTT

Tuy nhiên, NSNN là một vấn đề mang tính vĩ mô, với trình độ hiểu biết cũng như trình độ lý luận có hạn nên bài viết của em không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để bài viết được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn PGS – TS Dương Đăng Chinh đã hướng dẫn và chỉ bảo tận tình để em hoàn thành bài viết của mình.
Mục lục
Lời mở đầu
A.Những lý luận chung cơ bản về NSNN
I.Khái niệm về NSNN:
II.Đặc đIểm của NSNN:
III.Thu và chi NSNN
1.Thu NSNN:
2.Chi NSNN
2.1.Nhóm chi thường xuyên
2.2.Nhóm chi đầu tư phát triển
2.3.Chi trả nợ và viện trợ:
3.Cân đối NSNN:
4.Thực trạng thị trường kinh tế
B: Nhận thức về thị trường
C.Vai trò của NSNN trong việc đIều chỉnh và ổn định
nền KTTT
Kết luận

[charge=150]http://up.4share.vn/f/77464e4447434647/DA154.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Vai trò của NSNN trong việc điều chỉnh và ổn định thị trường ở Việt nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của NSNN trong việc điều chỉnh và ổn định thị trường ở Việt nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.