Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  TRONG DOANH NGHIỆP. . 2
  1.1 Những vấn đề chung về Tài sản cố định trong doanh nghiệp. 2
  1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. 2
  1.1.2 Khái niệm, đặc điểm và tiêu chuẩn ghi nhận Tài sản cố định 2
  1.1.2.1.Khái niệm và đặc điểm TSCĐ 2
  1.1.2.2 Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ. 3
  1.1.3 Phân loại và đánh giá TSCĐ. . 4
  1.1.3.1 Phân loại TSCĐ. . 4
  1.1.3.2 Đánh giá TSCĐ. . 6
  1.1.4 Nguyên tắc quản lý và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp. 12
  1.1.4.1 Nguyên tắc quản lý. 12
  1.1.4.2 Nhiệm vụ kế toán TSCĐ. 12
  1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp 13
  1.2.1 Kế toán chi tiết TSCĐ trong doanh nghiệp. 13
  1.2.2 Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ trong doanh nghiệp. . 14
  1.2.2.1 Chứng từ sử dụng. 14
  1.2.2.2 Tài khoản sử dụng. . 14
  1.2.2.3 Phương pháp hạch toán TSCĐ. 15
  1.2.3 Kế toán khấu hao TSCĐ. 19
  1.2.3.1 Xác định thời gian trích khấu hao của TSCĐ. . 19
  1.2.3.2 Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ. . 20
  1.2.3.3 Chứng từ và tài khoản sử dụng. 23
  1.2.3.4 Phương pháp hạch toán. . 24
  1.2.4 Kế toán sửa chữa TSCĐ. 24
  1.2.4.1 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ. 25
  1.2.4.2 Sửa chữa lớn TSCĐ. 25
  1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp . 27
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 234. . 29

  2.1 Khái quát chung về Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234. . 29
  2.1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234. 29
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234. . 29
  2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty. . 31
  2.1.4 Công tác kế toán tại công ty CPXD Bạch Đằng 234. 33
  2.1.4.1 Bộ máy kế toán. 33
  2.1.4.2 Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty. . 35
  2.2 Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234. 37
  2.2.1 Phân loại và đánh giá TSCĐ tại công ty. 37
  2.2.2 Kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234. 38
  2.2.2.1 Kế toán chi tiết tăng giảm TSCĐ. . 38
  2.2.2.2 Kế toán tổng hợp TSCĐ. . 56
  2.2.2.3 Kế toán khấu hao TSCĐ. . 65
  2.2.2.4 Kế toán sửa chữa TSCĐ. . 74
  2.2.2.5 Kiểm kê TCSĐ tại doanh nghiệp. . 84
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI
  SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CPXD BẠCH ĐẰNG 234. 87
  3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán TSCĐ tại Công ty CPXD Bạch Đằng 234. 87
  3.1.1 Ưu điểm. . 87
  3.1.2 Hạn chế. 90
  3.2 Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty CPXD Bạch Đằng 234. . 92
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty. 92
  3.2.2 Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐ tại Công ty CPXD Bạch Đằng 234. 93
  3.2.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty CPXD Bạch Đằng 234. 94
  KẾT LUẬN 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

  Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Nguyễn Thị Huế - Lớp QT1504K 1

  LỜI MỞ ĐẦU

  Kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý
  kinh tế, nó đóng vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt
  động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đứng dưới góc độ kế toán, việc quản
  lý và sử dụng TSCĐ có ý nghĩa hết sức to lớn. Vì TSCĐ là vốn đầu tư dưới dạng
  tài sản, thường có giá trị lớn, chiếm tỷ trọng cao trong giá trị tài sản của doanh
  nghiệp, việc tăng giảm khấu hao TSCĐ hợp lý thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu
  hồi vốn nhanh và tái đầu tư, mở rộng sản xuất tiến tới phát triển bền vững
  Tài sản cố định (TSCĐ) có vị trí rất quan trọng và cần thiết trong quá
  trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nó phản ánh năng lực, trình độ tiến bộ khoa
  học kỹ thuật và trang bị cơ sở vật chất của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp,
  TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm sức lao động và tăng năng suất lao động; là
  yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
  Đối với ngành xây dựng, kế toán TSCĐ là một khâu quan trọng trong toàn
  bộ khối lượng kế toán. Nó cung cấp toàn bộ nguồn số liệu đáng tin cậy về tình
  hình Tài sản hiện có của DN và tình hình tăng giảm TSCĐ Từ đó, tăng cường
  biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ các TSCĐ của công ty. Chính vì vậy, tổ
  chức công tác kế toán TSCĐ luôn là sự quan tâm cùa các doanh nghiệp cũng
  như các nhà quản lý kinh tế Nhà nước.
  Vì vậy, trên cơ sở những kiến thức đã học cùng với thời gian thực tập, tìm
  hiểu, nghiên cứu tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 em đã lựa chọn
  đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần xây
  dựng Bạch Đằng 234” để làm khóa luận tốt nghiệp của mình.
  Nội dung của khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm ba chương:
  Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán Tài sản cố định trong
  doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty Cổ phần xây
  dựng Bạch Đằng 234.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ
  tại công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234.
  Vì thời gian thực tập, sự hiểu biết và trình độ nghiệp vụ còn hạn chế nên
  bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Em kính mong các thầy cô chỉ bảo, tạo điều
  kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt bài khóa luận này.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status