Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình 

  LỜI NÓI ĐẦU

  Với sự đồng ý của Khoa Xây Dựng em đã được làm đề tài :
  ''Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình''
  Để hoàn thành đồ án này, em đã nhận sự chỉ bảo, hướng dẫn ân cần của thầy
  giáo hướng dẫn: Th.S. NGÔ ĐỨC DŨNG và thầy giáo GVC-KS LƯƠNG
  ANH TUẤN. Qua thời gian làm việc với các thầy em thấy mình trưởng thành
  nhiều và tĩch luỹ thêm vào quỹ kiến thức vốn còn khiêm tốn của mình.
  Các thầy không những đã hướng dẫn cho em trong chuyên môn mà cũng còn cả phong
  cách, tác phong làm việc của một người kỹ sư xây dựng.
  Em xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của mình đối với sự giúp đỡ quý báu đó
  của các thầy giáo hướng dẫn. Em cũng xin cảm ơn các thầy, cô giáo trong Khoa Xây Dựng
  cùng các thầy, cô giáo khác trong trường đã cho em những kiến thức như ngày hôm nay.
  Em hiểu rằng hoàn thành một công trình xây dựng, một đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng,
  không chỉ đòi hỏi kiến thức đã học được trong nhà trường, sự nhiệt tình, chăm chỉ trong công
  việc. Mà còn là cả một sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm thực tế trong nghề. Em rất mong được
  sự chỉ bảo thêm nữa của các thầy, cô.
  Thời gian 4 năm học tại trường Đại học đã kết thúc và sau khi hoàn
  thành đồ án tốt nghiệp này, sinh viên chúng em sẽ là những kỹ sư trẻ
  tham gia vào quá trình xây dựng đất nước. Tất cả những kiến thức đã học
  trong 4 năm, đặc biệt là quá trình ôn tập thông qua đồ án tốt nghiệp tạo
  cho em sự tự tin để có thể bắt đầu công việc của một kỹ sư thiết kế công
  trình trong tương lai. Những kiến thức đó có được là nhờ sự hướng dẫn và
  chỉ bảo tận tình của các thầy giáo, cô giáo trường.

  Em xin chân thành cảm ơn!

  Hải Phòng, ngày 24/07/2015
  Sinh viên:

  TRẦN HẢI PHONG







  KIẾN TRÖC.(10%)

  I.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH 2
  I.1.YÊU CẦU VỀ CÔNG NĂNG 2
  I.2.YÊU CẦU VỀ MỸ THUẬT. 2
  I.3.MẶT BẰNG QUY HOẠCH. 2
  I.4.ĐIÈU KIỆN TỰ NHIÊN,KINH TẾ XÃ HỘI. 3
  II.GIẢI PHÁP KIẾN TRÖC 3
  II.1.GIẢI PHÁP KIẾN TRÖC 3
  II.2.CÁC GIẢI PHÁP CẤP THOÁT NƯỚC,CẤP ĐIỆN ,CHIẾU 4
  SÁNG,THÔNG GIÓ .
  II.2.1. Giải pháp cấp thoát nước. 4
  II.2.2. Điện động lực. 4
  II.2.3. Chống sét. 5
  II.2.4. Giải pháp thông gió. 5
  II.2.5. Giải pháp phòng cháy chữa cháy. 5
  II.2.6. Hệ thống thông tin liên lạc,giao thông trong công trình. 5
  II.2.7. Giải pháp chống thấm cho công trình. 6

  KẾT CẤU.(45%)

  PHẦN 1:TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 2 8
  I.HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH KẾT CẤU 8
  I.1.CƠ SỞ ĐỂ TÍNH TOÁN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH. 8
  I.2. HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH KẾT CẤU 8
  I.2.1. Giải pháp kết cấu phần thân. 8
  I.2.2. Nội lực và chuyển vị. 9
  I.2.3. Tổ hợp và tính cốt thép. 9
  II.XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 9
  II.1.CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC SÀN. 9
  II.2.CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC DẦM. 9
  II.3.CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CỘT. 11
  III.XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH 14
  III.1.TĨNH TẢI. 14
  III.2.HOẠT TẢI. 17
  III.3.XÁC ĐỊNHTẢI TRỌNG GIÓ TĨNH. 17
  IV.CÁC SƠ ĐỒ CỦA KHUNG NGANG 19
  IV.1.SƠ ĐỒ HÌNH HỌC CỦA KHUNG NGANG. 19
  IV.2.SƠ ĐỒ KẾT CẤU CỦA KHUNG NGANG. 20
  V.XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TĨNH TÁC DỤNG LÊN KHUNG 24
  VI.XÁC ĐỊNH HOẠT TẢI TÁC DỤNG LÊN KHUNG 43
  VI.1.HOẠT TẢI 1: 44
  VI.2.HOẠT TẢI 2: 49
  VII. TÍNH TOÁN NỘI LỰC CHO CÁC CẤU KIỆN TRÊN KHUNG 52
  VII.1>TẢI TRỌNG NHẬP VÀO 53
  VII.1.1>TẢI TRỌNG TĨNH: 53
  VII.1.2>HOẠT TẢI: 53
  VII.1.2>TẢI TRỌNG GIÓ: 53
  VII.2>KẾT QUẢ CHẠY MÁY NỘI LỰC: 53
  VIII.TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO CÁC CẤU KIỆN: 54
  VIII.1>TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO CỘT: 54 VIII.1.1>TÍNH TOÁN CỐT THÉP PHẦN TỬ C1: 54
  VIII.1.2>TÍNH TOÁN CỐT THÉP PHẦN TỬ CÕN LẠI: 58
  VIII.2>TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO DẦM KHUNG: 59
  VIII.2.1>TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO PHẦN TỬ D51. 59
  VIII.2.1>TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO PHẦN TỬ CÕN LẠI 63


  PHẦN 2:TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 66

  I.QUAN ĐIỂM TÍNH TOÁN 66
  II.THIẾT KẾ BÊTÔNG CỐT THÉP SÀN. 67
  II1.LẬP MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH. 67
  II.2.XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC 70
  II.3.XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 70
  II.4.TÍNH TOÁN CỐT THÉP SÀN. 72


  PHẦN 3:TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ 80
  I.ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU. 80
  II.THIẾT KẾ BÊTÔNG CỐT THÉP CẦU THANG. 80
  II1.LẬP MẶT BẰNG KẾT CẤU CẦU THANG. 80
  II.2.XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN 81
  II.3.XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 81
  II.3.1. Xác định tải trọng bản thang. 81
  II.3.2. Xác định tải trọng bản chiếu nghỉ ,chiếu tới: 82
  II.3.2. Xác định tải trọng bản thân cốn thang: 82
  II.4.TÍNH TOÁN CỐT THÉP CÁC CẤU KIỆN. 83
  II.4.1. Chọn vật liệu: 83
  II.4.2. Tính bản thang:B T 83
  II.4.3. Tính bản chiếu nghỉ:B CN 85
  II.4.4. Tính bản chiếu tới:B CT 86
  II.4.5. Tính bản cốn thang: 87
  II.4.6. Tính toán dầm chiếu nghỉ:D CN 87
  II.4.7. Tính toán dầm chiếu tới:D CT 89

  PHẦN 4:TÍNH TOÁN MÓNG 91

  I.LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG. 91
  I.1.SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT. 91
  I.2.PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤT. 94
  I.3.LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG. 94
  II.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NỀN MÓNG
  II.1.SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG MÓNG. 94
  II.2.TÍNH TOÁN MÓNG TRỤC 2-C. 96
  II.2.1.Số liệu về vật liệu cọc: 96
  II.2.2.Chọn chiều dài và tiết diện cọc: 96
  II.2.3.Xác định sức chịu tải của cọc: 96
  II.2.4.Xác định sức chịu tải của cọc theo vật liệu: 96
  II.2.5.Xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền: 97
  II.2.6.Tính toán móng trục 2-C: 99
  II.2.7.TÝnh to¸n mãng trôc 2-A: 105 II.2.8.Giằng móng: 105









  THI CÔNG.(45%)

  PHẦN 1:CÔNG NGHỆ THI CÔNG. 108

  A/CÔNG NGHỆ THI CÔNG PHẦN NGẦM 108
  I.BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI: 109
  I.1.LỰA CHỌN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ THI CÔNG CHÍNH 109
  I.2.BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI: 110
  I.2.1.Công tác chuẩn bị: 110
  I.2.2. Qui trình thi công cọc khoan nhồi: 111
  I.2.1.1. Định vị vị trí tim cọc: 113
  I.2.1.2. Hạ ống vách: 114
  I.2.1.3. Công tác khoan tạo lỗ: 114
  I.2.1.4. Xác định độ sâu hố khoan, nạo vét đáy hố: 117
  I.2.1.5. Hạ lồng thép: 117
  I.2.1.6:Đổ bê tông: 118
  I.2.1.7.Rút ống vách: 120
  I.2.1.8.Công tác kiểm tra chất lượng cọc và nghiệm thu : 120
  I.3.TỔ CHỨC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI: 123
  I.3.1. Công tác chuẩn bị: 123
  I.3.2. Xác định lượng vật liệu cho một cọc: 124
  I.3.3.Chọn máy, xác định nhân công phục vụ cho một cọc: 124
  I.4.BIỆN PHÁP AN TOÀN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: 126
  I.4.1.Biện pháp an toàn lao động. 126
  I.4.2.Công tác vệ sinh môi trường. 126
  II.THI CÔNG ĐẤT: 127
  II.1.CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG ĐẤT. 127
  II.2.TÍNH TOÁN , THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG VÁN CỪ CHỐNG
  THÀNH HỐ ĐÀO. 128
  II.2.1. Tính toán cừ larsen 128
  II.2.2. Thi công cừ larsen 133
  II.2.2.1.Khối lượng công tác 133
  II.2.2.2.Chọn máy ép cừ 134

  II.2.2.3.Chọn cần trục cẩu lắp cừ, vận chuyển đối trọng,dịch
  chuyển máy ép: 135
  II.2.2.4.Thi công ép cừ thép 135
  II.3. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐÀO, ĐẮP 137
  II.4. CHỌN MÁY ĐÀO ĐẤT: 141
  II.5 MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI THI CÔNG ĐẤT 142
  III. THI CÔNG MÓNG. 143
  III.1.ĐẬP PHÁ BÊ TÔNG ĐẦU CỌC: 143
  III.1.1.Chọn phương án thi công: 143
  III.1.2.Tính toán khối lượng công tác: 143
  III.2. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG MÓNG. 144
  III.2.1.Đổ bê tông lót móng: 144
  III.2.2.Công tác cốt thép móng: 144
  III.2.3.Công tác ván khuôn móng: 144
  III.2.4. Công tác đổ bê tông: 151
  III.2.5. Công tác kiểm tra,bảo dưỡng bê tông: 152
  III.2.6. Công tác tháo ván khuôn móng: 152
  III.2.7. Lấp đất hố móng: 152
  III.3. TỔ CHỨC THI CÔNG MÓNG. 153
  III.3.1.Tính toán khối lượng công tác: 153
  III.3.2.Tính toán chọn máy thi công: 154

  B/CÔNG NGHỆ THI CÔNG PHẦN THÂN 157
  I.BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG: 157
  I.1.THI CÔNG CỘT. 157
  I.1.1. Công tác cốt thép. 157
  I.1.2. Công tác ván khuôn. 157
  I.1.3. Công tác bê tông cột: 160
  I.1.4. Công tác bảo dưỡng bê tông: 161
  I.1.5. Công tác tháo ván khuôn cột: 161
  I.2.THI CÔNG DẦM . 162
  I.2.1. Công tác ván khuôn . 162
  I.2.2.Công tác cốt thép dầm . 168
  I.2.3.Công tác bêtông dầm . 168
  I.3.THI CÔNG SÀN . 168
  I.3.1. Công tác ván khuôn . 168
  I.3.2. Công tác cốt thép sàn . 173
  I.3.3. Công tác bêtông sàn . 173
  I.3.4. Công tác bảo dưỡng bêtông . 174
  I.3.5. Công tác tháo ván khuôn sàn. 174

  C/CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG VÀ HOÀN THIỆN 175
  I.CÔNG TÁC XÂY: 175
  II.CÔNG TÁC TRÁT: 175
  III.CÔNG TÁC LÁT NỀN: 175
  IV.CÔNG TÁC BẢ MATÍT: 176 V.CÔNG TÁC SƠN: 176
  VI.CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA: 176

  PHẦN 2:TIẾN ĐỘ THI CÔNG. 177

  A/LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 177
  I. VAI TRÕ CỦA KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ TRONG SẢN XUẤT
  XÂY DỰNG 177
  II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 177
  II.1.TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG VIỆC 177
  II.2. CƠ SỞ PHÂN CHIA KHU VỰC CÔNG TÁC 177
  II.3.THỂ HIỆN TIẾN ĐỘ. 196
  III.TÍNH TOÁN CHỌN MÁY THI CÔNG 197
  III.1. CHỌN CẦN TRỤC THÁP. 197
  III.2. CHỌN THĂNG TẢI 199
  III.3. CHỌN MÁY ĐẦM BÊ TÔNG 199


  B/THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG 201

  I. CƠ SỞ THIẾT KẾ 201
  I. 1.MẶT BĂNG HIỆN TRANG KHU ĐẤT XÂY DỰNG 201
  I. 2.CÁC TÀI LIỆU THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 201
  I. 3.CÁC TÀI LIỆU KHÁC 201
  II. THIẾT KẾ MẶT BẰNG XÂY DỰNG CHUNG 202
  III. TÍNH TOÁN CHI TIẾT TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 203
  III. 1.TÍNH TOÁN ĐƯƠNG GIAO THÔNG 203
  III. 2.TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH KHO BÃI 203
  III. 3.TÍNH TOÁN NHÀ TẠM. 205
  III. 4.TÍNH TOÁN CẤP NƯỚC. 206
  C/AN TOÀN KAO ĐÔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 209
  I. MỘT SÓ BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG. 209
  I. 1.BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI ĐỔ BÊ TÔNG 209
  I. 2.BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI HOÀN THIỆN 210
  I. 3.BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY 210
  II. CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 210

  Xem Thêm: Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status