Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bệnh viện điều dưỡng Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bệnh viện điều dưỡng Hà Nội

  SVTH: NGUYỄN ĐỨC TUYÊN – XD1202D Trang 13
  TTỔỔNNGG QQUUAANN VVỀỀ CCÔÔNNGG TTRRÌÌNNHH
  II GGIIỚỚII TTHHIIỆỆUU CCÔÔNNGG TTRRÌÌNNHH::
  Công trình Bệnh viện điều dưỡng (Thuộc trung tâm Y tế môi trường lao
  động công nghiệp) được xây dựng tại khu Quần Ngựa - phường Cống Vị -Ba
  Đình - Hà Nội với mục đích chính phục vụ cho người lao động, và đặc biệt là
  những người không may gặp tai nạn trong quá trình lao động. Trong thời điểm
  hiện nay cả đất nước bước vào công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá thì vai
  trò của người lao động là hết sức là quan trọng, đó là những người trực tiếp lao
  động xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Việc xây dựng công trình là hết sức cần thiết,
  vì đó là một phần trách nhiệm và chế độ đãi ngộ của xã hội đối với người lao
  động, cũng chính là sức mạnh của một quốc gia.
  Diện tích mặt bằng toàn công trình vào khoảng 350m 2 , gồm 7 tầng chiều cao
  trung bình các tầng là 3,8m, đó là một không gian rộng rất thuận tiện cho việc
  nghỉ ngơi và chữa bệnh. Chức năng các phòng, các tầng cũng hết sức đa dạng
  phù hợp với mục đích chung của công trình như phòng khám, chữa, bán thuốc,
  phòng tập và phục hồi chức năng, phòng thí nghiệm, phòng thư giãn và giải trí
  cho người bệnh.Tổng quan công trình về kết cấu: toàn bộ hệ chịu lực của ngôi
  nhà là khung BTCT có nhịp trung bình là khoảng 7,0m và lõi cứng của thang
  máy
  - Cấp công trình: Cấp I.
  - Cấp phòng cháy nổ: Cấp I.
  - Công trình được trang bị đầy đủ các hệ thống trang thiết bị hiện đại như:
  Hệ thống chiếu sáng, trang âm, hệ thống báo điểm điện tử và các hệ thống thông
  tin hiện đại bao gồm cả việc nối mạng Internet.
  - Chức năng các tầng được bố trí phù hợp với công tác tổ chức hành chính,
  nhiệm vụ của các phòng và việc di chuyển người bệnh ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÀ NỘI

  SVTH: NGUYỄN ĐỨC TUYÊN – XD1202D Trang 14


  *Tầng 1: Gồm các phòng khám, phòng bán thuốc, có khu riêng để xe và
  một trạm xử lý nước thải

  *Tầng 2: Các phòng tổ chức hành chính như phòng giám đốc, phòng
  trưởng khoa, phó giám đốc, phòng tổng hợp và chỉ đạo tuyến.
  *Tầng 3: Gồm các phòng nghiệp vụ, xét nghiệm, một phòng ăn 66m 2

  *Tầng 4: Các phòng bệnh nhân diện tích trung bình mỗi phòng là
  33m
  2
  , một phòng khám
  *Tầng 5: Các phòng điều trị, phòng tập, phòng bệnh nhân, phòng xét
  nghiệm trang bị các máy đo .
  *Tầng 6 : Phòng các bệnh nhân, phòng khám
  *Tầng 7: Các phòng tập với nhiều trang thiết bị phù hợp với việc phục
  hồi sức khoẻ và một hội trường
  Giao thông chính trong công trình theo phương đứng được tổ chức thuận
  tiện và bằng nhiều đường, lên bằng cầu thang máy, các hệ thống cầu thang bộ
  chính và phụ, đảm bảo giao thông thuận lợi và thoát người dễ dàng khi cần thiết,
  các khu cầu thang được thiết kế đường lên thoải và có đường cho xe đẩy đi ở
  giữa thuận tiện cho việc đi lại và di chuyển bệnh nhân.
  Phần kiến trúc phía ngoài công trình được bố trí hài hoà, nhẹ nhàng bởi
  màu sơn vàng xám và vách kính phản quang màu xanh làm tăng dáng vẻ hiện
  đại cho công trình, phần tầng một tường được ốp gạch Granit TBC màu đỏ.
  IIII ĐĐỊỊAA ĐĐIIỂỂMM XXÂÂYY DDỰỰNNGG::
  Công trình Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng I – Bộ công nghiệp
  (Thuộc trung tâm Y tế môi trường lao động công nghiệp) được xây dựng tại khu
  Quần Ngựa - phường Cống Vị -Ba Đình - Hà Nội. Khu này có mặt bằng rộng
  rãi, bằng phẳng, có khả năng thoát nước rất tốt. Cổng chính của công trình mở ra
  đường nhỏ đi Liễu Giai, đối diện khu tập thể Bộ cơ khí luyện kim . Địa điểm ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÀ NỘI

  SVTH: NGUYỄN ĐỨC TUYÊN – XD1202D Trang 15


  này rất thuận lợi về mặt giao thông. Mặt chính của công trình quay ra hướng Bắc
  - Đông bắc, tạo điều kiện thông gió và chiếu sáng tự nhiên thuận lợi.

  IIIIII ĐĐIIỀỀUU KKIIỆỆNN XXÂÂYY DDỰỰNNGG CCỦỦAA CCÔÔNNGG TTRRÌÌNNHH::
  11 HHệệ tthhốốnngg ccấấpp nnưướớcc::
  Điều kiện điện nước đối với công trình rất thuận tiện. Hệ thống cấp nước
  của công trình được lấy từ hệ thống cấp nước của thành phố vào các bể chứa
  ngầm, dùng máy bơm - bơm lên các bể chứa được bố trí trên 4 vách cứng, sau
  đó qua các đường ống dẫn nước xuống các thiết bị sử dụng.
  22 HHệệ tthhốốnngg tthhooáátt nnưướớcc::
  Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải được bố trí riêng biệt, cho đi
  qua các đường ống thoát từ trên tầng xuống. Hệ thống thoát nước mưa được
  chảy thẳng ra hệ thống thoát nước thành phố, còn nước thải được đưa vào các hố
  ga xử lý trước khi thải ra hệ thống thoát nước thành phố theo đúng quy định.
  33 HHệệ tthhốốnngg ddiiệệnn ccuunngg ccấấpp vvàà ssửử ddụụnngg::
  Nguồn điện cung cấp cho công trình được lấy từ hệ thống cung cấp điện
  của thành phố qua trạm biến thế phân phối cho các tầng bằng các dây cáp bọc
  chì và các dây đồng bọc nhựa với các kích cỡ khác nhau theo nhu cầu sử dụng.
  Ngoài ra, để đề phòng trong trường hợp mất điện hoặc hư hỏng hệ thống điện,
  công trình có bố trí thêm một máy phát điện Diesel dự phòng (hoặc có thể bố trí
  một tổ phát điện). Tất cả các dây dẫn đều được chôn sâu dưới đất hoặc chôn kín
  trong tường, sàn. Các bảng điện phải đủ rộng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hệ
  thống điện phải thỏa mãn các yêu cầu sử dụng, đảm bảo điều kiện chiều sáng tốt
  cho khu vực sàn thi đấu, phòng hành chính, khu vệ sinh cũng như khu vực khán
  đài và các hành lang giao thông . Công trình phải có phòng kiểm soát và phân
  phối chung đối với hệ thống điện.
  44 HHệệ tthhốốnngg pphhòònngg cchhááyy -- cchhữữaa cchhááyy:: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÀ NỘI

  SVTH: NGUYỄN ĐỨC TUYÊN – XD1202D Trang 16


  Hệ thống cứu hoả và phòng cháy - chữa cháy được bố trí tại các hành lang
  và trong các khu cần thiết bằng các bình khí CO 2 và các vòi phun nước nối với
  nguồn nước riêng để chữa cháy kịp thời khi có hoả hoạn xảy ra.
  55 HHệệ tthhốốnngg xxửử llýý cchhấấtt tthhảảii::
  Hệ thống rác thải sau khi tập trung lại được xử lý theo một hợp đồng với
  công ty Môi trường Đô thị chuyển đi hàng ngày vào thời điểm thích hợp. Hệ
  thống thoát nước thải được xử lý sơ bộ trước khi thoát ra hệ thống thoát nước
  thành phố.

  IIVV ĐĐẶẶCC ĐĐIIỂỂMM KKẾẾTT CCẤẤUU CCỦỦAA CCÔÔNNGG TTRRÌÌNNHH::
  Về tổng thể kết cấu công trình là một khối thống nhất, gồm một đơn
  nguyên các phần của ngôi nhà có chiều cao bằng nhau do đó tải trọng truyền
  xuống chân cột và móng ở các khu vực là khác nhau và chênh nhau không
  nhiều.
  11 TThhiiếếtt kkếế ssàànn ccáácc ttầầnngg ::
  Hệ kết cấu sàn tầng khán đài có kích thước tương đối lớn 3,5 5m 13 5m.
  Toàn bộ các sàn được thiết kế bằng kết cấu sàn ô cờ bê tông cốt thép đặt trên các
  dầm khung và dầm dọc.
  22 TThhiiếếtt kkếế llõõii tthhaanngg mmááyy::
  Công trình có chiều cao, số tầng tương đối lớn và việc di chuyển của bệnh
  nhân, đưa bệnh nhân lên các phòng, vận chuyển máy móc, nếu chỉ có cầu thang
  bộ thì giao thông trong nhà gặp rất nhiều khó khăn, chính vì những lý do trên
  nên công trình đặt thêm một cầu thang máy bên cạnh cầu thang bộ chính. Vách
  thang máy được thiết kế bằng BTCT chiều dày 25cm, đổ toàn khối, kích thước
  các chiều của thang la 2,54x2,54m, chiều cao cửa 2,4m, bề rộng 0,9m. Vật liệu
  sử dụng cho lõi thang là bê tông mác M250, cốt thép nhóm AI và AII.
  33 TThhiiếếtt kkếế ddầầmm ddọọcc:: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÀ NỘI

  SVTH: NGUYỄN ĐỨC TUYÊN – XD1202D Trang 17


  Các dầm dọc của công trình làm nhiệm vụ đảm bảo độ cứng không gian
  cho hệ khung (ngoài mặt phẳng khung) chịu các tải trọng do sàn truyền vào và
  tường bao che bên trên. Hầu hết các dầm dọc đề nhịp 7m dầm dọc liên kết với
  hệ khung phẳng tại các nút khung, cá biệt có một số dầm do yêu cầu kiến trúc để
  ngăn phòng nên có một số dầm trung gian gác lên hệ dầm phụ. Toàn bộ các dầm
  dọc sử dụng vật liệu bê tông mác M300. Thép dọc chịu lực cho dầm dùng cốt
  thép nhóm AI và AII.
  44 TThhiiếếtt kkếế kkếếtt ccấấuu ccáácc ccầầuu tthhaanngg bbộộ::
  Hệ thống các thang được thiết kế bằng kết cấu bê tông cốt thép bao gồm
  hai cầu thang chính và phụ, thang chính 3 vế, thang phụ 2 vế tạo thuận lợi cho
  nhu cầu sử dụng. Vật liệu BT mác 300, thép AI và AII
  55 KKếếtt ccấấuu hhệệ kkhhuunngg ccôônngg ttrrììnnhh::
  Theo đặc điểm kiến trúc công trình và theo sự phân chia mặt bằng kết cấu,
  thiết kế hệ khung bằng vật liệu bê tông cốt thép, các khung này bao gồm các cột
  chịu tải theo phương đứng và tải gió .; các dầm chính các dầm ngang đỡ các sàn
  tầng và tường bao che. . Vật liệu sử dụng cho khung là bê tông mác 250 và cốt
  thép nhóm AI và AII, sơ đồ công trình và tải trọng tác dụng lên công trình theo
  đúng tiêu chuẩn Việt Nam.
  Chi tiết tính toán kết cấu và thiết kế cấu tạo cho các khung (bao gồm phần
  thân và phần móng) được trình bày cụ thể tại phần sau.
  66 KKếếtt ccấấuu hhệệ ssàànn ::
  Hệ sàn BTCT đổ liền khối, chịu tải trọng ngang, chiều dày sàn 12cm thép
  chịu lực 10 là chính. Vật liệu BT mác 300, thép AI và AII, diện tích sàn dao
  động từ 16,5m 2
  66m
  2

  77 KKếếtt ccấấuu mmááii::
  Sàn mái BTCT đổ toàn khối, trên mái có cấy thêm hệ giàn hoa BTCT Vật
  liệu sử dụng cho vách là bê tông mác 300, cốt thép nhóm AI vàAII. tính toán
  và thiết kế đảm bảo khả năng chịu lực và các yêu cầu cấu tạo theo đúng tiêu
  chuẩn Việt Nam. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÀ NỘI

  SVTH: NGUYỄN ĐỨC TUYÊN – XD1202D Trang 18

  Xem Thêm: Bệnh viện điều dưỡng Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bệnh viện điều dưỡng Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status