Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh Đăk Lăk

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh Đăk Lăk

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Bố cục đề tài 2
  6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 3
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ
  KHÁCH HÀNG . 6
  1.1. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG . 6
  1.1.1. Khái niệm về quản trị quan hệ khách hàng . 6
  1.1.2. Sự phát triển của CRM 8
  1.1.3. Các chức năng của quản trị quan hệ khách hàng 10
  1.1.4. Đặc trưng của quản trị quan hệ khách hàng 13
  1.1.5. Mục tiêu của quản trị quan hệ khách hàng . 14
  1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến CRM . 15
  1.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 19
  1.2.1 Cơ sở dữ liệu về khách hàng 20
  1.2.2. Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng . 21
  1.2.3. Phân nhóm khách hàng . 24
  1.2.4. Cá biệt hóa khách hàng . 27
  1.2.5. Kiểm soát, đánh giá quản trị quan hệ khách hàng 29
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 30
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
  TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK . 31
  2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH
  ĐẮK LẮK . 31
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. . 31
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần
  Đông Á chi nhánh tỉnh Đắk Lắk . 31
  2.1.3. Mạng lưới hoạt động . 36
  2.1.4. Các sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh . 36
  2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh 38
  2.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CRM TẠI DAB ĐắK LắK . 41
  2.2.1. Công tác quản trị điều hành 41
  2.2.2. Công tác hỗ trợ kinh doanh và công tác khác . 41
  2.2.3. Yếu tố văn hóa 43
  2.2.4. Nguồn nhân lực quan hệ khách hàng 43
  2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN
  HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH ĐắK LắK . 44
  2.3.1. Cơ sở dữ liệu khách hàng 44
  2.3.2. Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng . 46
  2.3.3. Phân nhóm khách hàng . 47
  2.3.4. Cá biệt hóa khách hàng và gia tăng giá trị cho khách hàng 51
  2.3.5. Kiểm soát, đánh giá quản trị quan hệ khách hàng 52
  2.3.6. Những thành công và hạn chế trong hoạt động quản trị quan hệ
  khách hàng tại DAB Đắk Lắk . 53
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 57
  CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
  TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 58
  3.1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ
  QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI
  NHÁNH ĐẮK LẮK . 58
  3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại
  DAB Đắk Lắk 58
  3.1.2. Định hướng phát triển của DAB Đắk Lắk 59
  3.1.3. Mục tiêu phát triển của DAB Đắk Lắk trong thời gian tới . 60
  3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
  TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH ĐắK LắK 61
  3.2.1. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về khách hàng . 61
  3.2.2. Phân nhóm khách hàng . 64
  3.2.3. Cá biệt hóa khách hàng . 65
  3.2.4. Kiểm soát, đánh giá quản trị quan hệ khách hàng 72
  3.2.5. Xây dựng văn hoá kinh doanh ngân hàng . 73
  3.2.6. Một số giải pháp khác hỗ trợ cho việc thực hiện CRM tại Ngân
  hàng DAB Đắk Lắk . 77
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 80
  KẾT LUẬN 81
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao)
  PHỤ LỤC.

  Xem Thêm: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh Đăk Lăk
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh Đăk Lăk sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status