Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phát triển nguồn nhân lực khu vực hành chính công Thành Phố Quảng Ngãi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nguồn nhân lực khu vực hành chính công Thành Phố Quảng Ngãi

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU .1
  1. Lý do chọn đề tài .1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3
  4. Phương pháp nghiên cứu .3
  5. Cấu trúc của luận văn .3
  6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHU
  VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG 7
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .7
  1.1.1. Một số khái niệm về nguồn nhân lực và phát triển nguồn
  nhân lực 7
  1.1.2. Khái niệm nguồn nhân lực khu vực hành chính công .14
  1.1.3. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực khu vực hành chính công.21
  1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC
  HÀNH CHÍNH CÔNG 24
  1.2.1. Nâng cao trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực .24
  1.2.2. Nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực 33
  1.2.3. Nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực .34
  1.2.4. Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 35
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN
  NGUỒN NHÂN LỰC 37
  1.3.1. Nhân tố điều kiện tự nhiên .38
  1.3.2. Các nhân tố thuộc về điều kiện xã hội .38
  1.3.3. Các nhân tố thuộc về tổ chức, đơn vị 39
  1.3.4. Các nhân tố thuộc về bản thân người lao động .40
  1.4. KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC
  HÀNH CHÍNH CÔNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ ĐỊA PHƯƠNG Ở
  NƯỚC TA 41
  1.4.1. Kinh nghiệm một số quốc gia 41
  1.4.2. Kinh nghiệm ở các địa phương nước ta .43
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN
  NHÂN LỰC KHU VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ QUẢNG
  NGÃI THỜI GIAN QUA .45
  2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ẢNH
  HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHU
  VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG .45
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 45
  2.1.2. Đặc điểm xã hội .46
  2.1.3. Đặc điểm kinh tế 47
  2.2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN
  NHÂN LỰC KHU VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA THÀNH PHỐ
  QUẢNG NGÃI 49
  2.2.1. Thực trạng về đội ngũ nhân lực khu vực hành chính công của
  thành phố Quảng Ngãi hiện nay .49
  2.2.2. Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực khu vực HCC của
  thành phố Quảng Ngãi .55
  2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐỘI NGŨ VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN
  NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA THÀNH
  PHỐ QUẢNG NGÃI THỜI GIAN QUA 78
  2.3.1. Những mặt thành công .78
  2.3.2. Những mặt hạn chế cần khắc phục 79
  2.3.3. Nguyên nhân của các mặt hạn chế .81
  CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN
  NHÂN LỰC KHU VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ QUẢNG
  NGÃI .85
  3.1. CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 85
  3.1.1. Phương hướng, mục tiêu công tác phát triển NNL khu vực hành
  chính công của TP Quảng Ngãi trong thời gian đến 85
  3.1.2. Quan điểm để đề xuất giải pháp 86
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN
  NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ
  QUẢNG NGÃI 87
  3.2.1. Hoàn thiện công tác quy hoạch đội ngũ nguồn nhân lực khu vực
  HCC của thành phố Quảng Ngãi 87
  3.2.2. Phát triển trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực khu vực hành
  chính công thành phố Quảng Ngãi .92
  3.2.3. Nâng cao kỹ năng của nguồn nhân lực khu vực hành chính công
  TP Quảng Ngãi .113
  3.2.4. Nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực HCC TP Quảng Ngãi116
  3.2.5. Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực HCC của TP Quảng
  Ngãi 117
  KẾT LUẬN .120
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 123
  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao)
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Phát triển nguồn nhân lực khu vực hành chính công Thành Phố Quảng Ngãi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nguồn nhân lực khu vực hành chính công Thành Phố Quảng Ngãi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status