Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá thành tích nhân viên tại kho bạc nhà nước Đăk Lăk

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thành tích nhân viên tại kho bạc nhà nước Đăk Lăk

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Bố cục của đề tài . 3
  CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH
  TÍCH NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC . 4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 4
  1.1.1. Một số khái niệm . 4
  1.1.2. Ý nghĩa của việc đánh giá thành tích nhân viên trong tổ chức . 7
  1.1.3. Các chức năng của đánh giá thành tích . 8
  1.1.4. Các nguyên tắc khi đánh giá thành tích nhân viên . 10
  1.2. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN . 12
  1.2.1. Xác định mục tiêu đánh giá thành tích 12
  1.2.2. Xác định tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên . 14
  1.2.3. Các phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 21
  1.2.4. Thời điểm đánh giá thành tích 26
  1.2.5. Đối tượng thực hiện đánh giá thành tích . 27
  1.2.6. Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên 28
  1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH
  TÍCH NHÂN VIÊN . 28
  1.3.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài 28
  1.3.2. Các yếu tố môi trường bên trong 29

  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
  NHÂN VIÊN TẠI KBNN ĐẮK LẮK 31
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẮK LẮK . 31
  2.1.1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống Kho bạc Nhà nước 31
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của KBNN Đắk Lắk . 34
  2.1.3. Tình hình đội ngũ nhân viên của KBNN Đắk Lắk . 43
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN
  TẠI KBNN ĐẮK LẮK . 44
  2.2.1. Thực trạng xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên tại
  KBNN Đắk Lắk . 44
  2.2.2. Thực trạng về tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên tại KBNN
  Đắk Lắk . 49
  2.2.3. Thực trạng về phương pháp đánh giá thành tích nhân viên tại
  KBNN Đắk Lắk . 54
  2.2.4. Thực trạng về thời điểm đánh giá thành tích nhân viên tại KBNN
  Đắk Lắk . 56
  2.2.5. Thực trạng về đối tượng thực hiện đánh giá thành tích nhân viên
  tại KBNN Đắk Lắk 57
  2.2.6. Thực trạng về tiến trình đánh giá thành tích nhân viên tại KBNN
  Đắk Lắk . 58
  2.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
  NHÂN VIÊN TẠI KBNN ĐẮK LẮK 62
  2.3.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài 62
  2.3.2. Các yếu tố môi trường bên trong 63
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH
  GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI KBNN ĐẮK LẮK TRONG
  THỜI GIAN ĐẾN . 67

  3.1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KBNN TRONG THỜI
  GIAN TỚI . 67
  3.2. QUAN ĐIỂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
  KBNN ĐẮK LẮK . 68
  3.3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH
  TÍCH NHÂN VIÊN TẠI KBNN ĐẮK LẮK . 69
  3.3.1. Xác định rõ mục tiêu của công tác đánh giá thành tích nhân viên
  tại KBNN Đắk Lắk 69
  3.3.2. Hoàn thiện tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 71
  3.3.3. Hoàn thiện phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 85
  3.3.4. Xác định thời điểm định kỳ đánh giá thành tích nhân viên 87
  3.3.5. Xác định đối tượng thực hiện đánh giá thành tích nhân viên . 88
  3.3.6. Hoàn thiện tiến trình đánh giá thành tích nhân viên . 90
  3.4. ÁP DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH TRONG MỘT SỐ
  HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TẠI KBNN ĐẮK LĂK 95
  3.4.1. Cải tiên công tác phân phôi thu nhập tăng thêm hàng tháng cho
  nhân viên . 95
  3.4.2. Cải tiến các chính sách đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo và phát triển . 96
  3.5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ KHÁC 97
  3.5.1. Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá cho các cấp lãnh đạo . 97
  3.5.2. Hoàn chỉnh văn hóa công sở . 102
  KẾT LUẬN 104
  TÀI LIỀU THAM KHẢO
  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO)
  PHỤ LỤC.

  Xem Thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại kho bạc nhà nước Đăk Lăk
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thành tích nhân viên tại kho bạc nhà nước Đăk Lăk sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status