Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn Tây Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn Tây Nguyên

  MỞ ĐẦU . 1
  1
  . 2
  2
  3
  3
  3
  DOANH NGHIỆP 4
  1.1. KHÁI NIỆM VỀ KTQT VÀ CÁC LÝ THUYẾT VẬN DỤNG TRONG
  NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ . 4
  1.1.1. Những vấn đề chung về KTQT 4
  1.1.2. Các lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu KTQT . 7
  . 9
  9
  . 10
  . 12
  16
  . 19
  1.5. KTQT Ở VIỆT NAM 20
  1.5.1. Nghiên cứu KTQT ở Việt Nam 20
  1.5.2. Những tồn tại trong nghiên cứu về KTQT ở Việt Nam . 21
  CHƯƠNG 2. . 24
  2.1. CÂU HỎI VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 24 2.1.1. Câu hỏi nghiên cứu . 24
  2.1.2. Xây dựng giả thiết 25
  2.2. ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ . 30
  2.3. THU THẬP DỮ LIỆU 34
  2.3.1. Thiết kế bảng câu hỏi . 35
  2.3.2. Thu thập dữ liệu . 36
  2.4. XỬ LÝ SỐ LIỆU . 37
  . 37
  . 38
  2.4.3. Phân t 40
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42
  3.1. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG KTQT TRUYỀN THỐNG TRONG CÁC
  DNNVV ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN . 42
  TQT truyền thống . 42
  . 48
  3.2. LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ KTQT . 56
  KTQT . 57
  . 59
  59
  . 59
  3.3.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) . 63
  . 65
  CHƯƠNG 4. HÀM Ý CHÍNH SÁCH 79
  4.1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 79 4.1.1. Những công cụ KTQT truyền thống nào được áp dụng? mức độ áp
  dụng công cụ KTQT truyền thống trong các DNVVN ở địa bàn Tây Nguyên
  như thế nào? . 79
  4.1.2. Các DNVVN đánh giá như thế nào về lợi ích cũng như chi phí của
  việc vận dụng các công cụ KTQT truyền thống? 79
  80
  4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH 83
  83
  . 85
  TÀI . 86
  86
  87
  . 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao)
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  KTQT Kế toán quản trị
  DN Doanh nghiệp
  DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  DNVVL
  TM & DV
  SX  bảng
  Tên bảng Trang
  2.1.
  nhau
  34
  3.1 43
  3.2 44
  3.3a 45
  3.3b 45
  3.4 46
  3.5 47
  3.6

  49
  3.7

  50
  3.8 51
  3.9a 53
  3.9b 52
  3.10
  DN
  54
  3.11

  55
  3.12
  Lợi ích (cảm nhận bởi các DN sử dụng công cụ KTQT

  57
  3.13 58
  3.14 59 3.15a 59
  3.15b1
  Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach‟s Alpha thang đo
  Cạnh tranh
  60
  3.15b2
  Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach‟s Alpha thang đo
  Phân cấp quản lý
  60
  3.15b3
  Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach‟s Alpha thang đo
  Trình nhà quản trị và nhân viên kế toán
  61
  3.15b4
  Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach‟s Alpha thang đo
  Thái độ của nhà quản trị
  62
  3.15b5
  Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach‟s Alpha thang đo
  Công nghệ
  62
  3.16 Kết quả kiểm định KMO and Bartlett's Test 63
  3.17
  Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng
  kế toán quản trị của DNNVV ở khu vực Tây Nguyên
  64
  3.18
  Kết quả phân tích hồi quy logistics đối với các nhân tố ảnh
  hưởng đến khả năng vận dụng công cụ tính giá của các
  DNVVN ở khu vực Tây Nguyên
  67
  3.19
  Kết quả phân tích hồi quy logistics đối với các nhân tố ảnh
  hưởng
  của các DNVVN ở khu vực Tây Nguyên
  68
  3.20
  của các DNVVN ở khu vực Tây Nguyên
  69
  3.21a Tóm tắt mô hình 71
  3.21b Kết quả phân tích hồi quy 72
  3.22a Tóm tắt mô hình 73 3.22b Kết quả phân tích hồi quy 74
  3.23a 75
  3.23b Kết quả phân tích hồi quy 76
  3.24a 76
  3.24b 77

  Xem Thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn Tây Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ kế toán quản trị truyền thông tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn Tây Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status