Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại công ty phần mềm FPT Đà Nẵng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại công ty phần mềm FPT Đà Nẵng

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu 3
  5. Bố cục đề tài 3
  6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 3
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
  NGƯỜI LAO ĐỘNG . 6
  1.1. TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 6
  1.1.1. Động lực . 6
  1.1.2. Các lý thuyết về động lực . 8
  1.2. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 13
  1.2.1. Nghiên cứu của Boeve . 13
  1.2.2. Nghiên cứu của Abby M. Brooks . 14
  1.2.3. Nghiên cứu của Teck-Hong và Waheed 15
  1.2.4. Nghiên cứu của Marko Kukanja 15
  1.2.5. Nghiên cứu của Shaemi Barzoki và các cộng sự 16
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC . 18
  1.3.1. Tiền lương 18
  1.3.2. Phúc lợi 18
  1.3.3. Cấp trên 19
  1.3.4. Đồng nghiệp . 20
  1.3.5. Điều kiện làm việc 20
  1.3.6. Bản chất công việc 21
  1.3.7. Đào tạo, thăng tiến 21
  1.3.8. Chính sách trong tổ chức 22
  1.3.9. Văn hoá công ty 23
  1.3.10. Đánh giá thành tích 23
  CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 24
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
  ĐÀ NẴNG . 24
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 24
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 27
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức 28
  2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29
  2.2.1. Quy trình nghiên cứu . 29
  2.2.2. Cơ sở hình thành và mô hình nghiên cứu đề xuất . 30
  2.2.3. Các giả thuyết nghiên cứu . 31
  2.3. XÂY DỰNG THANG ĐO CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 35
  2.3.1. Bản chất công việc . 36
  2.3.2. Điều kiện làm việc . 37
  2.3.3. Đào tạo thăng tiến . 38
  2.3.4. Tiền lương 39
  2.3.5. Phúc lợi . 41
  2.3.6. Đồng nghiệp . 42
  2.3.7. Cấp trên . 43
  2.3.8. Đánh giá thành tích . 43
  2.4. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 44
  2.4.1. Thiết kế nghiên cứu định tính 44
  2.4.2. Kết quả nghiên cứu định tính 45
  2.5. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG . 48
  2.5.1. Thiết kế nghiên cứu định lượng . 48
  2.5.2. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 49
  2.5.3. Kích thước mẫu . 49
  2.5.4. Thiết kế bảng câu hỏi . 49
  2.5.5. Phương pháp phân tích dữ liệu 50
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 51
  3.1. KHÁI QUÁT VỀ MẪU 51
  3.1.1. Thông tin mẫu khảo sát . 51
  3.1.2. Kiểm định phân phối chuẩn về mẫu 53
  3.2. KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ
  CRONBACH’S ALPHA . 54
  3.2.1. Thang đo thuộc các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 54
  3.2.2. Thang đo thuộc các yếu động lực làm việc . 59
  3.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 60
  3.3.1. Phân tích EFA đối với các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm
  việc đối với nhân viên 61
  3.3.2 Phân tích EFA đối với các biến số động lực làm việc 64
  3.4. MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH . 64
  3.5. PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN . 66
  3.5.1. Xem xét ma trận tương quan giữa các nhân tố 66
  3.5.2. Sự phù hợp của mô hình hồi quy đa biến 67
  3.5.3. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan . 68
  3.5.4. Hệ số hồi quy và thống kê đa cộng tuyến 69
  3.5.5. Kiểm định các giả thuyết của mô hình 71
  3.6. PHÂN TÍCH MÔ TẢ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
  ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY 72
  3.7. PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
  ĐẾN MỨC ĐỘ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ CÁC BIẾN KIỂM
  SOÁT 79
  3.7.1. Giới tính . 79
  3.7.2. Độ tuổi . 80
  3.7.3. Trình độ học vấn 80
  3.7.4. Tình trạng hôn nhân . 81
  3.7.5. Thời gian làm việc . 82
  CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 84
  4.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 84
  4.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM
  VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY 87
  4.2.1. Vấn đề về bản chất công việc 87
  4.2.2. Vấn đề về phúc lợi . 89
  4.2.3. Vấn đề về tiền lương 92
  4.2.4. Vấn đề về đồng nghiệp 94
  4.2.5. Vấn đề về cấp trên . 95
  4.2.6. Vấn đề về đánh giá thành tích . 97
  4.2.7. Vấn đề về đào tạo thăng tiến . 98
  4.3. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG
  NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 99
  4.3.1. Những hạn chế của nghiên cứu . 99
  4.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao)
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại công ty phần mềm FPT Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại công ty phần mềm FPT Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status