Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, chi nhánh Đà Nẵng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, chi nhánh Đà Nẵng

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục đích và nội dung nghiên cứu . 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 1
  4. Phương pháp nghiên cứu . 2
  5. Bố cục của đề tài 2
  6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 3
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH VÀ
  HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH TRONG TỔ CHỨC . 5
  1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 5
  1.1.1. Một số khái niệm . 5
  1.1.2. Ý nghĩa của công tác đánh giá thành tích nhân viên . 10
  1.1.3. Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên . 12
  1.2. NỘI DUNG CỦA ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN . 14
  1.2.1. Xác định mục tiêu đánh giá . 14
  1.2.2. Tiêu chí đánh giá 15
  1.2.3. Các cách thức đánh giá thành tích . 17
  1.2.4. Thời điểm đánh giá 23
  1.2.5. Đối tượng thực hiện đánh giá 23
  1.2.6. Kết quả đánh giá 26
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ
  THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN . 27
  1.3.1. Bối cảnh bên ngoài 27
  1.3.2. Bối cảnh bên trong . 29
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 35


  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH
  TÍCH NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 36
  2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG BẮC Á 36
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng . 36
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của BacABank Đà Nẵng 39
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN
  VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á . 43
  2.2.1. Thực trạng việc xác định mục tiêu đánh giá 43
  2.2.2. Thực trạng về tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 45
  2.2.3. Thực trạng về phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 49
  2.2.4.Thực trạng thời điểm đánh giá thành tích nhân viên 50
  2.2.5. Đối tượng thực hiện đánh giá thành tích nhân viên . 50
  2.2.6. Thực trạng về kết quả đánh giá thành tích nhân viên 51
  2.3. ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ VÀ NHỮNG TỒN TẠI CỦA CÔNG
  TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH HIỆN TẠI 51
  2.3.1. Thành công 51
  2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế . 52
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 54
  CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ
  THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI
  NHÁNH ĐÀ NẴNG 55
  3.1. NHỮNG CĂN CỨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH
  TÍCH NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á – CN ĐÀ NẴNG . 55
  3.1.1. Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng
  trong thời gian tới 55
  3.1.2. Căn cứ vào định hướng phát triển nguồn nhân lực của Ngân
  hàng trong thời gian tới . 55


  3.1.3. Căn cứ vào những tiêu chuẩn cần có cho một chương trình đánh
  giá thành tích . 56
  3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN
  VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á – CN ĐÀ NẴNG 59
  3.2.1. Hoàn thiện các mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 59
  3.2.2. Hoàn thiện tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 60
  3.2.3. Hoàn thiện phương pháp đánh giá thành tích nhân viên . 90
  3.2.4. Xác định thời điểm định kỳ đánh giá thành tích nhân viên . 91
  3.2.5. Xác định đối tượng thực hiện đánh giá. . 91
  3.2.6 Giải pháp bổ trợ . 92
  KẾT LUẬN 111
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao)
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, chi nhánh Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, chi nhánh Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status