Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủ

  Tên luận án: Quản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủ

  Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62 34 04 10

  Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Nhường

  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thắng

  Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Quản lý tài chính trong cơ quan nhà nước là hoạt động của các chủ thể quản lý tài chính thông qua việc sử dụng có chủ định các phương pháp quản lý và các công cụ quản lý để tác động và điều khiển hoạt động của tài chính trong cơ quan nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu đã định. Đối với cơ quan nhà nước về tôn giáo, do tính chất đặc thù và nhạy cảm của hoạt động tôn giáo nên quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị này cũng có những điểm riêng biệt như: Tài chính của Ban Tôn giáo Chính phủ bảo đảm nguồn lực cho hoạt động của Ban phục vụ công tác tôn giáo mang tính nhạy cảm, rộng khắp cả nước và thường xuyên phải giải quyết điểm nóng; Tài chính ở Ban Tôn giáo Chính phủ gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo và cung cấp dịch vụ công về tôn giáo

  2. Thực trạng quản lý tài chính ở Ban Tôn giáo Chính phủ thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng kể như: Việc kiểm soát và điều hành ngân sách nhà nước trong điều kiện tình hình Tôn giáo diễn biến phức tạp; Công tác thanh, kiểm tra hoạt động quản lý tài chính ở Ban Tôn giáo Chính phủ được duy trì thường xuyên Nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số bất cập như: Việc lập dự toán còn phải điều chỉnh, bổ sung nhiều; Chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ và thống nhất tất cả các nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp,

  3. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính ở Ban Tôn giáo Chính phủ: (1) Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (2) Xây dựng và hoàn thiện quy chế tài chính mới phù hợp với điều kiện hiện nay; (3) Tăng cường quản lý thu chi tài chính ở Ban Tôn giáo Chính phủ; (4) Cải tiến công tác kế toán, kiểm toán, thanh tra; (5) Hiện đại hóa quản lý tài chính ở Ban Tôn giáo Chính phủ.  BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

  Title: Financial Management in The Government Committee of Religious Affairs

  Field of Study: Economic Management Code: 62 34 04 10

  PhD Candidate: Nguyen Huu Nhuong

  Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huu Thang

  Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics

  SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUTIONS

  1. Financial management in state agencies is the activities of financial management’s subject through the intentional use of management methods and tools to control the financial activities in state agencies in order to achieve the intended goals. For the state agencies in the field of religion, due to the specific and sensitive activity of religion, financial management in these agencies have the following specific characteristic: Finance of the Government Committee for Religious Affairs ensure the resources for the operation of the Committee to serve the sensitive religious work in all over the country and deal with “burning spot”; Finance in the Government Committee for Religious Affairs associated with task of religion and providing public services of religion.

  2. The financial management in the Government Committee for Religious Affairs has recently gained significant achievements, such as controlling and operating state budget in the situation of complicated religion; inspecting and checking activities of financial management in the Government Committee of Religious Affairs is done regularly. However, there is existing shortcomings, such as: The planning budget need to be adjusted and supplemented; No strict measures to manage all revenues of the non-business units.

  3. Some solutions of financial management in the Government Committee for Religious Affairs: (1) Group of solutions to improve the quality of human resources; (2) To build and complete of new financial regulations to fix with current conditions; (3) To strengthen the financial management of revenue and expenditure of the Government Committee for Religious Affairs; (4) To improve accounting, auditing and inspection; (5) To modernize financial management in the Government Committee for Religious Affairs.

  Xem Thêm: Quản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status