1. Thông tin chung về đề tài

Mã số: V2011-01NV (Đề tài Cấp Viện)
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Mai Hương
Thời gian bắt đầu / kết thúc: tháng 08 năm 2011 / tháng 08 năm 2012

2. Tính cấp thiết của đề tài

Trường phổ thông cơ sở Thực nghiệm do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam quản lý toàn diện, có chức năng nhiệm vụ: giáo dục và tham gia nghiên cứu khoa học. Bên cạnh việc thực nghiệm nhiệm vụ giáo dục chung còn nhiều nhiệm vụ phục vụ công tác thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, phối hợp các Trung tâm nghiên cứu cũng như các mối liên hệ mật thiết với các phòng ban của Viện trong việc thực hiện chiến lược Giáo dục giai đoạn 2011-2020; Xây dựng đề án “Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015”.

Với chức năng nhiệm vụ nêu trên, trường cần một cơ chế quản lí bộ máy nhà trường, cả về cơ sở vật chất, đội ngũ và cách thức tổ chức hoạt động cũng như cần có sự thống nhất đồng bộ trong cơ chế quản lý nhà trường từ các đơn vị cấp trên và các đơn vị phối hợp hoạt động. Cần xây dựng quy định thực nghiệm chặt chẽ và hiệu quả để đảm bảo đưa các nội dung thực nghiệm vào trong nhà trường mà không làm thay đổi xáo trộn ảnh hưởng đến học sinh.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Đề xuất cơ chế quản lí mọi mặt trường phổ thông cơ sở Thực nghiệm đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một trường thực nghiệm, phục vụ công tác nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

4. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu các vấn đề lí luận về việc quản lý một trường học có yếu tố thực nghiệm.

- Tìm hiểu thực trạng quản lí nhà trường trong những năm vừa qua. Đề xuất xây dựng cơ chế quản lí về:
+ Cơ chế thực hiện nhiệm vụ thực nghiệm, phục vụ nghiên cứu khoa học ở nhà trường.
+ Đề xuất cơ chế phối hợp các đơn vị trong công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đánh giá, thanh kiểm tra giáo viên cũng như hòa nhập với các phong trào giáo dục chung ở địa phương.
+ Kiểm tra đánh giá khả năng tham gia thực hiện hiệm vụ Nghiên cứu khoa học của giáo viên, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ giáo viên để đáp ứng được yêu cầu.

5. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu tại trường phổ thông cơ sở Thực nghiệm và một số trường có yếu tố thực nghiệm. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn.

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lí luận; Nghiên cứu thực tiễn; Phương pháp chuyên gia

7. Kết cấu của đề tài

Kết cấu đề tài: gồm 4 phần

Chương I. Cơ sở lý luận
1.1. Khái niệm quản lý
1.2. Khái niệm quản lý giáo dục
1.3. Chức năng quản lý
1.4. Quá trình quản lý giáo dục
1.5. Khái niệm thực nghiệm, thực hành
1.6. Quy định về vấn đề nghiên cứu khoa học (NCKH) trong nhà trường
1.7. Chức năng nhiệm vụ của trường phổ thông cơ sở (PTCS) Thực nghiệm

Chương 2. Cơ sở thực tiễn: thực trạng dạy và học ở các trường có yếu tố thực nghiệm
2.1. Thực trạng việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học tại trường phổ thông cơ sở Thực nghiệm
2.2. Thực trạng vấn đề quản lý trường phổ thông cơ sở Thực nghiệm trước yêu cầu thực nghiệm của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
2.3. Văn bản về quản lý nhà trường do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đề ra

Chương 3. Một số giải pháp đổi mới cơ cấu tổ chức, thể chế
3.1. Đổi mới quản lý hoạt động thực nghiệm
3.2. Xây dựng đội ngũ
3.3. Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ
3.4. Đề xuất phối hợp giữa các đơn vị quản lý, đơn vị nghiên cứu với nhà trường

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đề tài đã làm sáng tỏ một số khái niệm liên quan đến vấn đề quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, thực nghiệm và thực hành cũng như một số quy định, thể chế có liên quan đến vấn đề nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

Đề tài nghiên cứu thực tiễn một số nhà trường có yếu tố thực nghiệm để có được những hình ảnh về mô hình này.

Nghiên cứu thực trạng việc quản lý nhà trường phổ thông cơ sở Thực nghiệm trước yêu cầu do nhiệm vụ Viện Khoa học Giáo dục giao cho nhà trường. Phân tích rõ những ưu, nhược điểm, khó khăn thuận lợi, nguyên nhân để từ đó có những giải pháp hơp lý.

9. Kết luận và khuyến nghị


Kết luận

Xây dựng cơ chế quản lí Thực nghiệm là một vấn đề cấp thiết trong năm học này để đảm bảo việc quản lý nhà trường theo đúng Luật giáo dục nhưng vẫn đảm bảo cho nhà trường thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian qua, mặc dù chưa có một cơ chế quản lí hoàn chỉnh nhưng nhà trường cũng đã cố gắng linh hoạt và có những xử lý phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường cũng luôn là chỗ dựa giúp ban giám hiệu có được những quyết định đúng trong quá trình thực hiện đề tài.

Với một cơ chế quản lý có tính tới các yếu tố nêu trên, chắc chắn trong thời gian tới trường sẽ có được những điều kiện tốt nhất để vừa đảm bảo nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh, vừa đảm bảo công tác thực nghiệm do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chỉ đạo.

Khuyến nghị

Để có thể xây dựng được một cơ chế quản lý hoàn chỉnh và phù hợp đối với trường Thực nghiệm, trước hết cần có sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Viện KHGD VN, sự hướng dẫn của các phòng ban trong Viện trong vấn đề soạn thảo và bảo đảm tính pháp lí, tính khoa học của những văn bản được đưa ra.

Bên cạnh đó, trường cũng cần được VIện tạo điều kiện mọi mặt về CSVC, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lí và cán bộ giáo viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Xây dựng cơ chế quản lí nhà trường rất cần sự tư vấn của các nhà khoa học, lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Viện dựa trên những nghiên cứu tìm hiểu trước đó về mô hình, cả về lí luận và thực tiễn.

Tuy trực thuộc Viện KHGD VN nhưng trường vẫn cần sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn của Sở GD&ĐT Hà Nội và phòng GD Đào tạo quận Ba Đình phối hợp quản lí. Viện cần có một biên bản thống nhất quản lí với nhà trường với phòng GD một cách toàn diện nhất.

Những đề xuất giải pháp trên chỉ mang tính chất cấp thiết trước mắt để nhà trường có thể làm tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình theo yêu cầu của Viện. Tuy nhiên, về lâu dài, định hướng chiến lược đối với sự phát triển của nhà trường cần được Bộ và Viện quan tâm xây dựng, trên cơ sở đó xây dựng một đề án tổng thể về việc xây dựng trường Thực Nghiệm thành một mô hình nhà trường đáp ứng tốt nhiệm vụ thực nghiệm khoa học do Viện và Bộ yêu cầu. Cần xác định rõ mô hình nhà trường là mô hình đặc biệt cần có sự đầu tư thích hợp để xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng tốt nhiệm vụ cũng như xây dựng CSVC thích hợp cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu. Bên cạnh đó, cần có những thể chế kèm theo về mức lương, phụ cấp thực nghiệm cũng như chế độ cho cán bộ giáo viên để có tác dụng tốt trong việc khích lệ động viên giáo viên tham gia công tác của nhà trường.

Từ khóa: 1/ Nghiên cứu khoa học; 2/ Công tác quản lí; 3/ Trường PTCS Thực nghiệm.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn

Theo vnies.edu.vn - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Xem Thêm: Đổi mới công tác quản lý trường phổ thông cơ sở thực nghiệm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới công tác quản lý trường phổ thông cơ sở thực nghiệm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.