1. Thông tin chung về đề tài

Mã số: V2010-05NCS
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Tâm
Thời gian bắt đầu / kết thúc: tháng 12 năm 2010 / tháng 12 năm 2011

2. Tính cấp thiết của đề tài

- Xuất phát từ nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông.

- Xuất phát từ đặc điểm nội dung Sinh học 10.

- Xuất phát từ ưu điểm của ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong dạy học.

- Làm căn cứ để đánh giá giá trị thực tiễn của luận án tiến sĩ giáo dục học “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (THPT).

3. Mục tiêu nghiên cứu

Tổ chức triển khai dạy thực nghiệm để đánh giá hiệu quả của phần mềm dạy học Sinh học 10 THPT.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau: 1/ Phương pháp nghiên cứu lí thuyết; 2/ Phương pháp điều tra sư phạm; 3/ Phương pháp chuyên gia; 4/ Phương pháp thực nghiệm sư phạm; 5/ Phương pháp thống kê toán học.

5. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 phần

Phần 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn đề tài
1.1. Phần mềm
1.2. Phần mềm dạy học
1.3. Tiêu chí đánh giá hiệu quả của phần mềm dạy học

Phần 2. Tổ chức triển khai dạy thực nghiệm để đánh giá hiệu quả của phần mềm dạy học Sinh học 10 (THPT)
2.1 Tổ chức triển khai dạy thực nghiệm
2.2. Đánh giá hiệu quả của phần mềm dạy học sinh học 10 (THPT)

Phần 3. Kết luận và đề nghị

6. Những đóng góp chính của đề tài

Đề tài đã tổng quan và phân tích những vấn đề liên quan như: 1/ Khái niệm về phần mềm, phân loại phần mềm, tiêu chí đánh giá phần mềm; 2/ Khái niệm về phần mềm dạy học, phân loại phần mềm dạy học, vai trò của phần mềm dạy học, xây dựng phần mềm dạy học; 3/ Tiêu chí đánh giá hiệu quả của phần mềm dạy học.

Đề tài đã tổ chức triển khai dạy thực nghiệm phần mềm dạy học Sinh học 10 với quy mô 8 trường THPT thuộc 2 tỉnh Ninh Bình và Thái Bình. Kết quả thực nghiệm được đánh giá thông qua 4 bài kiểm tra trong thực nghiệm và 2 bài kiểm tra sau thực nghiệm. Chất lượng sử dụng của phần mềm dạy học Sinh học 10 được đề tài tiến hành thông qua phân tích định lượng và phân tích định tính.

7. Kết luận và khuyến nghị

Kết luận

Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá phần mềm, xây dựng các tiêu chí đánh giá phần mềm dạy học. Bao gồm đáng giá chất lượng cơ sở dữ liệu của phần mềm (chất lượng trong, chất lượng ngoài) và hiệu quả sử dụng của phần mềm dạy học (chất lượng sử dụng).

Với số lượng học sinh tham gia thực nghiệm tương đối lớn, cách bố trí thực nghiệm hơp lí là cơ sở đáng tin cậy để khẳng định hiệu quả của phần mềm dạy học Sinh học 10 trong thực tiễn dạy học ở trường phổ thông.

Qua phân tích định lượng và định tính những kết quả thực nghiệm chứng tỏ chất lượng lĩnh hội tri thức Sinh học 10 ở các lớp thực nghiệm cao hơn hẳn lớp đối chứng. Từ đó cho phép kết luận: Giả thuyết khoa học của đề tài đặt ra là hoàn toàn đúng đắn, khả thi và hiệu quả.

Khuyến nghị

Phần mềm dạy học Sinh học 10 có rất nhiều ưu thế khi triển hai trong thực tiễn dạy học. Để phát huy tối đa hiệu quả của phần mềm, giáo viên một mặt cần phải linh hoạt khi sử dụng (tùy thuộc vào từng đối tượng học sinh, từng vùng miền ) trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, mặt khác luôn cập nhaath dữ liệu của phần mềm để đảm bảo tính khoa học, hiện đại của nội dung dạy học. Vì vậy, chúng tôi đề nghị đưa những nội dung ứng dụng công nghệ thông tin (trong đó có phần mềm dạy học) vào học phần Lý luận và phương pháp dạy học các bộ môn nói chung, môn Sinh học nói riêng ở trường phổ thông; vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông nhiều hơn, cụ thể hơn

Để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả cần tăng cường đầu tư cho các trường phổ thông hệ thống trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, mấy chiếu đa năng, internet tốc độ cao, phòng học đa năng .

Từ khóa: 1/ Phần mềm dạy học; 2/ Sinh học 10; 3/ Ứng dụng công nghệ thông tin.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn

Theo vnies.edu.vn - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Xem Thêm: Tổ chức triển khai dạy thực nghiệm để đánh giá hiệu quả của phần mềm dạy học Sinh học 10 trung học phổ thông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức triển khai dạy thực nghiệm để đánh giá hiệu quả của phần mềm dạy học Sinh học 10 trung học phổ thông sẽ giúp ích cho bạn.