1. Thông tin chung về đề tài

Mã số: V2010-19
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Hồng
Các thành viên tham gia: ThS. Đào Thanh Hải
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
ThS. Vũ Xuân Hùng
Thời gian bắt đầu / kết thúc: tháng 07 năm 2010 / tháng 07 năm 2011

2. Tính cấp thiết của đề tài

Việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo là một xu hướng tất yếu của quá trình hội nhập và phát triển, giáo dục nghề nghiệp nói chung và đào tạo nghề nói riêng cũng không nằm ngoài quy luật đó, việc phát triển mạnh mẽ các trường CĐN trong những năm qua (từ năm 2007) là một minh chứng rõ nét (trong 3 năm đã có hơn 100 trường CĐN được thành lập) riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 21 trường: CĐN Công nghiệp HN, CĐN Cơ điện HN, CĐN Điện Tân dân, CĐN Đường Sắt, CĐN Thiết bị Y tế, CĐN Phú Châu, CĐN Kỹ thuật Công nghệ, CĐN Giao thông vận tải I, các vùng phụ cận cũng thành lập trên 30 trường CĐN (Vĩnh Phúc 3, Hưng Yên 3, Hà Nam 4, Hải Phòng 9 )

Rất nhiều vấn đề nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo đã được bàn đến, như đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, . trong đó phải kể đến công tác tuyển sinh của các trường CĐN, đang là vấn đề quan tâm của các cơ quan quản lý cũng như các cơ sở đào tạo nghề

Hơn nữa, việc nghiên cứu hệ CĐN cũng là một bước tạo tiền đề về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn, góp phần xây dựng hệ thống phân luồng hợp lý trong giáo dục và đào tạo.

Thực tế tuyển sinh CĐN đã không mang lại nhiều kết quả như các nhà hoạch định chính sách (Tổng cục Dạy nghề) mong muốn, theo số liệu tuyển sinh hằng năm của các trường CĐN thì năm sau thấp hơn năm truớc, thậm chí có những trường không tuyển đủ lượng thí sinh cần thiết cho một chuyên ngành nào đó .

Trong những năm gần đây, công tác tuyển sinh của các trường CĐN đã được triển khai trên phạm vi cả nước, nhưng chưa có nghiên cứu nào đi sâu tìm hiểu về thực trạng tuyển sinh của các trường sau 3 năm thực hiện.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Xác định thực trạng tuyển sinh CĐN của các trường CĐN trên địa bàn TP. Hà Nội.

4. Nội dung nghiên cứu

Về lý luận: Đề tài đã làm rõ các khái niệm: Loại hình CĐN, tuyển sinh cao đảng nghề, các phương thức tuyển sinh CĐN, các yếu tố tác động đến tuyển sing CĐN, làm rõ sự cần thiết và tính tất yếu của việc liên thông giữa loại hình CĐN và các trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và Cơ sở đào tạo nghề, xây dựng bộ công cụ và đề xuất quy trình khảo sát thực trạng tuyển sinh của các trường CĐN trên địa bàn TP. Hà Nội (gồm 3 giai đoạn và 13 bước)

Về thực tiễn: Đề tài đã nêu lên được thực trạng về tuyển sinh của các trường CĐN trên địa bàn TP. Hà Nội, cũng như những tồn tại, bất cập trong công tác tuyển sinh CĐN: mất cân đối ngành nghề đăng ký học, công tác thông tin tuyên truyền về tuyển sinh CĐN, chất lượng đào tạo (nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên dạy thực hành, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ học tập .) tâm lý của người học, của xã hội chưa có sự đồng thuận cao,

Về đề xuất: Xây dựng và hoàn thiện các bộ công cụ khảo sát thực trạng tuyển sinh của các trường CĐN trong toàn quốc.

5. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tổ chức khảo sát thực tế tại các trường CĐN cơ điện Hà Nội và trường CĐN Đường Sắt I và trung tâm giáo dục thường xuyên Đông Anh, TP. Hà Nội

6. Phương pháp nghiên cứu


Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, hồi cứu tư liệu; Khảo sát thực tế; Thống kê và xử lý số liệu

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương

Chương I: cơ sở lý luận về tuyển sinh cao đẳng nghề
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Phương thức tuyển sinh
1.3. Vai trò công tác tuyển sinh trong các trường CĐN
1.4. Một số yếu tố tác động đến tuyển sinh CĐN
1.5 Xây dựng bộ công cụ xác định thực trạng TS CĐN trên địa bàn Tp. Hà Nội

Chương II. Thực trạng tuyển sinh CĐN trên địa bàn TP. Hà Nội
2.1 Tổng quan về tình hình hoạt động của các trường CĐN trên địa bàn TP. Hà Nội
2.2 Thực trạng tuyển sinh CĐN trên địa bàn TP. Hà Nội

Chương III: một số biện pháp tăng cường công tác tuyển sinh CĐN
3.1 Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp
3.2 ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh CĐN
3.3 Tiến hành công tác hướng nghiệp cho học sinh
3.4 Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về tuyển sinh
3.5 Đào tạo theo địa chỉ sử dụng
3.6 Hỗ trợ việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp

Kết luận và kiến nghị

8. Những đóng góp chính của đề tài

Xác định rõ các yếu tố tác động đến tuyển sinh CĐN sẽ giúp các cơ quan quản lý đào tạo nghề cũng như các trường CĐN nhận thức được vai trò quan trọng của công tác tuyển sinh và từ đó tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện công tác tuyển sinh CĐN.

Chuyển giao trực tiếp cho các trường CĐN và sẵn sàng phối hợp để các trường triển khai đạt hiệu quả tốt.

9. Kết luận và khuyến nghị

Đối với các Bộ, ngành và địa phương:

- Xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu đào tạo nghề chính xác, kịp thời, xác định rõ cơ cấu nghề đào tạo, cơ cấu cấp trình độ đào tạo và theo vùng miền giúp cho các trường CĐN trong công tác đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề;

- Ban hành chính sách tiền lương phù hợp với loại hình trình độ CĐN,

- Các Bộ, ngành và tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cần nhận thức đầy đủ về việc đào tạo nghề nói chung và CĐN nói riêng là một trong những nhân tố quyết định thành công và phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

- Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường trực thuộc các Bộ, ngành trên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề của các trường, tránh việc giao chỉ tiêu đào tạo cho trường vượt mức cho phép của đăng ký hoạt động dạy nghề.

Đối với các trường CĐN:

- Thiết lập mạng lưới tuyển sinh CĐN đến cấp huyện và các trường THPT, THCS; tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo về tuyển sinh cũng như hội chợ việc làm, dạy nghề cấp vùng, liên vùng; tham mưu cho Tổng cục dạy nghề sớm quyển xuất bản những quyển những điều cần biết về tuyển sinh CĐN hàng năm;

- Thành lập và nâng cấp các bộ phận chuyên trách về tuyển sinh, mạnh dẵn giao thêm quyền tự chủ cho cán bộ đến mức có thể (tự chịu trách nhiệm)

- Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo nghề, trình độ cao đẳng theo chương trình khung trình độ CĐN đã ban hành, ưu tiên những nghề mà thị trường lao động đang cần.

- Các trường khi được nâng cấp lên CĐN phải đảm bảo tốt cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng đào tạo CĐN.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng để nâng cao chất lượng đào tạo./.

Từ khóa: 1/ Dạy nghề; 2/ Chương trình đào tạo; 3/ Chất lượng đào tạo.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn

Theo vnies.edu.vn - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Xem Thêm: Thực trạng tuyển sinh các trường cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tuyển sinh các trường cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.