1. Thông tin chung


Mã số: B2011-03MT
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Cẩm Bích.
Các thành viên tham gia: ThS. Lương Thị Bình; ThS. Nguyễn Thị Quyên; ThS. Vũ Yến Khanh; ThS. Nguyễn Thị Thu Hà;TS. Phan Thị Ngọc Anh; ThS. Chu Thị Hồng Nhung.
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 11 năm 2011/ tháng 11 năm 2012

2. Tính cấp thiết

Môi trường gắn với sự phát triển bền vững. Để có thể gìn giữ và bảo vệ môi trường thì công tác giáo dục đóng vai trò rất quan trọng. Việc giáo dục hình thành ở trẻ ý thức, hành vi, thái độ đúng đắn trong bảo vệ môi trường sống nên bắt đầu ngay từ lứa tuổi mầm non. Sử dụng tranh, ảnh trực quan trong giáo dục trẻ bảo vệ môi trường là một trong những hình thức giúp trẻ tiếp cận với thế giới xung quanh một cách dễ dàng, hiệu quả nâng cao hiểu biết của trẻ về môi trường xung quanh, trên cơ sở đó xây dựng cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường, rèn luyện những thói quen, xây dựng hành vi đúng nhằm bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, mặc dù đã có một số tài liệu nguồn để tham khảo về giáo dục bảo vệ môi trường, song giáo viên vẫn còn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị, khai thác các tài liệu, đặc biệt là tài liệu trực quan và hướng dẫn trẻ bảo vệ môi trường qua các chủ đề.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Biên soạn bộ tranh chủ đề nhằm giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường.

4. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lí luận liên quan đến đề tài
- Nghiên cứu thực trạng giáo dục bảo vệ môi trường ở trường mầm non. Rà soát các học liệu với nội dung GD bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non và tài liệu hướng dẫn giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ bảo vệ môi trường để lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp.
- Xây dựng bộ tranh chủ đề giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường và tài liệu hướng dẫn giáo viên giáo dục trẻ mầm non bảo vệ môi trường.
- Dạy thử, lấy ý kiến góp ý cho bộ tranh và tài liệu hướng dẫn.

5. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu biên soạn 01 bộ tranh theo 03 chủ đề cho trẻ mẫu giáo: Chủ đề Động vật; Thực vật; Nước và các hiện tượng tự nhiên. Mỗi chủ đề có 01 tranh được thiết kế tạo cảm giác không gian 3 chiều (tranh 3D) khổ A1 và 10 tranh vẽ 2 chiều (tranh 2D) khổ A4.

- 01 tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường.

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lí luận; Phương pháp nghiên cứu thực tiễn; Phương pháp thử nghiệm; Phương pháp chuyên gia.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 5 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận
1.1. Các khái niệm liên quan
1.2. Đặc điểm của trẻ mầm non trong tiếp cận môi trường và bảo vệ môi trường
1.3. Đặc điểm tri giác tranh của trẻ mẫu giáo và việ sử dụng tranh vẽ trong giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường
1.4. Tranh 3 chiều (tranh 3D)

Chương 2: Cơ sở thực tiễn
2.1. Cơ sở pháp lý
2.2. Kinh nghiệm giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ MN tại một số quốc gia
2.3. Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non ở Việt Nam

Chương 3: Kết quả khảo sát thực trạng
3.1. Một số vấn đề chung
3.2. Kết quả khảo sát

Chương 4: Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo
4.1. Quy trình biên soạn tài liệu
4.2. Biên soạn bộ tranh “Nào chúng ta cùng bảo vệ môi trường”
4.3. Biên soạn tài liệu Hướng dẫn sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường

Chương 5: Kết quả trưng cầu ý kiến về bộ tranh và tài liệu hướng dẫn
5.1. Một số vấn đề chung
5.2. Kết quả
5.3. Ý kiến góp ý cụ thể về nội dung và hình thức của bộ tranh
5.4. Kết quả trưng cầu ý kiến về cuốn tài liệu Hướng dẫn sử dụng bộ tranh giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường

5. Những đóng góp chính của đề tài

Qua nghiên cứu, nhóm đề tài đã đưa ra các sản phẩm:
- 01 bộ tranh Nào, chúng ta cùng bảo vệ môi trường theo 03 chủ đề: Động vật, Thực vật, Nước và hiện tượng tự nhiên (Mỗi chủ đề có 1 tranh khổ A1 dựng 3D, 10 tranh khổ A4 dựng 2D).
- 01 cuốn tài liệu Hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường.

Kết quả trưng cầu ý kiến cán bộ quản lí, giáo viên mầm non cho thấy bộ tranh và tài liệu hướng dẫn là rất cần thiết đối với các cơ sở giáo dục mầm non . Bộ tranh Nào chúng ta cùng bảo vệ môi trường được biên soạn đảm bảo phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, hình thức đẹp, gây hứng thú với trẻ. Cuốn tài liệu Hướng dẫn sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mầm non bảo vệ môi trường rõ ràng, khoa học, dễ hiểu, dễ sử dụng, bám sát với nội dung từng bức tranh trong bộ tranh.

7. Kết luận và khuyến nghị
- Với những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã kiến nghị Bộ GD&ĐT cho phép áp dụng đại trà bộ tranh và tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ tranh trong hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường .
- Đề nghị Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để có thể nghiên cứu biên soạn thêm băng hình, tài liệu và học liệu cho trẻ mầm non và các tài liệu khác để phục vụ tốt hơn cho việc triển khai nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường .


Theo vnies.edu.vn - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Xem Thêm: Xây dựng bộ tranh chủ đề và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng bộ tranh chủ đề và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường sẽ giúp ích cho bạn.