1. Thông tin chung

Mã số: V2011-12
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Hồng
Các thành viên tham gia: Ths. Trương Xuân Cảnh; Trần Thị Thúy Liên; Ths. Nguyễn Thị Lê
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 9 năm 2011/ tháng 9 năm 2012

2. Tính cấp thiết

Dạy học phân hóa (DHPH) có hình thức tự chọn ở cấp THPT đã được nghiên cứu lý luận và triển khai thực tiễn trong giáo dục trung học phổ thông nước ta nhưng hiệu quả thực tế chưa cao. Do vậy cần có những nghiên cứu để tìm hiểu hình thức tổ chức DHPH có hình thức tự chọn một cách thích hợp.

Năm 2011, Bộ GD&ĐT đã giao cho Viện KHGDVN chủ trì nhiệm vụ cấp Bộ nghiên cứu phân hóa cấp THPT bằng/với hình thức dạy học tự chọn để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015. Đề tài cấp Viện này sẽ phù hợp với hướng nghiên cứu lớn mà nhiệm vụ Bộ đã giao cho Viện nhưng sẽ tập trung vào DHPH ở trường THPT thực nghiệm thuộc Viện KHGDVN để thực hiện chức năng của trường về phục vụ nghiên cứu KHGD.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Xác định cách thức tổ chức dạy học phân hóa có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT thực nghiệm.

4. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu lý luận về DHPH có hình thức tự chọn
- Tổng kết kinh nghiệm triển khai dạy học phân hóa của trường THPT thực nghiệm
- Xây dựng phương án định hướng về DHPH có hình thức tự chọn ở khối 10 trường THPT thực nghiệm và cụ thể hóa vào thực tiễn nhà trường.

5. Phạm vi nghiên cứu

Dạy học phân hóa có hình thức tự chọn ở lớp 10 tại trường THPT thực nghiệm.

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm: Nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tiễn, phương pháp chuyên gia và phương pháp thực nghiệm

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc DHPH có hình thức tự chọn ở trường THPT thực nghiệm
1.1. Cơ sở lý luận
1.2. Cơ sở thực tiễn

Chương 2: Phương án dạy học phân hóa có hình thức tự chọn ở lớp 10 trường THPT thực nghiệm
2.1. Phương án DHPH có hình thức tự chọn ở lớp 10 trường THPT thực nghiệm
2.2. Tình hình thực hiện phương án DHPH có hình thức tự chọn ở lớp 10 năm học 2011-2012 của trường THPT thực nghiệm
2.3. Một số đề xuất về DHPH có hình thức tự chọn ở lớp 10

Chương 3: Kết luận và kiến nghị

8. Những đóng góp chính của đề tài

Đề tài đã làm rõ thêm một số cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thực hiện DHPH có hình thức tự chọn ở lớp 10 xét theo quan điểm DHPH với kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam. Đề tài đã mô tả khái quát phương án DHPH có hình thức tự chọn ở khối 10 cho trường THPT thực nghiệm với các nội dung về tuyển sinh, phân lớp dạy học, cụ thể hóa kế hoạch dạy học chung theo định hướng của nhà trường.

Đề tài đã đề xuất được phương án định hướng tổ chức DHPH có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT thực nghiệm bao gồm cả những đề xuất điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, về quản lý giáo dục và cả điều kiện cơ sở vật chất để hỗ trợ hoàn thiện phương án DHPH.

9. Kết luận và khuyến nghị

Với những kết quả nghiên cứu về lý luận, thực tiễn và đề xuất phương hướng thực hiện DHPH có hình thức tự chọn, đề tài đã kiến nghị đối với Viện KHGDVN về tăng cường điều kiện giáo dục, phối hợp quản lý nhà trường với Viện, với Sở GD&ĐT Hà Nội để tạo cơ sở pháp lý giúp nhà trường mạnh dạn áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn dạy học ở trường THPT thực nghiệm.

Đề tài cũng kiến nghị với trường THPT thực nghiệm tiếp tục hoàn thiện phương án DHPH với hình thức tự chọn đã nêu với trọng tâm chính thức hóa một số mẫu hoạt động tự chọn, hoạt động tập thể, tăng cường tự chọn trong các môn học kết hợp yêu cầu quản lý dạy học để giờ học phân hóa hiệu quả hơn theo nghĩa học sinh có được sự tự tin cho lựa chọn hướng học ở lớp 11 và 12.


Theo vnies.edu.vn - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Xem Thêm: Dạy học phân hóa có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dạy học phân hóa có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm sẽ giúp ích cho bạn.