1. Thông tin chung

Mã số: B2012–37–08NVMT
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Yến Khanh
Các thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Thị Cẩm Bích
ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
ThS. Lương Thị Bình
ThS. Nguyễn Thị Quyên
ThS. Vũ Thị Ngọc Minh
ThS. Nguyễn Thị Sinh Thảo
ThS. Nguyễn Thị Nga
CN. Mai Thị Mai
Thời gian bắt đầu/kết thúc: Tháng 8 năm 2012/ tháng 8 năm 2013

2. Tính cấp thiết

Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non sẽ giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống, biết được những điều nên làm và không nên làm, giúp trẻ tự tin, chủ động và biết cách xử lý các tình huống trong cuộc sống, khơi gợi khả năng tư duy sáng tạo của trẻ, đặt nền tảng cho trẻ trở thành người có trách nhiệm và có cuộc sống hài hòa trong tương lai. Khi được giáo dục các kỹ năng sống thân thiện với môi trường ngay từ nhỏ trẻ em sẽ hình thành nếp sống thân thiện, biết bảo vệ môi trường. Trong thời gian qua, đã có các nghiên cứu biên soạn tài liệu, học liệu hỗ trợ cho giáo viên thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non. Các loại sách truyện tranh, sách bài tập tình huống thực hiện nội dung GDBVMT tương đối đa dạng, phong phú, nhưng loại tài liệu, đặc biệt là băng hình/video clip dạy trẻ các kỹ năng sống thân thiện với môi trường hầu như còn chưa có. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tài liệu, xây dựng băng hình giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo, nhằm kích thích hứng thú hoạt động của trẻ, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục BVMT là rất cần thiết. Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn nhiệm vụ “Nghiên cứu thiết kế băng hình và biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng về hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo”.


3. Mục tiêu nghiên cứu

Thiết kế được băng hình và biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng về hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường. Thiết kế được 15 băng hình/video clip về một số tình huống, hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo tại gia đình, trường mầm non, nơi công cộng. Biên soạn được 01 cuốn tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng băng hình/video clip tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo.

4. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lí luận liên quan đến đề tài; Nghiên cứu phân tích thực trạng về giáo dục kỹ năng sống (KNS) thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo tại trường mầm non; Nghiên cứu biên soạn nội dung, kịch bản, tổ chức quay băng hình/video clip một số tình huống, hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo và biên soạn tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng băng hình/video clip tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo

5. Phạm vi nghiên cứu

Một số kỹ năng sống thân thiện với môi trường: Kỹ năng xác định giá trị; Kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng từ chối; Kỹ năng vận động và gây ảnh hưởng tới người khác; Kỹ năng kiềm chế cảm xúc, băng hình /video clip một số tình huống, hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ MG tại gia đình, trường mầm non, nơi công cộng.

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu các tài liệu lí luận liên quan đến đề tài. Thu thập tư liệu, phân tích, tổng hợp thông tin; Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng giáo dục KNS thân thiện với MT ở trường MN; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp khảo nghiệm: tại 02 tỉnh/thành phố miền Bắc và 02 tỉnh/thành phố miền Nam.

7. Kết cấu của đề tài

Nội dung đề tài: đề tài gồm 4 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận

1.1. Khái niệm về môi trường và bảo vệ môi trường
1.2. Đặc điểm của trẻ mầm non trong tiếp cận môi trường và bảo vệ môi trường
1.3 Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi
1.4. Trường cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non
1.5. Kỹ năng sống và kỹ năng sống thân thiện với môi trường

Chương 2. Kết quả khảo sát thực trạng

2.1. Một số vấn đề chung
2.2. Kết quả khảo sát

Chương 3. Tổ chức thiết kế băng hình và biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng về hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo

3.1. Quy trình thiết kế băng hình và tài liệu hướng dẫn
3.2. Thiết kế băng hình giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường

Chương 4. Kết quả thử nghiệm và trưng cầu ý kiến về bộ băng hình và tài liệu hướng dẫn sử dụng băng hình cho giáo dục kỹ năng số thân thiện với môi trường cho trẻ mầm non

4.1. Thông tin chung
4.2. Kết quả thử nghiệm và trưng cầu ý kiến

8. Những đóng góp chính của đề tài

Nhiệm vụ đã xây dựng được 15 băng hình Giáo dục KNS thân thiện với môi trường và 01 cuốn tài liệu Hướng dẫn sử dụng băng hình trong các hoạt động giáo dục trẻ MG BVMT. Qua kết quả trưng cầu ý kiến CBQL, GVMN và thử nghiệm sử dụng băng hình và tài liệu hướng dẫn sử dụng băng hình trong các hoạt động giáo dục trẻ kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho thấy: Nội dung các băng hình bám sát vào mục tiêu, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong Chương trình GDMN. Nội dung mỗi băng hình đều hướng tới việc giáo dục trẻ các kỹ năng sống thân thiện với môi trường. Bộ băng hình có nội dung phù hợp với lứa tuổi, gần gũi, hình ảnh đẹp, sinh động gắn liền với thực tế và đã thu hút, lôi cuốn được trẻ, trẻ rất hứng thú,tác động rất tốt đến hiệu quả giáo dục; Cuốn tài liệu Hướng dẫn sử dụng băng hình trong các hoạt động giáo dục trẻ kỹ năng sống thân thiện với môi trường rất rõ ràng, khoa học, dễ hiểu, dễ sử dụng.Tài liệu hướng dẫn đã bám sát với nội dung của từng băng hình. Cùng với băng hình, cuốn tài liệu hướng dẫn sử dụng băng hình rất cụ thể, giúp giáo viên nắm được mục đích yêu cầu và nội dung của từng băng hình để tổ chức hoạt động giáo dục KNS thân thiện với môi trường cho trẻ. Các hoạt động gợi ý cụ thể, rất phù hợp, sáng tạo và gắn liền với thực tiễn vì vậy giáo viên dễ sử dụng và có thể áp dụng linh hoạt trong việc tổ chức giáo dục KNS thân thiện với môi trường cho trẻ.

9. Kết luận và khuyến nghị

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép chuyển giao băng hình và tài liệu hướng dẫn sử dụng băng hình trong các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo cho NXBGD sau khi đã chỉnh sửa để in ấn, ban hành áp dụng đại trà trong các cơ sở GDMN và tạo điều nghiên cứu xây dựng các bộ tranh lô tô, băng hình và các tài liệu khác để phục vụ tốt hơn cho việc triển khai nhiệm vụ GDBVMT, biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường mầm non.


Theo vnies.edu.vn - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Xem Thêm: Nghiên cứu thiết kế băng hình và tài liệu sử dụng về hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thiết kế băng hình và tài liệu sử dụng về hoạt động giáo dục kỹ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo sẽ giúp ích cho bạn.