Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng mô hình ngôn ngữ ngữ nghĩa thống kê trong gợi ý mã cho ngôn ngữ C

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng mô hình ngôn ngữ ngữ nghĩa thống kê trong gợi ý mã cho ngôn ngữ C

  Mục Lục

  Lời cảm ơn i
  Lời cam đoan ii
  Mục Lục . iii
  Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt . vi
  Bảng thuật ngữ anh việt vii
  Danh sách bảng viii
  Danh sách hình vẽ . ix
  Chương 1 Mở Đầu . 1
  1.1 Đặt vấn đề 1
  1.2 Mục tiêu và phương pháp luận . 1
  1.3 Bố cục của luận văn . 2
  Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết 3
  2.1 Tổng quan về mô hình ngôn ngữ . 3
  2.1.1 Từ tố và chuỗi mã từ vựng . 3
  2.1.2 Mô hình n-gram từ vựng cho mã nguồn 4
  2.2 Mô hình ngôn ngữ ngữ nghĩa thống kê (SLAMC) . 5
  2.2.1 Từ tố và chuỗi mã ngữ nghĩa . 5
  2.2.2 Mô hình n-gram chủ đề 6
  2.2.2.1 Huấn luyện mô hình n-gram chủ đề 6
  2.2.2.2 Dự đoán với mô hình n-gram chủ đề 8
  2.2.3 Kết hợp cặp giá trị . 8
  2.3 Gợi ý mã . 9
  2.3.1 Ngữ cảnh gợi ý mã . 9
  2.3.2 Dự đoán mã liên quan 10
  2.3.2.1 Mở rộng các từ tố liên quan 10
  2.3.2.2 Kiểm tra sự phù hợp ngữ cảnh 11
  2.3.2.3 Tính điểm liên quan . 11
  2.3.3 Biến đổi tới các biểu mẫu từ vựng . 11
  Chương 3 Áp Dụng Mô Hình Ngôn Ngữ Ngữ Nghĩa Thống Kê Trong Gợi Ý Mã
  Cho Ngôn Ngữ C 12
  3.1 Biến đổi mô hình SLAMC để ứng dụng cho ngôn ngữ C . 12
  3.1.1 Bảng nguyên tắc xây dựng nghĩa vị 12 iv

  3.1.2 Phạm vi 15
  3.2 Cách thức xây dựng chương trình mô phỏng . 16
  3.2.1 Cây cú pháp trừu tượng (AST) 17
  3.2.2 Duyệt cây cú pháp trừu tượng . 18
  3.2.2.1 Nút lưu trữ thông tin khai báo toàn cục . 19
  3.2.2.2 Nút lưu trữ thông tin hàm 21
  3.2.2.3 Nút lưu trữ thông tin có vấn đề . 22
  3.2.3 Huấn luyện mô hình n-gram chủ đề và kết hợp cặp giá trị 22
  3.2.4 Gợi ý mã 23
  3.3 Sơ đồ thuật toán 25
  3.3.1 Sơ đồ thuật toán ở mức tổng quan . 26
  3.3.2 Sơ đồ thuật toán duyệt cây cú pháp trừu tượng . 27
  3.3.3 Các sơ đồ thuật toán huấn luyện 28
  3.3.3.1 Sơ đồ thuật toán huấn luyện n-gram . 28
  3.3.3.2 Sơ đồ thuật toán huấn luyện n-gram chủ đề 29
  3.3.3.3 Sơ đồ thuật toán huấn luyện cặp giá trị . 30
  3.3.4 Sơ đồ thuật toán gợi ý mã 31
  3.3.4.1 Sơ đồ thuật toán mở rộng từ tố liên quan 32
  3.3.4.2 Sơ đồ thuật toán tính điểm liên quan . 33
  3.3.4.3 Sơ đồ thuật toán kiểm tra sự phù hợp ngữ cảnh 34
  3.3.4.4 Sơ đồ thuật toán biến đổi từ dạng ngữ nghĩa sang từ vựng . 35
  Chương 4 Thực Nghiệm 37
  4.1 Môi trường thực nghiệm 37
  4.1.1 Môi trường . 37
  4.1.2 Chương trình mô phỏng sử dụng cho thực nghiệm . 38
  4.2 Gợi ý mã . 38
  4.2.1 Kiểm định khả năng gợi ý của chương trình mô phỏng 38
  4.2.1.1 Mục tiêu . 38
  4.2.1.2 Thiết kế thực nghiệm . 38
  4.2.1.3 Kết quả 40
  4.2.2 Tích hợp SLAMC trong gợi ý mã cho ngôn ngữ C vào Eclipse 43
  4.2.2.1 Mục tiêu . 43
  4.2.2.2 Thiết kế thực nghiệm . 43
  4.2.2.3 Kết quả 43 v

  4.3 Đánh giá độ chính xác 44
  4.3.1 Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố 44
  4.3.1.1 Mục tiêu . 44
  4.3.1.2 Thiết kế thực nghiệm . 44
  4.3.1.3 Kết quả 44
  4.3.2 So sánh độ chính xác . 45
  4.3.2.1 Mục tiêu . 45
  4.3.2.2 Thiết kế thực nghiệm . 45
  4.3.2.3 Kết quả 45
  4.3.3 Huấn luyện chéo 46
  4.3.3.1 Mục tiêu . 46
  4.3.3.2 Thiết kế thực nghiệm . 46
  4.3.3.3 Kết quả 46
  Chương 5 Kết Luận . 48
  5.1 Kết quả đạt được 48
  5.2 Hướng phát triển trong tương lai . 49
  Tài liệu tham khảo . 50

  Xem Thêm: Ứng dụng mô hình ngôn ngữ ngữ nghĩa thống kê trong gợi ý mã cho ngôn ngữ C
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng mô hình ngôn ngữ ngữ nghĩa thống kê trong gợi ý mã cho ngôn ngữ C sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status