Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân loại quan điểm trên phương tiện xã hội đối với dự thảo đề án quốc gia

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân loại quan điểm trên phương tiện xã hội đối với dự thảo đề án quốc gia

  3  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN 1
  LỜI CAM ĐOAN 2
  MỤC LỤC . 3
  DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT . 5
  DANH SÁCH CÁC BẢNG . 6
  DANH SÁCH CÁC HÌNH . 7
  MỞ ĐẦU . 8
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU, KHAI PHÁ QUAN
  ĐIỂM . 10
  1.1 Khai phá dữ liệu 10
  1.2 Các phương pháp khai phá dữ liệu 12
  1.3 Các kỹ thuật khai phá dữ liệu 13
  1.4 Các thách thức trong khai phá dữ liệu . 15
  1.5 Ứng dụng khai phá dữ liệu 17
  1.6 Phân tích và khai phá quan điểm . 18
  1.6.1 Phân tích quan điểm qua các cấp độ dữ liệu 18
  1.6.2 Các thách thức của khai phá quan điểm . 19
  CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP QUAN ĐIỂM 21
  2.1 Kỹ thuật học có giám sát . 21
  2.2 Lựa chọn đặc trưng 22
  2.3 Các phương pháp phân lớp quan điểm . 24
  2.3.1 Mô hình học máy SVM . 24
  2.3.2 Mô hình cây quyết định . 26
  2.3.3 Mô hình xác suất Bayes . 29
  2.3.4 Thuật toán KNN 31
  2.4 Đánh giá mô hình phân lớp . 33
  CHƯƠNG 3: PHÂN LỚP QUAN ĐIỂM TRÊN MÔ HÌNH QUI HỒI
  LOGISTIC . 35 4  3.1 Cơ sở lý thuyết 35
  3.1.1 Các khái niệm 35
  3.1.2 Mô hình qui hồi Logistic . 36
  3.1.3 Phương pháp tìm tham số và tối ưu mô hình qui hồi Logistic 36
  3.2 Mô hình qui hồi Logistic áp dụng bài toán phân lớp quan điểm 37
  CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM 39
  4.1 Môi trường và mô hình thực nghiệm . 39
  4.2. Thu thập và xử lý dữ liệu 40
  4.2.1. Dữ liệu về các dự thảo đề án quốc gia 40
  4.2.2 Xử lý dữ liệu . 42
  4.3 Thực nghiệm phân lớp và đánh giá 43
  4.4 Đánh giá kết quả thực nghiệm . 48
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO 49
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 50 5
  DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT
  Từ viết tắt Từ tiếng Anh
  TF Term Frequency
  IDF Inverse Document Frequency
  TFIDF Term Frequency - Inverse Document Frequency
  SVM Support Vector Machine
  KNN K Nearest Neighbors
  Stopword Những từ phổ biến hoặc hiếm gặp, không có giá trị trong
  phân lớp
  6
  DANH SÁCH CÁC BẢNG
  Bảng 1: Môi trường thực nghiệm
  Bảng 2: Các phần mềm sử dụng
  Bảng 3: Tổng hợp dữ liệu thực nghiệm
  Bảng 4: Tổng hợp kết quả với các kích thước tập huấn luyện
  Bảng 5: Độ đo phân lớp mô hình qui hồi Logistic và thuật toán KNN  7
  DANH SÁCH CÁC HÌNH
  Hình 1: Quá trình khai phá dữ tri thức
  Hình 2: Các kỹ thuật Khai phá dữ liệu
  Hình 3: Thuật toán KNN phân lớp quan điểm
  Hình 4: Mô hình thực nghiệm
  Hình 5: Quy trình xử lý dữ liệu
  Hình 6: Mô tả dữ liệu thực nghiệm
  Hình 7: Kết quả thực nghiệm với L1, L2
  Hình 8: Kết quả phân lớp
  Hình 9: Biểu diễn đánh giá mô hình qui hồi Logistic và KNN


  8  MỞ ĐẦU
  Khai phá tri thức là lĩnh vực rất phát triển trong những năm gần đây và
  được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Khi quyền tự do ngôn luận ngày càng được
  Nhà nước ta chú trọng, công dân có quyền được tham gia bàn bạc, thảo luận và
  đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước đã đặt ra Bài toán cho
  khai phá tri thức, cụ thể là khai phá quan điểm: “Làm thế nào để phân tích các
  quan điểm được trao đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để từ đó đưa
  ra dự đoán cho vấn đề được thảo luận?”.
  Nhận thấy các dự thảo đề án quốc gia luôn có tác động lớn đến nền kinh
  tế, đời sống xã hội, luôn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và
  nhân dân. Các ý kiến đóng góp cũng có tác động ngược lại đến đề án trong suốt
  quá trình khởi tạo và diễn ra dự án.
  Luận văn “Phân loại quan điểm trên phương tiện xã hội đối với dự
  thảo đề án quốc gia” đưa ra một giải pháp giải quyết vấn đề Bài toán phân tích
  quan điểm trên phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là môi trường mạng. Để
  làm được việc này, luận văn tiến hành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết, đề xuất
  giải pháp thực hiện và áp dụng thực nghiệm trên miền dữ liệu về các dự thảo đề
  án quốc gia.
  Cấu trúc luận văn gồm bốn chương đi từ tổng quan đến chi tiết vấn đề,
  giải pháp và thực nghiệm:
  Chương 1: Trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu, khai phá quan điểm
  Xuất phát điểm từ những kiến thức nền tảng cần nắm được trong lĩnh vực
  khai phá tri thức, khai phá quan điểm, luận văn trình bày các cơ sở lý thuyết theo
  logic giải quyết Bài toán. Từ đó, ta chọn ra một phương pháp phù hợp với Bài
  toán được trình bày trong chương 2.
  Chương 2: Nghiên cứu các phương pháp phân lớp quan điểm
  Có nhiều phương pháp để phân lớp quan điểm, mỗi phương pháp có một
  lịch sử, tư tưởng và đặc trưng riêng phù hợp giải quyết từng vấn đề.
  Chương 3: Phân lớp quan điểm với qui hồi Logistic
  Mô hình qui hồi Logistic là phương pháp mà luận văn lựa chọn để phân
  lớp quan điểm và dự báo, qua đó phân tích kết quả thực nghiệm. Mô hình phân 9  tích mối tương quan biến dự đoán phân loại và biến kết quả dự đoán, mô hình
  phù hợp dữ liệu bài toán phân tích quan điểm tiêu cực hay tích cực.
  Chương 4: Thực nghiệm phân lớp quan điểm với dự thảo đề án quốc gia
  và đánh giá trên kết quả thực nghiệm
  - Thu thập và xử lý dữ liệu là các bình luận và bài báo nêu ra các quan
  điểm thảo luận về các dự thảo đề án quốc gia.
  - Thực nghiệm và đánh giá mô hình phân lớp quan điểm tiêu cực và tích
  cực đối với các dự thảo đề án trên mô hình qui hồi Logistis.

  Xem Thêm: Phân loại quan điểm trên phương tiện xã hội đối với dự thảo đề án quốc gia
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân loại quan điểm trên phương tiện xã hội đối với dự thảo đề án quốc gia sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status