Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình quy trình nghiệp vụ xây dựng bằng BPMN 2.0

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình quy trình nghiệp vụ xây dựng bằng BPMN 2.0

  MỤC LỤC


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ii
  DANH MỤC CÁC BIỂU, SƠ ĐỒ iii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
  LUẬN ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG
  MẠI . 4
  1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 4
  1.2. Huy động vốn và marketing đối với nguồn vốn huy động của NHTM 7
  1.2.1. Vốn của ngân hàng thương mại . 7
  1.2.2. Marketing đối với nguồn vốn huy động tại ngân hàng thương mại 15
  1.3. Chính sách marketing đối với nguồn vốn huy động tại NHTM 17
  1.3.1. Khái niệm chính sách marketing đối với nguồn vốn huy động của ngân
  hàng thương mại . 17
  1.3.2. Mục tiêu và tiêu chí đánh giá của chính sách 17
  1.3.3. Các chính sách bộ phận 20
  1.3.4. Yếu tố ảnh hưởng đến chính sách marketing đối với nguồn vốn huy
  động tại ngân hàng thương mại 23
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26
  2.1. Thiết kế nghiên cứu . 26
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 26
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING ĐỐI VỚI
  HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN
  TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM . 29
  3.1. Giới thiệu sơ lược về ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 30
  3.1.1. Sự hình thành và phát triển . 30
  3.1.2. Cơ cấu bộ máy 34
  3.2. Thực trạng huy động vốn của khối Ngân hàng cá nhân tại NH TMCP Hàng
  Hải Việt Nam 37
  3.2.1. Thực trạng huy động vốn theo hình thức huy động 37
  3.2.2. Thực trạng huy động vốn theo kỳ hạn 40
  3.2.3. Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền . 42
  3.3. Thực trạng chính sách marketing đối với nguồn vốn huy động tại Ngân
  hàng cá nhân tại NH TMCP Hàng Hải Việt Nam 45
  3.3.1. Chính sách sản phẩm 45
  3.3.2. Chính sách về lãi suất . 48
  3.3.3. Chính sách đối với mạng lưới huy động 56
  3.3.4. Chính sách nguồn nhân lực . 59
  3.3.5. Chính sách quảng bá xúc tiến dịch vụ ngân hàng 61
  3.4. Đánh giá chính sách Marketing đối với nguồn vốn huy động tại khối Ngân
  hàng cá nhân tại NH TMCP Hàng Hải VN 65
  3.4.1. Đánh giá theo các tiêu chí của chính sách marketing đối với nguồn
  vốn huy động tại khối ngân hàng cá nhân cuae ngân hàng TMCP Hàng Hải
  Việt Nam . 65
  3.4.2. Đánh giá theo các nội dung của chính sách marketing đối với nguồn
  vốn huy động tại khối ngân hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Hàng Hải
  Việt Nam . 67
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ . 76
  4.1. Định hướng huy động vốn của ngân hàng cá nhân tại NH TMCP Hàng Hải
  VN . 76
  4.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách marketing đối với hoạt động huy động vốn
  tại Khối Ngân hàng cá nhân tại NH TMCP Hàng Hải VN . 78
  4.2.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm . 78
  4.2.2. Hoàn thiện chính sách lãi suất 81 4.2.3. Hoàn thiện chính sách đối với mạng lưới giao dịch . 83
  4.2.4. Hoàn thiện chính sách nguồn nhân lực 85
  4.2.5. Hoàn thiện chính sách quảng bá xúc tiến dịch vụ ngân hàng . 86
  4.3. Kiến nghị các điều kiện để thực hiện giải pháp 89
  4.3.1. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước: . 89
  4.3.2. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 92
  KẾT LUẬN . 94
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

  Xem Thêm: Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình quy trình nghiệp vụ xây dựng bằng BPMN 2.0
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình quy trình nghiệp vụ xây dựng bằng BPMN 2.0 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status