Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam

  Tên luận án: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam”

  Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật

  Mã số: 62 38 01 01

  Tên tác giả: NGUYỄN THÚY HOA

  Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Ngọc Đường

  Tên cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN  1. Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân là cơ quan duy nhất thay mặt cho cử tri cả nước đã bầu ra mình để thực thi quyền lực nhà nước của Nhân dân, làm cho tiếng nói, quan điểm, nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân được thể hiện thông qua hoạt động lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước.

  Đại diện cao nhất của Quốc hội là một thuộc tính xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Quốc hội, chi phối cơ cấu tổ chức cũng như các phương thức hoạt động của Quốc hội. Đại diện cao nhất của Quốc hội có mối quan hệ tương hỗ với quyền lực cao nhất của Quốc hội. Do tiếp nhận trực tiếp quyền lực từ cử tri cả nước, Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Ngược lại, khi được ghi nhận vị trí, quyền năng trong văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất (Hiến pháp), Quốc hội phải luôn hoạt động thể hiện bản chất là cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân, Quốc hội tồn sinh vì mục đích bảo vệ lợi ích của Nhân dân

  2. Quốc hội Việt Nam thể hiện tính chất đại diện cao nhất của mình qua nhiều hình thức hoạt động như thông qua kỳ họp, phiên họp, tiếp xúc cử tri, chất vấn, điều trần . nhưng cách thể hiện bao quát nhất là trên trên ba phương diện hoạt động cơ bản: Đại diện trong lập pháp, trong quyết định những vấn đề cơ bản và đại diện thông qua hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội.

  3. Để phát huy vai trò đại diện của Quốc hội, cần tiến hành đồng bộ nhiều nhóm giải pháp như: 1) Hoàn thiện thể chế tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm cho Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam; 2) Đổi mới thể chế bầu cử đảm bảo cho cử tri bầu ra được những đại biểu xứng đáng là người đại diện của Nhân dân; 3) Nâng cao năng lực đại diện của đại biểu Quốc hội; 4) Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản để đảm bảo Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân.

  BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

  Title: Theoretical and Practical issues on National Assembly - the highest representative body of the people of Vietnam

  Field of Study: Theory and history of state and law Code: 62.38.01.01

  PhD Candidate: Nguyen Thuy Hoa

  Supervisor: Prof. Dr. Tran Ngoc Duong

  Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics

  SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUSIONS

  1. National Assembly, the highest representative body of the people, is the only agency elected by the voters to exercise their state power of the people, reflecting the voice, perspective, aspirations and interests of the people through legislative activities, making decision on important issues of the country and to exercise the supreme supervision over the activities of the state. Representatives of the National Assembly is the highest attribute throughout the entire operation of the National Assembly, influencing the organizational structure as well as the mode of operation of the National Assembly. The highest Representatives of the National Assembly have a mutual relationship with the highest power of congress. As the highest representative body, directly receiving power from voters nationwide to create the highest state power. However, since it í constitutionalized as the highest state authority, National Assembly must express its nature as the highest representative body of people, and its activities for the purpose of protecting interests of the People.

  2. Vietnam National Assembly represents the highest representative nature of its activities through various forms such as, congress sessions, meeting the voters, questions, hearing. However, the overall reflection is through 3 main pillars of activities: Representation in the legislature, in making decision of key issues and representation through the supreme supervision.

  3. To promote the representatives role of the National Assembly, synthetic solutions should be carried out including 1) improving the institutional organization and operation of the National Assembly, ensuring that National Assembly is the highest representative body for the People of Vietnam; 2) reforming the of electoral Institutions to ensure that voters are able to chose the most deserving representatives; 3) strengthening representative capacity for member of the National Assembly; 4) reforming the leadership of the Communist Party to ensure that National Assembly is the highest representative body of the people.

  Xem Thêm: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status