Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Tỉnh Lạng Sơn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Tỉnh Lạng Sơn

  MỤC LỤC

  Danh mục từ viết tắt i
  Danh mục bảng biểu . ii
  Danh mục hình vẽ ii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ XUẤT
  NHẬP KHẨU . 4
  1.1. Một số vấn đề lý luận về thuế . 4
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế 4
  1.1.2. Vai trò của thuế 7
  1.1.3. Nội dung quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu 10
  1.2. Nội dung cơ bản của một số sắc thuế chủ yếu đối với hàng hóa nhập khẩu 16
  1.2.1. Thuế nhập khẩu 17
  1.2.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt . 25
  1.2.3. Thuế bảo vệ môi trường . 27
  1.2.4. Thuế giá trị gia tăng . 29
  1.2.5. Kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu 32
  1.3. Quản lý thuế xuất nhập khẩu 34
  1.3.1. Quy trình thực hiện thủ tục hải quan theo hệ thống VNACCS/VCIS . 34
  1.3.2. Nội dung cơ bản của quản lý thuế xuất nhập khẩu 36
  1.4. Các nghiên cứu tương tự trước đây 39
  1.5. Các nguồn tài liệu tham khảo . 40
  1.5.1. Bài báo . 40
  1.5.2. Sách 40
  1.5.3. Báo cáo chính phủ, doanh nghiệp 41
  1.5.4. Luận văn, luận án . 41
  1.5.5. Website . 42
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 43 2.1. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng . 43
  2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu . 44
  2.3. Các công cụ được sử dụng 44
  2.4. Các phương pháp điều tra, tính toán, lựa chọn đơn vị phân tích 44
  2.5. Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp phân tích số liệu 44
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG
  HÓA NHẬP KHẨU TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ HỮU NGHỊ - LẠNG SƠN . 45
  3.1. Tình hình hoạt động XNK tại cửa khẩu Hữu Nghị và tổ chức quản lý thu thuế
  tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn . 45
  3.1.1. Một số nét về đặc điểm tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội của cửa
  khẩu Hữu Nghị 45
  3.1.2. Tình hình hoạt động XNK tại CK Hữu Nghị - Lạng Sơn . 46
  3.1.3. Tổ chức quản lý thu thuế tại Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị 48
  3.2. Tình hình quản lý thuế đối với hàng hóa NK tại Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị . 56
  3.2.1. Quản lý đối tượng nộp thuế 56
  3.2.2. Quản lý căn cứ tính thuế 61
  3.2.3. Quản lý thu nộp thuế 72
  3.2.4. Quản lý thanh khoản, miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế,
  không thu thuế 80
  3.2.5. Công tác phúc tập hồ sơ . 83
  3.2.6. Công tác khác . 84
  3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại
  Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị - Lạng Sơn . 86
  3.3.1. Những kết quả đã đạt được . 86
  3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 88
  CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG
  HÓA NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CK HỮU NGHỊ - LẠNG SƠN . 98
  4.1. Một số quan điểm nhằm tăng cường quản lý thu thuế đối với hàng hóa nhập
  khẩu 98 4.1.1. Quản lý thuế để đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước 98
  4.1.2. Quản lý thuế nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu 98
  4.1.3. Quản lý thuế phải nâng cao tính tự giác và ý thức tuân thủ pháp luật thuế
  của đối tượng nộp thuế . 99
  4.2. Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại Chi
  cục Hải quan CK Hữu Nghị - Lạng Sơn 100
  4.2.1. Phương hướng tăng cường quản lý thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
  tại Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị . 100
  4.2.2. Giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
  tại Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị . 101
  4.3. Kiến nghị . 105
  4.3.1. Ban hành bổ sung đồng thời sửa đổi một số quy trình thủ tục, quy chế về
  quản lý thuế 106
  4.3.2. Sửa đổi các quy định về thuế GTGT, thuế NK . 107
  4.3.3. Hoàn thiện các quy định về quản lý thuế, đảm bảo thống nhất, đồng bộ
  108
  4.3.4. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hải quan đáp ứng yêu cầu
  quản lý thu thuế trong điều kiện mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
  chấp hành pháp luật hải quan 109
  4.3.5. Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong
  mọi hoạt động quản lý thuế; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu
  110
  KẾT LUẬN . 112
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 114
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 BVMT Bảo vệ môi trường
  2 GTGT Giá trị gia tăng
  3 NGOs Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
  4 NK Nhập khẩu
  5 NSNN Ngân sách Nhà nước
  6 TTĐB Tiêu thụ đặc biệt
  7 VCIS
  Hệ thống thông tin tình báo Hải quan
  Việt Nam
  8 VNACCS Hệ thống thông quan hàng hóa tự động

  Xem Thêm: Quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Tỉnh Lạng Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Tỉnh Lạng Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status