Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Cao Bằng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Cao Bằng

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG .ii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ ii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
  VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.2. Cơ sở lý luận về thuế xuất nhập khẩu 6
  1.2.1. Khái niệm thuế xuất nhập khẩu 6
  1.2.2. Đặc điểm thuế xuất nhập khẩu . 7
  1.2.3. Phân loại thuế xuất nhập khẩu 8
  1.2.4. Vai trò của thuế xuất nhập khẩu . 9
  .1.3. Quản lý thuế xuất nhập khẩu 14
  1.3.1. Khái niệm 14
  1.3.2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan hải quan . 14
  1.3.5. Quản lý nộp thuế 23
  1.3.6. Phòng chống buôn lậu, gian lân thương mại và hang nhái hàng giả . 25
  1.4. Kinh nghiệm quản lý thuế xuất nhập khẩu của một số địa phương 32
  1.4.1. Kinh nghiệm quản lý thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Lạng Sơn. 32
  1.4.2. Kinh nghiệm quản lý thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Lào Cai . 34
  1.4.3. Kinh nghiệm quản lý thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Quảng Ninh . 35
  1.4.4. Kinh nghiệm quản lý thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Hà Giang . 37
  1.4.5. Bài học cho quản lý thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Cao bằng . 38
  CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.1. Quy trình nghiên cứu 41
  2.1.1. Xác định vấn đề cần nghiên cứu . 42
  2.1.2. Tìm hiểu cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 42
  2.1.3. Nghiên cứu định tính . 42
  2.2. Phương pháp nghiên cứu nguồn số liệu và sử lý số liệu 42
  2.2.1. Các phương pháp cụ thể được sử dụng để thực hiện luận văn 43
  2.2.2. Số liệu sử dụng 46
  2.2.3. Xử lý số liệu 46
  2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 48
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC
  HẢI QUAN CAO BẰNG 49
  3.1. Khái quát về tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu 49
  3.1.1. Giới thiệu về Cục Hải quan Cao Bằng . 49
  3.1.2. Tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu Cục Hải quan Cao Bằng. . 52
  3.2. Phân tích thực trạng quản lý thuế nhập khẩu tại cục hải quan cao bằng. 55
  3.2.1. Quản lý khai thuế . 55
  3.2.2. Quản lý nộp thuế. . 57
  3.2.3. Công tác hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế: . 62
  3.2.4. Công tác thanh tra, xử phạt vi phạm pháp luật, phòng chống buôn lậu, gian
  lận thương mại: . 63
  3.2.5. Công tác giải quyết khiếu nại về thuế: 65
  3.3. Đánh giá thực trạng công tac quản lý thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan Cao
  Bằng 65
  3.3.1. Những kết qủa đạt được trong công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục
  Hải quan Cao Bằng 65
  3.3.2. Một sô hạn chế trong công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan
  Cao Bằng . 69
  3.3. 3. Nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý thuế xuất nhapak khẩu tại Cục
  Hải quan Cao Bằng 77
  CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP
  KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN CAO BẰNG . 81
  4.1. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ
  cán bộ công chức Hải quan 81
  4.1.1. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 81 4.1.2. Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực . 84
  4.2. Tăng cường phổ biến đường lối chính sách của đảng nâng cao nhận thức chính
  trị, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện liêm chính hải quan . 85
  4.3. Tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ nhân viên trong đơn vị . 86
  4.4. Nhóm giải pháp về chống buôn lậu, gian lận thương mại . 87
  4.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin,ứng dụng khai báo hải quan điện tử từ xa vào
  hoạt động nghiệp vụ của hải quan tỉnh Cao Bằng 88
  4.5.1. Xây dựng triển khai hệ thống thông tin,cở sở hạ tầng mạng hiện đại 89
  4.5.2. Ứng dụng khai báo hải quan điện tử từ xa 90
  4.6. Đẩy mạnh cải cách hành chính,ở cục hải quan tỉnh Cao Bằng . 91
  4.7. Tăng cường kiểm tra,thanh tra nghiệp vụ của cục hải quan Cao Bằng . 93
  KẾT LUẬN . 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97

  Xem Thêm: Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Cao Bằng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Cao Bằng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status