Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách nhà ở xã hội ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách nhà ở xã hội ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  Phần mở đầu 1
  Chương 1- TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ
  THUYẾT VÀ THỰC TIẾN CỦA CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI
  4
  1.1- Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 4
  1.1.1- Các công trình đăng trên sách báo, tạp chí 4
  1.1.2- Luận án tiến sĩ và luận văn Thạc sĩ 9
  1.2- Sự cần thiết khách quan của chính sách nhà ở xã hội 13
  1.2.1- Nhà ở và nhà ở xã hội 13
  1.2.2- Điều ước quốc tế về nhà ở và nhà ở xã hội 14
  1.3- Chính sách nhà ở xã hội 16
  1.3.1- Khái niệm và vấn đề của chính sách nhà ở xã hội 16
  1.3.2- Nội dung chính sách nhà ở xã hội 16
  1.4- Chính sách nhà ở xã hội của một số nước châu á và một số gợi ý
  đối với Việt nam
  25
  1.4.1- Chính sách nhà ở xã hội của một số nước châu á 25
  1.4.2- Một số gợi ý đối với Việt nam 32
  Kết luận chương 1 35
  Chương 2- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN
  VĂN
  36
  2.1- Cách tiếp cận 36
  2.2- Phương pháp nghiên cứu của luận văn 38
  2.3- Thiết kế luận văn 41
  Kết luận chương 2 41
  Chương 3- CHÍNH SÁCH VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH NHÀ Ở
  XÃ HỘI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005-2014
  41
  3.1- Kết quả phát triển nhà ở và nhà ở xã hội của Việt Nam 42
  3.1.1- Kết quả phát triển nhà ở đến 2014 42 3.1.2- Kết quả phát triển nhà ở xã hội đến năm 2014 42
  3.2- Chính sách phát triển nhà ở và nhà ở xã hội của Việt Nam 48
  3.2.1- Định hướng phát triển nhà ở xã hội 48
  3.2.2- Tạo lập môi trường pháp lý về phát triển nhà ở xã hội 60
  3.2.3- Tổ chức thực thi chính sách phát triển nhà ở xã hội 63
  3.2.4- Kiểm tra và giám sát các hoạt động tạo lập nhà ở xã hội 70
  3.2.5- Trực tiếp tham gia xây dựng các công trình nhà ở xã hội 71
  3.3- Những thành tựu, hạn chế trong chính sách và thực thi chính
  sách nhà ở xã hội thời gian qua, những vấn đề cần giải quyết trong
  thời gian tới
  72
  3.3.1- Những thành tựu 71
  3.3.2- Những hạn chế và những vấn đề cần giải quyết trong chính sách
  nhà ở xã hội
  73
  Kết luận chương 3 77
  Chương 4- MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC HOÀN THIỆN
  CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  78
  4.1- Dự báo xu hướng nhu cầu nhà ở xã hội ở Việt Nam 78
  4.1.1- Dự báo về nhu cầu nhà ở xã hội 78
  4.1.2- Dự báo về khả năng cung ứng nhà ở xã hội 78
  4.2- Những định hướng chủ yếu về chính sách nhà ở xã hội 79
  4.2.1- Phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm của Nhà nước, của doanh
  nghiệp, của xã hội và của người dân
  79
  4.2.2- Nhà nước ban hành chính sách thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển,
  đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách
  xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở
  79
  4.2.3- Phát triển nhà ở xã hội phải tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế
  hoạch, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
  80
  4.2.4- Phát triển nhà ở xã hội trên cơ sở sử dụng tiết kiệm các nguồn lực,
  đặc biệt là tài nguyên đất đai;chú trọng phát triển nhà chung cư, nhà ở để
  80 cho thuê, kể cả khu vực nhà nước và tư nhân
  4.2.5- Phát triển nhà ở xã hội phải gắn với sinh kế của người dân 80
  4.3- Một số giải pháp cơ bản về xây dựng chính sách và thực thi
  chính sách nhà ở xã hội
  81
  4.3.1- Nhóm giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội 81
  4.3.2- Nhóm giải pháp thực thi chính sách nhà ở xã hội 83
  Kết luận chương 4 87
  KẾT LUẬN 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Chính sách nhà ở xã hội ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách nhà ở xã hội ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status