Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách Marketing tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư du lịch Ấn Tượng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách Marketing tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư du lịch Ấn Tượng

  MỤC LỤC
  DANH MỤC SƠ ĐỒ . I
  DANH MỤC BẢNG II
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ III
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG
  DOANH NGHIỆP DU LỊCH 5
  1.1. Cở sở lý luận luận về marketing 5
  1.1.1. Những khái niệm chung của Marketing . 5
  1.1.2. Vai trò của Marketing 5
  1.2. Khái quát chung về Marketing Du Lịch 7
  1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của marketing du lịch . 7
  1.2.2. Các chính sách Marketing du lịch . 9
  1.3. Tổng quan quá trình nghiên cứu 17
  1.4. Kết luận chương 1 . 18
  CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 19
  2.1. Tiến trình nghiên cứu 19
  2.2. Mô hình nghiên cứu . 21
  2.3. Nghiên cứu sơ bộ . 22
  2.3.1. Cơ sở lý luận 22
  2.3.2. Cơ sở thực tiễn . 22
  2.3.3. Nghiên cứu sơ bộ 23
  2.4. Nghiên cứu chính thức 25
  2.5. Phương pháp thu thập thông tin 26
  2.5.1. Thu thập thông tin thứ cấp . 26
  2.5.2. Thu thập thông tin sơ cấp . 26
  2.6. Xử lý thông tin . 26

  2.7. Kết luận chương 2 . 27
  CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DU LỊCH ẤN TƯỢNG 28
  3.1. Tổng quan về công ty 28
  3.1.1. Giới thiệu chung về công ty 28
  3.2. Phân tích thực trạng chính sách Marketing tại công ty . 33
  3.2.1. Chính sách sản phẩm (Product) . 33
  3.2.2. Chính sách giá (Price) . 37
  3.2.3. Chính sách phân phối (Place) 38
  3.2.4. Chính sách quảng bá sản phẩm (Promotion) 39
  3.2.5. Chính sách về con người (People) . 40
  3.2.6. Chính sách về quy trình (Process) . 41
  3.2.7. Chính sách về môi trường vật chất (Physical Environment) . 42
  3.3. Kết quả nghiên cứu định lượng . 43
  3.3.1. Phân tích thông kê mô tả 43
  3.3.2. Kiểm định Cronbach’s Alpha . 50
  3.3.3. Đặt giả thuyết . 55
  3.3.4. Phân tích nhân tố EFA . 56
  3.3.5. Hiệu chỉnh mô hình 59
  3.3.6. Kiểm định hệ số tương quan pearson . 59
  3.3.7. Đánh giá độ phù hợp của mô hình . 60
  3.3.8. Kiểm định sự phù hợp của mô hình 60
  3.3.9. Kiểm định bằng phương pháp Durbin-watson . 60
  3.3.10. Kiểm tra giả định hiện tượng đa cộng tuyến 60
  3.3.11. Hồi quy bội . 60
  3.3.12. Kiểm định giả thuyết 62
  3.3.13. Kiểm định trung bình (Independent – Sample T-Test) . 63
  3.3.14. Kiểm định ANOVA . 64
  3.3.15. Kết luận mô hình 65

  3.4. Tóm tắt chương 3: . 65
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH
  MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DU LỊCH
  ẤN TƯỢNG 67
  4.1. Mục tiêu . 67
  4.1.1. Mục tiêu tổng thể 67
  4.1.2. Mục tiêu chính sách Marketing 68
  4.2. Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hoạt động Marketing cho công ty
  cổ phần thương mại đầu tư du lịch Ấn Tượng . 68
  4.2.1. Giải pháp cho chiến lược Giá 68
  4.2.2. Giải pháp cho chiến lược phân phối 69
  4.2.3. Giải pháp cho chiến lược Quảng bá 70
  4.2.4. Giải pháp cho chiến lược Môi trường vật chất 70
  4.2.5. Giải pháp cho chiến lược con người 70
  4.2.6. Giải pháp cho chiến lược sản phẩm . 71
  4.2.7. Giải pháp cho chiến lượng quy trình . 71
  4.3. Các giải pháp khác . 71
  KẾT LUẬN . 72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 73


  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  STT SƠ ĐỒ NỘI DUNG TRANG
  1 Sơ đồ 2.1 Tiến trình nghiên cứu 19
  2 Sơ đồ 2.2 Mô hình Marketing 7P 20
  3 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức 31
  4 Sơ đồ 3.2 Các kênh phân phối của công ty 37
  5 Sơ đồ 3.3 Quy trình phục vụ khách hàng 41
  6 Sơ đồ 3.4 Kết luận mô hình 65

  Xem Thêm: Chính sách Marketing tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư du lịch Ấn Tượng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách Marketing tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư du lịch Ấn Tượng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status