Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

  ii
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC SƠ ĐỒ . vii
  DANH MỤC BIỀU ĐỒ . vii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . vii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Phương pháp nghiên cứu 2
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  5. Kết cấu của đề tài . 3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH
  NGHIỆP 4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI
  CHÍNH DOANH NGHIỆP 4
  1.1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp . 4
  1.1.1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp . 4
  1.1.1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp . 5
  1.1.2. Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp . 5
  1.1.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp 6
  1.1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 9
  1.1.4.1. Phương pháp so sánh 9
  1.1.4.2. Phương pháp tỷ lệ . 10
  1.1.4.3. Phương pháp loại trừ . 10
  1.1.4.4. Phương pháp tài chính Dupont 11
  1.1.5. Tài liệu dùng trong phân tích tài chính doanh nghiệp . 12
  1.1.5.1. Bảng cân đối kế toán . 12
  1.1.5.2. Báo cáo kết quả kinh doanh . 13
  1.1.5.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 13
  1.1.5.4. Thuyết minh báo cáo tài chính 13 iii
  1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 14
  1.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính . 14
  1.2.1.1. Phân tích biến động quy mô - cơ cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp 14
  1.2.1.2. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn 14
  1.2.1.3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 15
  1.2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 15
  1.2.2.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 16
  1.2.2.2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn . 17
  1.2.2.3. Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động . 19
  1.2.2.4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp . 20
  1.2.2.5. Phân tích các tỷ số về chứng khoán EPS và P/E 21
  1.2.3. Phân tích dòng tiền . 22
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
  DOANH NGHIỆP . 22
  1.3.2. Nhân tố chủ quan . 22
  1.3.3. Nhân tố khách quan . 23
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH . 25
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG
  BÌNH 25
  2.1.1. Tên, địa chỉ công ty 25
  2.1.2. Ngành nghề kinh doanh . 25
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 25
  2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 25
  2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban . 26
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . 28
  2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty 28
  2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận . 28
  2.1.4.3. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 29
  2.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 30
  2.1.6. Loại hình doanh nghiệp 31
  2.1.7. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 31 iv
  2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
  PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH . 32
  2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty 32
  2.2.2. Tình hình sử dụng lao động của công ty . 33
  2.2.3. Khái quát tình hình doanh thu, lãi lỗ, vốn, chi phí kinh doanh của công ty . 34
  2.3. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ
  NỘI – QUẢNG BÌNH . 35
  2.3.1. Về quy trình phân tích tài chính . 35
  2.3.2. Về phương pháp phân tích tài chính . 36
  2.3.3. Về nội dung phân tích tài chính 36
  2.3.3.1. Phân tích biến động về quy mô – cơ cấu tài sản và nguồn vốn . 37
  2.3.3.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 40
  2.3.3.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 42
  2.3.3.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh . 44
  2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH . 46
  2.4.1. Ưu điểm . 46
  2.4.2. Hạn chế 47
  2.4.3. Nguyên nhân 49
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH . 51
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
  HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH . 51
  3.1.1. Mục tiêu . 51
  3.1.2. Phương hướng 51
  3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH . 52
  3.2.1. Về quy trình phân tích 52
  3.2.2. Về nội dung phân tích 53
  3.2.2.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn . 53
  3.2.2.2. Tình hình công nợ . 55
  3.2.2.4. Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời . 61 3.2.3. Về tổ chức và nhân sự cho công tác phân tích tài chính 63
  3.2.4. Hoàn thiện thông tin để sử dụng phân tích . 64
  3.2.5. Hoàn thiện phương pháp sử dụng phân tích 65
  3.3. KIẾN NGHỊ 67
  3.3.1. Về phía Nhà Nước . 67
  3.3.2. Về phía công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình . 68
  PHẦN KẾT LUẬN . 70
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

  Xem Thêm: Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status