Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý đại lý làm thủ tục hải quan ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý đại lý làm thủ tục hải quan ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Mục lục ii
  Danh mục các chữ viết tắt vi
  Danh mục các bảng, biểu vii
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu 3
  5. Những điểm mới của luận án 4
  6. Kết cấu của luận án 6
  Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu 7
  1.1 Các công trình nghiên cứu liên quan 7
  1.1.1 Các công trình nghiên cứu nước ngoài 7
  1.1.2 Các công trình nghiên cứu trong nước 9
  1.1.3 Đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu khoa học 13
  1.2 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 15
  1.3 Các câu hỏi nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu 16
  Kết luận chương 1 18
  Chương 2: Một số vấn đề lý luận về đại lý hải quan và quản lý đại
  lý hải quan 20
  2.1 Những vấn đề lý luận về đại lý hải quan 20
  2.1.1 Khái niệm đại lý hải quan 20
  2.1.2 Những đặc trưng cơ bản của đại lý hải quan 23
  2.1.3 Vai trò của đại lý hải quan 28
  2.2 Những vấn đề lý luận về quản lý đại lý hải quan 33 iii

  2.2.1 Khái niệm quản lý đại lý hải quan 33
  2.2.2 Sự cần thiết khách quan phải quản lý đại lý hải quan 35
  2.2.3 Nội dung quản lý đại lý hải quan 37
  2.2.4 Các phương pháp và công cụ quản lý đại lý hải quan 44
  2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý đại lý hải quan 49
  2.3 Kinh nghiệm quản lý đại lý hải quan của các nước và bài học cho
  Việt Nam 51
  2.3.1 Kinh nghiệm quản lý đại lý hải quan của Hải quan Philipin 51
  2.3.2 Kinh nghiệm quản lý đại lý hải quan của Hải quan Nhật Bản 53
  2.3.3 Kinh nghiệm quản lý đại lý hải quan của Hải quan Hoa Kỳ 57
  2.3.4 Kinh nghiệm quản lý đại lý hải quan của Hải quan Australia 59
  2.3.5 Bài học kinh nghiệm rút ra cho quản lý đại lý hải quan ở Việt
  Nam 61
  Kết luận chương 2 63
  Chương 3: Thực trạng quản lý đại lý hải quan ở Việt Nam thời
  gian qua 65
  3.1 Quá trình hình thành và phát triển đại lý hải quan ở Việt Nam 65
  3.1.1 Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2005 65
  3.1.2 Giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2014 67
  3.2 Thực trạng quản lý đại lý hải quan ở Việt Nam thời gian qua 76
  3.2.1 Thực trạng định hướng sự phát triển của đại lý hải quan 77
  3.2.2 Thực trạng tạo lập môi trường cho sự phát triển của đại lý hải
  quan 78
  3.2.3 Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý đối với đại lý hải quan 86
  3.2.4 Thực trạng kiểm tra, giám sát hoạt động của đại lý hải quan 89
  3.2.5 Thực trạng điều chỉnh hoạt động của đại lý hải quan 92
  3.3 Đánh giá thực trạng quản lý đại lý hải quan ở Việt Nam thời gian
  qua 94
  3.3.1 Những kết quả đạt được 94 iv

  3.3.2 Những hạn chế của quản lý đại lý hải quan ở Việt Nam 100
  3.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế về phát triển đại lý hải quan và
  quản lý đại lý hải quan ở Việt Nam thời gian qua 108
  Kết luận chương 3 119
  Chương 4: Một số giải pháp tăng cường quản lý đại lý hải quan ở
  Việt Nam 121
  4.1 Định hướng phát triển đại lý hải quan và những yêu cầu đặt ra đối
  với quản lý đại lý hải quan ở Việt Nam 121
  4.1.1 Mục tiêu phát triển của Hải quan Việt Nam và định hướng phát
  triển đại lý hải quan Việt Nam trong tiến trình hiện đại hóa hải quan 121
  4.1.2 Quan điểm quản lý và những yêu cầu đặt ra đối với quản lý đại
  lý hải quan ở Việt Nam 123
  4.2 Một số giải pháp tăng cường quản lý đại lý hải quan ở Việt Nam 126
  4.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập môi trường cho sự phát
  triển của đại lý hải quan 126
  4.2.2 Tập trung đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho nhân viên đại lý
  hải quan 129
  4.2.3 Triển khai thực hiện có hiệu quả chế độ ưu tiên hải quan đối với
  đại lý hải quan đủ điều kiện 133
  4.2.4 Sớm thành lập Hiệp hội đại lý hải quan Việt Nam 138
  4.2.5 Tổ chức bộ máy quản lý đại lý hải quan theo hướng hiện đại,
  chuyên nghiệp 142
  4.2.6 Xây dựng cơ chế phối kết hợp chặt chẽ và hiệu quả trong quản lý
  đại lý hải quan 145
  4.2.7 Áp dụng đồng bộ và hiệu quả các phương pháp quản lý và công
  cụ quản lý đại lý hải quan 147
  4.2.8 Tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức hải quan quốc tế 148
  Kết luận chương 4 149
  KẾT LUẬN 151 v

  Danh mục công trình đã công bố của tác giả liên quan đến luận án 154
  Danh mục tài liệu tham khảo 155
  Phụ lục 1 163
  Phụ lục 2 166

  Xem Thêm: Quản lý đại lý làm thủ tục hải quan ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý đại lý làm thủ tục hải quan ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status