Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO KCS rượu- Kiểm tra chất lượng rượu

  P
  Phạm Thanh Vấn Phạm Thanh Vấn Đang Ngoại tuyến (10 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. KCS rượu- Kiểm tra chất lượng rượu

  MỤC LỤC
  BÀI 1: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG RƯỢU TRẮNG 3
  1. Xác định hàm lượng etanol trong rựu trắng 3
  2. Định tính fufurol trong rượu trắng 5
  3. Xác định hàm lượng acid và este trong cồn: 5
  4. Xác định hàm lượng andehyt 8
  BÀI 2: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG RƯỢU VANG 11
  1. Xác định hàm lượng etanol 11
  2. Xác định hàm lượng acid 12

  DANH SÁCH THÀNH VIÊN:
  HỌ VÀ TÊN MÃ SỐ SINH VIÊN
  NGUYỄ N THỊ MỸ TRINH 2005120020
  NGUYỄN LÊ YẾN DUYÊN 2005120010
  TRẦN NGỌC PHƯỢNG 2005120083
  VÕ NGUYỄN KIỀU NI 2005120332


  BÀI 1: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG RƯỢU TRẮNG
  Xác định hàm lượng etanol trong rựu trắng
  1.1. Phương pháp dùng rượu kế (phương pháp trọng tài)
  1.1.1. Nguyên tắc: dựa vào mức độ nổi của cồn kế trong dung dịch rượu, từ đó suy ra hàm lượng rượu etanol có trong dung dịch cần đo
  1.1.2. Dụng cụ
  - Ống đong thủy tinh 250ml
  - Rựu kế 0-500 khắc vạch 1
  - Nhiệt kế 0-500 khắc vạch 0.5
  1.1.3. Cách tiến hành:
  Cách 1: Đo trực tiếp ở nhiệt độ 300C.
  Làm lạnh rượu cần đo đến 300C.
  Rót rựu vào ống đong khô sạch, rót cẩn thận theo thành ống để trách tạo bọt khí quá nhiều. thả từ từ rượu kế vào ống đong sao cho rượu kế hông chìm quá sâu so với mức đọc, để rượu kế ổn định. Đọc độ rượu trên rượu kế (khi đọc phải đặt mắt ngang tầm mực chất lỏng và không đọc phần lồi hoặc phần lõm). Sau đó tra bảng để chuyển về độ rượu chuần.

  Cách 2:Đo trực tiếp ở nhiệt độ chuẩn
  Làm lạnh rượu cần đo về 200C trong 30 phút, rót rượu vào ống đong khô sạch.
  Thả từ từ rượu kế vào ống đong sao cho rượu kế không chìm quá sâu so với mức đọc, để rựu kế ổn định. đọc độ rượu trên rượu kế. Đọc độ rượu trên rượu kế, số đọc được chính là độ rượu chuần.

  Kết quả:
  Đo ở 300C :số đọc được trên rượu kế là 31. Ta tra bảng được độ cồn là 270.
  Đo ở nhiệt độ 200C: số đọc được trên rượu kế là 28, đó là độ cồn chuẩn.
  Hai nồng độ cồn chênh lệch không nhiều suy ra phương pháp đo tương đối chính xác.
  Phương pháp dung bình tỷ trọng
  Nguyên tắc: Dùng bình tỷ trọng để xác định tỷ trọng dung dịch rượu cần đo, sau đó tra bảng để tính ra nồng độ rượu.
  Dụng cụ:
  Bình tỷ trọng 50ml.
  Bình hút ẩm.
  Cân phân tích
  Tủ sấy.
  Cồn tuyệt đối.
  Cách tiến hành
  Xác định trọng lượng bình tỷ trọng: tráng bình 3 lần bằng nước cất, sau đó tráng lại bằng cồn tuyệt đối. Cho bình tỷ trọng vào tủ sấy, sấy nhẹ ở 500C trong 30 phút, sau đó lấy ra làm nguội trong bình hút ẩm. Cân bình tỷ trọng để biết khối lượng bình (đã sấy đến khối lượng không đổi).
  Làm lạnh nước cất xuống 200C. Từ từ cho nước cất vào đến vạch mức, sao cho không có bọt khí bên trong, sau đó đem cân để biết khối lượng nước cất và bình.
  Dùng bình tỷ trọng trên, đổ nước cất ra và đem sấy khô. Làm lạnh rượu đến 200C và làm tương tự như nước cất. Sau cân biết khối lượng của rượu và bình.
  Kết quả:
  D=(m_1-m)/(m_2-m)
  Trong đó:
  m:là khối lượng bình tỷ trọng, g.
  m1: khối lượng bình tỷ trọng và rượu, g.
  m2: khối lượng bình tỷ trọng và nước cât, g.
  Ta đo được kết quả:
  + m = 25,18g.
  +m1 = 72,20g.
  +m3 = 73,78g.
  D =(72,20-25,18)/(73,78-25,18)=0,9675
  Ta có tỷ trọng của hỗn hợp cồn nước ở 200C là: 0,9675, ta tra bảng phụ lục suy ra được độ cồn của rượu là 27,030.
  Định tính fufurol trong rượu trắng
  Nguyên tắc: định tính fufurol trên cơ sở rượu trắng co chứa fufurol thì khi phản ứng với aniline trong môi trường HCl, lúc này dung dịch sẽ có màu từ hồng đến da cam tùy theo hàm lượng fufurol có trong mẫu rượu. Trong rượu trắng theo tiêu chuẩn Việt Nam thì không cho phép có chứa fufurol.
  Dụng cụ và hóa chất:
  Ống nghiệm thủy tinh có nắp đậy 25ml.
  Pipet 1ml.
  Dung dịch HCl đậm đặc.
  Anilin.
  Cách tiến hành:
  Dùng pipet nhỏ 10 giọt aniline tinh khiết vào trong ống nghiệm và 3 giọt HCl đậm đặc vào. Tiếp đó cho 10ml rượu trắng vào ống nghiệm đã chứa aniline và HCl rồi lắc đều và để yên trong 10 phút. Đem ống nghiệm quan sát.
  Kết quả:
  Sau 10 phút quan sát màu của dung dịch trong ống nghiệm: ta thấy dung dịch vẫn còn màu của aniline chứ không chuyển sang hồng do trong mẫu rượu không có fufurol nên không có phản ứng với anilin  không làm chuyển màu aniline
   Kết luận mẫu rượu đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu fufurol theo tiêu chuẩn Việt Nam.
  Xác định hàm lượng acid và este trong cồn:
  Nguyên tắc:
  Trong cồn vẫn chứa nhiều loại acid khác nhau được tạo thành trong quá trình lên men nhưng chủ yếu là acit acetic. Axit acetic sẽ kết hợp với cồn etylic để tạo thành ester etyl acetat.
  Để xác định axit và este có trong cồn người ta dung NaOH có nồng độ xác định để lần lượt trung hòa hết axit và este trong cồn.
  CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
  CH3COOC2H5 + NaOH CH3COOC2H5 + C2H5OH
  Dụng cụ - hóa chất:
  Bình định mức 100ml.
  Bình tam giác 250ml.
  Buret 25ml.
  Pipet bầu 5ml.
  Bếp điện
  Dung dịch H2SO4 0.1N.
  Dung dịch NaOH 0.1N.
  Chỉ thị PP 1%.
  Cách tiến hành:
  Trước tiên ta xác định độ cồn của rượu đem đi phân tích ở nhiệt độ 200C
  Lấy chính xác 100ml cồn bằng bình định mức 100ml (có nồng độ đảm bảo < 50%) cho vào bình tam giác 250ml.
  Cho thêm 3-4 giọt PP 1%.

  Định phân bằng dung dịch NaOH 0.1N đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng nhạt. Ghi thể tích (V1) NaOH 0.1N đã tiêu tốn.(làm 3 bình tam giác lấy khết quả trung bình).

  Sau khi chuẩn hàm lượng axit, ta thêm vào hỗn hợp 5ml NaOH 0.1N rồi đem đun sôi trong 1 giờ để tạo điều kiện cho phản ứng giữa NaOH và este xảy ra.

  Đun xong làm nguội đến nhiệt độ phòng rồi cho vào đúng 5ml H2SO4 0.1N vào bình.
  Sau đó chuẩn H2SO4 dư bằng dung dịch NaOH 0.1N cho đến khi xuất hiện màu hồng nhạt. Ghi lại thể tích NaOH tiêu tốn (V2).
  Kết quả:
  Hàm lượng axit trong cồn
  X=(V_1×6×10×100)/C
  Trong đó:
  V1: là thể tích NaOH tiêu tốn để trung hòa axit trong cồn.
  6: số mg axit axetic ứng với 1ml NaOH 0.1N tiêu tốn.
  10: hệ số chuyển thành 1 lít.
  100: hệ số chuyển thành cồn 1000.
  C: nồng độ cồn trong dung dịch dem đi phân tích.
  Ta có :
  +Bình 1: V1=4,3ml
  +Bình 2: V1= 5ml
  +Bình 3: V1= 5ml
  V1= 4.8
  X= (4,8×6×10×100)/26= 1107,69
  Hàm lượng este trong cồn:

  X=(V_2×8.8×10×100)/C
  Trong đó:
  V2 : là thể tích NaOH tiêu tốn để trung hòa este trong cồn.
  8.8: hệ số mg etyl acetat ứng với 1ml NaOH 0.1N tiêu tốn.
  10: hệ số chuyển thành 1lit.
  100: hệ số chuyển thành cồn 1000.
  C: Nồng độ cồn trong dung dịch đem phân tích.
  Ta không xác định được lượng NaOH tiêu tốn bởi vì quá trình làm thì hóa chất pha sai ( nồng độ axit quá lớn ) không tính được hàm lượng este có trong rượu
  Xác định hàm lượng andehyt
  Nguyên tắc
  Dụng cụ hóa chất
  Pipet thẳng 5- 10ml.
  Bình tam giác 250ml.
  Buret 25ml tối màu
  Pipet bầu 5ml- 10ml.
  Bình tia, quả bóp.
  Dung dịch NaHSO3 1,2%.
  Dung dịch HCl 0,1N.
  Dung dịch hồ tinh bột 0,5%.
  Dung dịch I2 0,1N.
  Dung dich5 NaHSO3 0,1N.
  Cách tiến hành
  Lấy chính xác 10ml rượu cho vào bình tam giác 250ml.( rượu có nồng độ cồn <50o).

  Cho thêm vào 5ml dung dịch NaHSO3 1,2%, lắc đều, đề 1 giờ.
  Cho thêm 1 đến 1,5 ml dung dịch HCl 1N.
  Thêm 3 giọt tinh bột 0,5%.
  Chuần độ bằng dung dịch I2 1N (cuối giai đoạn dùng I2 0,01N).

  Xem Thêm: KCS rượu- Kiểm tra chất lượng rượu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu KCS rượu- Kiểm tra chất lượng rượu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status