Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu xây dựng mô hình CLB TDTT liên kết giữa Đại học Huế và Các tổ chức TDTT trên địa bàn thành phố Huế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xây dựng mô hình CLB TDTT liên kết giữa Đại học Huế và Các tổ chức TDTT trên địa bàn thành phố Huế

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 4
  1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT 4
  1.2. Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về TDTT trường học. . 7
  1.3. Một số vấn đề về giáo dục thể chất và thể thao trường học. 10
  1.4. Các điều kiện đảm bảo công tác tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa. 16
  1.5. Một số cơ sở lý luận về xã hội hóa và xã hội hóa TDTT. 17
  1.5.1. Một số cơ sở lý luận về xã hội hóa. 17
  1.5.2. Một số cơ sở lý luận về xã hội hóa TDTT. . 19
  1.6. Một số vấn đề về CLB . . 22
  1.6.1. Khái niệm CLB. 22
  1.6.2. Khái niệm CLB TDTT. . 24
  1.6.3. Phân loại CLB TDTT. 26
  1.7. Một số vấn đề cơ bản về thiết chế xã hội và thiết chế TDTT. . 28
  1.7.1. Một số vấn đề cơ bản về thiết chế xã hội. 28
  1.7.2. Thiết chế TDTT. . 28
  1.8. Mô hình tổ chức quản lý. . 29
  1.8.1. Khái niệm mô hình. 29
  1.8.2. Cơ cấu tổ chức quản lý và quản lý TDTT. . 30
  1.9. Một số vấn đề về i n ết và i n ết thể dục thể thao. 32
  1.9.1. Khái niệm và mục đích của liên kết. . 32
  1.9.2. Vài nét liên kết mới ở xã hội Việt Nam. . 33
  1.9.3. Một số vấn đề về i n ết TDTT ở một số nước trên thế giới. . 34
  1.9.4. Một số vấn đề về i n ết TDTT ở Việt Nam. 35
  1.10. Các công trình nghiên cứu i n quan đến TDTT trường học. 36
  1.10.1. Các công trình nghiên cứu về TDTT trường học có tính vĩ mô. 36
  1.10.2. Các công trình nghiên cứu về TDTT ngoại hóa trường học: 37
  CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 41
  2.1. Đối tượng và khách thể nghiên cứu. 41
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu. 41
  2.1.2. Khách thể nghiên cứu. 41
  2.1.3. Giới hạn nghiên cứu: 41
  2.2. Phương pháp nghi n cứu . 41
  2.2.1. Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu. . 41
  2.2.2. Phương pháp phỏng vấn. 42
  2.2.3. Phương pháp mô hình hóa. . 42
  2.2.4. Phương pháp iểm tra sư phạm. . 43
  2.2.5. Phương pháp iểm tra tra y học. . 45
  2.2.6. Phương pháp iểm tra chức năng tâm ý: . 47
  2.2.7. Phương pháp thực nghiệm sự phạm. 48
  2.2.8. Phương pháp toán học thống kê 48
  2.3. Tổ chức nghiên cứu. . 49
  2.3.1. Thời gian nghiên cứu. . 49
  2.3.2. Phạm vi nghiên cứu: . 50
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 51
  3.1. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn và nhu cầu xây dựng mô hình liên kết về TDTT
  giữa ĐH Huế và các tổ chức TDTT bên ngoài. 51
  3.1.1. Thực trạng tập luyện TDTT ngoại khóa của SV ĐH Huế. . 51
  3.1.2. Bàn luận về thực trạng và nhu cầu hoạt động TDTT ngoại khóa của SV
  ĐH Huế. 72
  3.2. Bước đầu xây dựng mô hình CLB TDTT Liên kết giữa các đơn vị thành viên
  ĐH Huế với các tổ chức TDTT tr n địa bàn thành phố Huế. . 85
  3.2.1. Các ti u chí xác định CLB TDTT Liên kết. . 85
  3.2.2. Xây dựng nội dung chi tiết các tiêu chí CLB TDTT Liên kết. . 86
  3.2.3. Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động CLB TDTT Liên kết giữa các
  đơn vị thành vi n ĐH Huế và các tổ chức TDTT bên ngoài. 91
  3.2.4. Nghiên cứu xây dựng quy trình thành lập CLB TDTT Liên kết. . 94
  3.2.5. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động CLB TDTT Liên kết. . 95
  3.2.6. Chuẩn bị tổ chức thực nghiệm CLB TDTT Liên kết. . 96
  3.2.7. Bàn luận về xây dựng mô hình CLB TDTT Liên kết. 104
  3.3. Ứng dụng mô hình CLB TDTT Liên kết giữa ĐH Huế và các tổ chức TDTT
  trên địa bàn thành phố Huế. 116
  3.3.1. Tổ chức thực nghiệm. . 117
  3.3.2. Đánh giá ết quả thực nghiệm. . 118
  3.3.3. Bàn luận về hiệu quả CLB TDTT Liên kết đã xây dựng trong thực tiễn
  tập luyện TDTT ngoại khóa. . 138
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 147
  Kết luận. 147
  Kiến nghị: 148
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nghiên cứu xây dựng mô hình CLB TDTT liên kết giữa Đại học Huế và Các tổ chức TDTT trên địa bàn thành phố Huế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xây dựng mô hình CLB TDTT liên kết giữa Đại học Huế và Các tổ chức TDTT trên địa bàn thành phố Huế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status